Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, February 6, 2011

Rymdskeppet Alfa, February 6, 2011

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

De små mikropartiklarna i mikrokosmos motsvarar i miniskala stjärnorna och planeterna i kosmos (makrokosmos). För att citera det gamla ordspråket: ”Som ovan, så nedan”, fastän vi skulle också kunna säga: ”Det som sker på makrokosmisk nivå, sker även på den mikroskopiska nivån”, - eller åtminstone någonting liknande.

På ett liknande sätt, - och de av er som studerat ockult litteratur känner till detta, - har saker som sker på det tredimensionella fysiska planet redan hänt en kort tid dessförinnan på astralplanet innan det materialiseras i den fysiska världen. Detta är den känsla, den ”déja vu”-upplevelse du får vid tillfällen då du tror att du redan upplevt en situation som precis har skett.

Under natten när du sover lämnar din astrala kropp tillsammans med dina andra subtila kroppar den fysiska kroppen, vilken förblir i ett avslappat eller vegetativt tillstånd som om den vilar i ”dödens sköna sömn” – de lämnar och går till olika platser där du fortsätter din inlärningsprocess eller går för att ge service.

Du kanske har lagt märke till att under senare tid, särskilt under de sista månaderna kanaliserar alltfler människor våra budskap. Någonting som började som ett mindre fenomen och väldigt sällsynt, har idag, i början av 20011, ökat så att mänskligheten nu har medier, kanaler, talare, redskap, eller vad ni föredrar att kalla det, människor som i sitt tjänande lämnar sin kropp och erbjuder sig som sändare, så att all den information vi önskar leverera, effektivt och snabbt blir tillgänglig för alla läsare av våra meddelanden.

Vi förutsåg detta redan i tidigare budskap och nu ser ni sanningen i detta. Antalet människor som kanaliserar växer exponentiellt. Och det kan inte vara på något annat sätt, när ni gör ett kvantumhopp mot en mer subtil dimension, något som redan är på gång – inte drastiskt utan gradvis – och fler och fler människor utvecklar förmågan att kontakta Oss telepatiskt.

Telepati är en egenskap som utvecklas allteftersom den mänskliga varelsen svarar på vissa beteendemönster och hennes grundläggande kroppar (den fysiska, eteriska, astrala/emotionella, mentala och kausala) blir alltmer subtila. På grund av deras förfining och att de gradvis blir lättare, - ljusare, upplever även människans mer subtila kroppar en höjning till ett högre tillstånd.

Slutligen, när alla mänskliga varelsers kroppar höjt sig (detta är Uppstigningsprocessen och inget annat), kommer människan spontant och naturligt att befinna sig i en högre dimension.

Och denna utveckling kommer att bli resultatet av er egen ansträngning; vi kommer inte alls att ha ingripit i den. Den är helt er egen förtjänst och det är detta som är det sköna, - det som ger värde och relevans till det ni uppnår!

Det du gör under dagen, medan du är vaken, tillsammans med det som äger rum under natten med dina subtila kroppar, är det som driver din själ från den position där du har varit mer eller mindre oförändrad under århundraden eller till och med årtusenden till den nya situation du mycket snart kommer att leva i. Glöm inte att du är en mångdimensionell varelse och att du inte enbart lever på det fysiska planet. Alla ni som genomlever en likartad erfarenhet, om inte identisk, kommer i dessa planetförändringens tider och efter att ni har gjort uppstigningssteget tillsammans att ansvara för skiftet av Gaia, er kära Moder, till den Nya Jordens underbara tillstånd.

Vi har sagt i våra tidigare uttalanden att ingen av oss vet med säkerhet det datum efter vilket detta evolutionära hopp är genomfört och ni lever som en ny mänsklighet på planeten. Men vi vet säkert en sak, nämligen att övergången från den gamla Jorden till den Nya Mänskligheten kommer att genomföras med framgång. Det kan inte gå på något annat sätt när den Gudomlige Skaparen har förordat att detta ska bli ert öde. Låt oss tillsammans be att det här dimensionsskiftet, denna människans högst andliga bedrift blir er förunnad mycket snart.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge