Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, January 30, 2010

Rymdskeppet Alfa, January 30, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vårt uppdrag, att å ena sidan leda er alla fram till kunskapen om vår existens och å andra sidan att berätta för er om våra förehavanden och anledningen till varför vi finns på den här planeten, närmar sig nu en extremt kritisk tidpunkt. Rymdskeppet Alfa har en mycket relevant uppgift att fullfölja inom den Gudomliga Planen. När vi kommer in i efterföljande och senare stadier kommer vi att hålla er informerade via internet, genom att använda detta mycket praktiska verktyg för vårt syfte att låta er känna till varje handling vi utför, så att ni är vet om dem. Vi vill göra på det här sättet för vi vill att ni alla, de människor som redan vaknat och de människor som börjar vakna i dessa föränderliga tider, att ni alla ska förstå att den här förändringen för mänskligheten på planetnivå är något som berör oss alla, de som hör hemma på den här planeten likaväl som vi som hör hemma på lite olika astrala avstånd. Alla har vi gått samman som en enda kropp för att genomföra det dimensionsskifte som planerats av Gud för er i den här aktuella tiden.

Det finns många och olika grupper individer på den här planeten, som faktiskt inkarnerat i fysiska kroppar, som arbetar för mänskligheten och planeten. Även om de inte har några påtagliga bevis för det, så känner de till vår existens, därför att de vet inom sig att de får hjälp av planetariska civilisationer utanför den här världen. Och varför har så många, så många av er den här mystiska inre övertygelsen att vi finns här, trots det faktum att vi inte formellt har presenterat oss? Du vet, ”Hallå, jag är Kryon, jag är SaLuSa, jag är Ashtar Sheran, jag är Silisius från det ena eller det andra planetsystemet.” – ”Hallå, jag är Alex, Mauricio, Maria och Jennifer, och vi föddes på den här planeten.” Någonting åt det hållet, eller hur?

Nåja, har tanken slagit dig varför du är så helt säker på vår närvaro och hjälp, när vi inte har presenterat oss på det fysiska planet? Meditera på detta. Reflektera på det. Och varför tror inte andra människor, utrustade med hög intelligens och även med en viss allmän andlig kunskap, varför tror de inte på oss och varför ger de nedsättande kommentarer som: ” Oh, kom inte och prata med mig om Marsmänniskor, jag har redan tillräckligt med problem att lösa här på Jorden!” (Som om vi var här för att skapa problem för er, milda makter!) Vi känner till alla de här sortens konversationer och vi känner till dem därför att vi övervakar dem från våra rymdskepp. Det är anledningen till att vi känner varenda en av er mycket väl, bättre än ni tror! Därför är det sant att vi är nära, mycket nära er, lika nära som ert eget hjärta!

Och jag inbjuder er till att reflektera över en annan sak; Varför har de flesta av er, som läser våra meddelanden på grund av att ni känner trovärdigheten i dem, alltid känt sig som främlingar i en värld, vars värdesystem och sätt att vara inte stämmer överens med hur ni tycker det borde vara? Många andra planerar hela sina liv inom ramen av en jordeexistens, och de känner sig väl till mods och är vana vid sättet att leva på jorden. Å andra sidan så har många andra som du själv som nu läser det här meddelandet, alltid känt sig som främling här och är olycklig över det sätt som folk lever och tänker på den här planeten. Vad tror du ligger bakom detta faktum?

Sedan årtionden arbetar en del varelser från olika världar med att förbereda mänskligheten på Jorden. De agerar oupptäckta och anonymt inom ert samhälle. De vistas en tid bland er och påverkar några av er utan att ni vet om det, och när deras uppdrag är avklarat återvänder de till vårt rymdskepp. Dessa sporadiska besökare avslöjar sällan sin identitet för någon av er, utom i vissa fall då deras uppdrag uppmuntrar till det. Men det vanliga är att de fullgör sin uppgift ”inkognito” i den stad eller by dit de kom för ett bestämt uppdrag.

Sedan har vi också det andra fallet, mer vanligt än det förra, där många av er har följt med oss i våra transportrymdskepp till den här koordinaten inom rymd och tid, men som har uppdrag som är mycket mer vittomfattande och som tar längre tid att genomföra än de som nämndes tidigare. I det här fallet ikläder de sig en mänsklig fysisk kropp, och går in i moderns livmoder precis som de övriga mänskliga själarna gör och går igenom födelseprocessen, uppfostran och utbildning som vilket annat barn som helst i motsvarande situation. De har en mor och far här på jorden och väcker inga misstankar från andra personer i sin närhet. Andra människor ser dem som jämlika, men själva känner de sig hela tiden som främlingar här, och djupt inom sig ser de inte på sig själva så, som de ser på andra i sin omgivning. De söker sina vänner bland personer som känner och tänker som de gör (och nu när vi har Internet ligger den möjligheten inom räckhåll), och de känner sig nöjda med att enbart prata om ämnen som UFO:s, paranormala händelser, änglar och andra ljusvarelser. Ämnen som engagerar personer hemmahörande på den här planeten, såsom sport, politik eller berömda människors liv och leverne, är dödstråkiga för dem.

Jag hoppas att jag har varit till hjälp, så att en eller annan av er kunde identifiera sig med den sista gruppen vi beskrev i dag. Detta är ett av våra uppdrag, och faktiskt ett mycket tillfredställand sådant: att hjälpa er att lära känna er själva bättre, att ge er en aning om era ursprung och vad ni kan göra för att aktivera vissa inre verktyg, vilket kommer att ge er kraft att med mer entusiasm och större effektivitet utföra era respektive uppgifter.

Jag säger adjö för den här gången och önskar er en fin dag, och naturligtvis att ni ger er en trevlig stund till att reflektera över det här meddelandet.

Frid och Kärlek.

Kanal: Cristian
Dear friends,

Alfa Starship have started transmitting messages through Cristian since January 2010.

Our brothers and sisters of outer space would become very joyful if their messages can be translated in as many languages as possible.

If you resonate with their messages which are published here and are able to translate to any language or know someone who would be able to do it, please send an e-mail to keeluad@gmail.com.

We are already translating in English, Spanish, Portuguese and Dutch, but any assistance in translating them into any of these and other languages is welcome.

Thank you.

Light and Love,

Adriano.

Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge