Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 23 februari 2014

Montague Keen - 23 februari 2014

Det är tio år sedan jag flyttade över till Andevärlden. Under den tiden har jag talat många gånger om betydelsen av leylinjer. Vi har måst vänta tills tiden var den rätta innan vi kunde agera på den informationen. Mycket måste bli satt på plats och gensvaret från alla i er värld har varit magnifikt. Nu ber jag att alla ni goda människor studerar den lilla filmen om soluppgången på Tor i Glastonbury, filmad den 2 februari i år. Några av de viktigaste leylinjerna i er värld passerar genom berget Tor. Det är viktigt att ni gör allt i er makt för att frigöra den energin så snart som det är möjligt.

Vår plan är att så många av er som möjligt länkar sig till denna film. Använd era tankar och sinnen, er energi, och era intentioner för att frigöra den här energin. Än så länge är ni inte fullt medvetna om hur starka era sinnen verkligen är. Så gör detta, och tillsammans kommer ni att möjliggöra för energin att flöda ännu en gång till gagn för mänskligheten och planeten. Om ni kan samlas i grupper så skulle det vara ännu mer kraftfullt. En sådan övning kan göras av varje människa på Jorden, från era egna hem! Det är en möjlighet att försäkra er om er makt och att sluta med att vara offer.

Det finns en karta som visar betydelsen av de leylinjer som finns vid Tor. Därför beslutades det att Veronica skulle resa dit den 2 februari. De närmaste månaderna är av största vikt. Framtiden för mänskligheten står på spel och det är ett enormt ansvar för er alla. Bestäm inom er att ni kommer att medverka till detta, och det kommer att ske! Ni har allt att vinna och ingenting att förlora annat än kontrollen från dem som har förslavat er under generationer. Vi har väglett er fram till denna stund. Nu har ni tillräcklig information för att uppnå önskat resultat.

När energin frigörs kommer era liv att förändras totalt. Er hjänkapacitet kommer att öka och människan blir återställd till sin fulla kapacitet. Ni är så mycket mer än vad ni har letts att tro. Vi arbetar med er i denna övergång. Det finns ingen tid att förlora, för Kabalen ropar efter hjälp från alla håll. Detta är första gången som människor från så många länder har tagit ansvar för att hävda sin gudomliga rätt att leva på planeten Jorden utan inblandning från dem som har förslavat mänskligheten. De Mörka tjänarna har föresatt sig att förstöra allting som människor behöver för att överleva. Ni kan inte luta er tillbaka och låta det hända. Det underbara med att frigöra energin från leylinjerna är att inga vapen av något slag behövs, bara kraften i era sinnen!

Meditera på denna tanke och lägg så mycket tid som nödvändigt på det. Ni kommer att känna resultaten och se förändringarna som den här energin kommer att medföra. Tänk på detta, ni kan återta er planet från bekvämligheten i era egna hem. Jag ger er verktygen och guidar er på vägen till en fredlig framtid. Oroa er inte över pengar, det kommer inte att ta så lång tid att frisläppa allt det guld som har dolts för er.

Jag valde att gå över till den andliga världen så att jag skulle kunna arbeta med Veronica. Hon återvände till Jorden för att göra det arbete hon gör nu och detta är inte det enda projektet hon arbetar med. Hon har varit mycket sjuk sedan sitt besök i Glastonbury och hon oroar sig över att hon inte kunnat svara på alla era emails. Försök att förstå hennes situation. Vi ser er alla som en del av vår större familj. Alla kommer samman för att skapa ett bättre liv för alla.

Ni valde att göra vad ni gör innan ni återvände till Jorden och det är därför ni nu känner en genklang inom er för det. Ni vaknar upp till er egen inneboende kraft och ni är förberedda för att använda den för mänsklighetens bästa.

Vi här i den andliga världen har försökt att lysa upp vägen för er och nu måste ni ta över kontrollen. Vi kommer naturligtvis att finnas med er vid varje steg ni tar. Ni är aldrig ensamma! Börja meditera på filmen så snart ni har läst mina ord. Använd så mycket tid ni kan ägna åt det. Använd den film eller de fotografier ni föredrar av Tor för er meditation. Det är helt och hållet upp till er själva.

Mark har förberett en rapport för er. Förstå att energin måste frigöras från Tor så snart som möjligt. Jag tror att detta är tillräckligt att fundera över för idag. Det är det absolut viktigaste budskapet från mig hittills.

Veronicas hälsa behöver förbättras en hel del, så var snälla och sänd henne era helande energier. Och kom ihåg: tillsammans kommer vi att lyckas. Allt ligger i era händer.

Min kära, du fortsätter att pusha på dig själv, men dina lungor behöver läkas. Allting kommer att gå bra och dina planer kommer inte att misslyckas.

Jag förblir för evigt din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge