Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 16 februari 2014

Montague Keen - 16 februari 2014

En nation kan överleva sina dårar, och till och med de ambitiösa. Men den kan inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid gränsen är inte så fruktansvärd eftersom den är känd och bär ett baner helt öppet. Men förrädaren rör sig fritt bland dem som finns innanför gränsen, hans sluga viskningar går rasslande genom alla gränder och hörs i själva regeringens salar och rum. För förrädaren uppträder inte som en förrädare, han talar i familjära tonfall till sina offer och han har samma ansikte och samma argument, han vädjar till den uselhet som ligger djupt i hjärtat hos alla människor. Han fördärvar en nations själ, han arbetar i hemlighet och okänd i natten för att underminera stadens pelare, och han infekterar den politiska kroppen så att den inte längre kan stå emot. En mördare är mindre att frukta. Förrädaren är som pesten.
Cicero

Även om dessa ord skrevs för århundraden sedan är de mer relevanta idag än vad de någonsin varit. Orden kommer att hjälpa er att se med klarhet på dem som gör en sak, samtidigt som de talar om för er att de gör precis tvärtom. Det är mycket viktigt att ni vaknar upp till vad ni blir tillsagda att tro på när alla bevis tydligt visar att det motsatta är sant. Ni befinner er i ett scenario av OSS och DEM. De använder alla medel som står till deras förfogande för att hålla er underdåniga och sovande. Ni måste använda er intelligens, lita på er egen forskning och stå fast vid den. De vill inte ha er i det långa loppet, men de har inte råd att förlora er just nu. De behöver er för att sätta allting på plats för dem så att de kan ta över er planet och sedan göra sig av med er. Detta har aldrig tidigare varit mer uppenbart än det är just nu. Man måste vara i koma för att inte se det!

Stäng av det som kontrollerar era sinnen och era TV-apparater och kasta bort era tidningar, för de missbrukar er genom att måla en falsk bild av vad som verkligen händer. Ert väder manipuleras för att kunna producera önskat resultat. De förstör världen runt omkring er. Vi varnade er för detta. Nu kan ni se med era egna ögon att det sker. Ju mer ni lider ju mer energi producerar ni för dem. Just nu är de i desperat behov av den energin för att överleva, för de kämpar mot ljuset som de som vaknat bland er har fört fram på Jorden.

Projektet med leylinjerna tjänade till att producera en underbar energi. Tacksamheten till allt som skedde skall gå till dem som tog sig tid och besvär att vara en del av det. Jag kan inte nog understryka vikten av dessa leylinjer. Arbetet kommer att fortsätta med regelbundna intervaller. Det kan naturligtvis göras när som helst, men det är när ni kombinerar era energier och ert arbete som ett som ni får så fantastiska resultat. Ni är omgivna av leylinjer som alla behöver er uppmärksamhet. Själva er överlevnad är beroende av de åtgärder ni tar vid denna tid. Ni har inte råd att ignorera vad som sker precis framför era ögon. Ni måste inse fakta! Pengar kan inte hjälpa er. Ni behöver komma samman, för er stryka är enorm – ni är de 99 %! Kliv ut ur era små boxar och ta kontakt med människor som har mänsklighetens intresse för ögonen.

Det är viktigt att alla hinder tas bort. Tala med varandra och dela med er av era undersökningar. Arbeta tillsammans på de projekt som ni känner förenar er. Utbyte av information och uppväckandet av människors medvetande är prioritet nummer 1. Ni kanske blir överraskade över antalet människor som är redo, de behöver bara lite uppmuntran för att ta de första stegen in i ljuset. När ni väl har sett ljuset så kan ni aldrig mer blunda för det.

År 2014 utsågs av Allt Som Är för planeten Jorden att återuppta kontakten med Universum. Med lite hjälp från andevärlden kan detta uppnås. Onda krafter, som förslavade mänskligheten och satte upp planer för förstörelse av Jorden, kommer inte längre att ha kontrollen. Detta är den största striden som er planet någonsin har haft att göra med. Kabalen har planerat det under 2 000 år. Ni, å andra sidan, har just nu bara vaknat upp till det. Det är därför ni inte har någon tid att förlora eller slösa bort: hastighet är det väsentliga här. Ni kämpar för er existens och för er planets framtid. Ingenting kan vara viktigare. Be att endast sanningen kommer att ge genklang inom er och att all propaganda blir skriande uppenbar för alla. När Kabalen inser att deras lögner inte längre blir trodda, då, och endast då, kommer de att acceptera sitt nederlag. Kom ihåg det gamla ordspråket ”Du kan lura en del av folket en del av tiden, men inte alla människor hela tiden”.

Betydelsen av besöket till Tor i Glastonbury på fredagen den 2 februari förstärktes idag då vi här i andevärlden kunde manifestera för Veronica något som faktiskt hände där, och betydelsen av det. En dag inom kort kommer hon att kunna dela det med er alla. På själsnivå visste hon att hon måste gå ända upp till toppen av Tor, och det gjorde hon. Nu lider hon av lunginflammation som en följd av det. Videon med detta historiska besök kan nu ses, och ni kommer att se själva precis hur kallt och dystert det var den dagen. Även fast vi bad henne att vila så är hennes arbete av den största vikt i hennes liv. Hon är fast besluten att fullfölja sitt uppdrag i detta livet, och med er hjälp kommer hon att göra det.

Jag vill tacka alla er som sände lyckönskningar, för alla tankar har energi och är mycket välkomna. Underskatta aldrig för ett ögonblick vikten av leylinjerna. Detta arbete måste bli gjort av så många människor som möjligt, antingen det sker från era bekväma fåtöljer eller genom att fysiskt gå på leylinjerna i grupper, om möjligt.

Denna stora kamp som ni är engagerade i kräver att både era sinnen och hjärtan arbetar tillsammans som Ett. Ni håller nu på att ta kontrollen över era egna liv och vägrar att bli ledda som får till slaktbänken. Historien om den här tiden kommer att talas om under många år framöver.

Njut av Marks rapport från besöket på Tor, och videon, och förbered er för nästa upplevelse med leylinjerna.

Min kära Veronica, försök att få lite vila. Vi här i andevärlden omger dig med kärlek och ljus.

Din alltid beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge