Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 31 juli 2020


Mike Quinsey - 31 juli 2020

Mike Quinsey

Hälsning från Mike Quinsey: Kära vänner, jag har haft en mycket ovälkommen upplevelse med att försöka få ut förra veckans meddelande. Kort sagt var det inte förrän efter jag skickade ut det som jag insåg att det hade störts och en hel sektion hade kopierats och repeterats längre ner i meddelandet och jag trodde först att jag gjort fel. Oturligt nog hade jag inte tid att ta ett nytt meddelande som ersättning, och samma dag hade jag ett operationsmöte på sjukhuset. Så jag ber om ursäkt för bristen på meddelande förra fredagen. Allt verkar ske på en gång och jag bara måste ge er följande utdrag från ett meddelande från Ihåliga Planetens Mästare när han gav en föreläsning om ”Ihåliga Planeten” som sänts till mig av Aleks Radojcic, epost dnm.aleks@gmail.com .

”PRESIDENT TRUMP. Hans grupp ger honom direktiv direkt från Galaktiska Federationen, så han är skyddad och kan inte bli dödad. Även om någon försökte det, skulle projektilerna inte gå igenom huden eftersom han är skyddad av ett kraftfält runt sig. Ni förstår, han har en roll och den rollen är mycket imponerande och det är att föra fram RV som är er slang för Global Valutaåterställning (Global Currency Reset). Det är hans roll och i den presterar han mycket bra. Så oroa er inte för Trump. Ja, hans del är nästan klar. Han vet det. Så han kommer att kliva av och en ny, kvinnlig president för den Nya Republiken av Förenta Staterna kommer, inte republikan utan Republik. Ni förstår, Demokrater och Republikaner, allt det kommer att försvinna och en ny Republik blir till, fullt ut, vilket blir slutet av Republikaner i senaten, eller Demokrater. Allt detta som titlar kommer att försvinna därför att det blir en folkets regering som inte delas upp i Demokrater och Republikaner, Folkets Regering. Det är vad republiken var i början på USA och det är vad det blir. Så, ni förstår, att RV=GCR=Global Currency Reset/Global Valutaåterställning kommer att bli av, oavsett vad någon gör därför att det måste den. Ni befinner er i nedräkning minut för minut till signal för utdelning,för upprättelse, för valutaåterställning,för utgående epostmeddelanden”.

31 juli 2020. Mike Quinsey.

Käraste, kan ni nu se att Coronaviruset har gett er anledning att utvärdera sättet ni har arbetat på och se att förändringar bokstavligen tryckts på er. Insikten har kommit till er genom vad ni nu upplever, och det är uppenbart att förmånliga förändringar har skett och bör inte bara bli permanenta utan utökade till er uppfattning av ”normalt” arbete.

Ni vägleds till att ta upp en rutt som leder till än mer förändringar, alla med avsikten att förbereda er för större förändringar som är på väg. Allt eftersom framsteg görs kommer ni verkligen att höja era vibrationer, och en punkt nås där ni har släppt era band till de gamla energierna. Nya förmågor kommer till er och ni kommer att få en skapelse som en Galaktisk Varelse. De Mörka kommer att använda alla medel de har för att fördröja framsteg och hindra er från att stiga upp. Större krafter än deras ligger dock bakom dem som är redo att stiga upp, och de kommer inte att tillåta att slutetiderna ändras på något sätt över huvudtaget. Ni har gjort er väl förtjänta av den möjlighet som presenteras för er och ni blir hjälpta till att stiga upp.

Ni skapar er väg medan ni går framåt, men vad ni än gör kommer Uppstigning att ske när rätta tiden är inne. Det har alltid varit ert öde och era många liv har varit en planerad del för er evolution. Vi har ofta tryckt på att ni måste ta vara på vad som kommer i er väg, eftersom det inte är en slump. Ni skulle bli förvånade om ni visste hur mycket omsorg ni får, och hur många möjligheter som läggs fram för ert avancemang. Det kanske verkar nästan omöjligt från er synvinkel, men stora saker har planlagts för några år framåt, för att hålla er på spåret för er storartade Uppstigning. Oroa er inte om ni inte känner att ni är på väg dit eftersom vi på ett eller annat sätt ska se till att ni håller er till er livsplan.

Inse att medan ni är på Jorden är ni endast en ”del” av ert sanna jag, resten är ert Gudsjag på andra sidan slöjan. Det kan låta omöjligt eftersom ni varit i de lägre vibrationerna så länge. Så lev er dröm därför att det är ni som representerar ert Högre Jag. Fånga detta gyllene tillfälle att gå hela vägen fram till slutet av denna tid som ska ge anledning till storartat firande. Ni har gjort den svåra biten genom att ta er bortom den senaste cykeln och har en så underbar möjlighet att nå hela vägen till Uppstigning. Från de många, många liv som ni haft på Jorden med erfarenhet från alla olika nivåer, och många situationer som utmanat er förmåga att övervinna dem. Då ni har kommit så här långt måste ni se att ni haft en hög grad av framgång, då många av er har höjt er vibrationer till en punkt där ni nu står redo att stiga upp. Det kommer förstås att vara hinder att ta sig över, men inget så allvarligt som de förut, när vibrationsnivån var som lägst. Dessa erfarenheter glöms bäst bort då lärdomarna man tagit till sig kommer att vara med er framöver.

Människor blir lätt uttråkade men när ni har Universum att utforska finns det oändliga upplevelser att välja bland. Vi pratar om dessa saker därför att de ligger framför er, så att ni kan fokusera på dem och lämna de mindre erfarenheterna bakom er. I något skede kommer ni att ha nått en så hög vibration att ni blir en Mästare och mentor för andra. ”I tjänst för andra” kommer att bli naturligt och är den väg som utvecklade varelser följer. Kan ni föreställa er den underbara upplevelse man har i så höga vibrationer? Det är ingen överdrift om man säger att den är extatisk.

Var medveten om att er potential kommer att ge er ett mål att sträva efter, och vetskap om att de lägre vibrationerna enbart är en fas som passerar och som är nödvändig för er evolution. Ni är verkligen fantastiska själar som tagit på er sådana utmaningar som fått er att loda i djupen och ändå resa er upp igen för att bli själar med stor erfarenhet och förståelse. Det finns många Extra-terrestriala som längtar efter att möta er och dela sin kunskap med er, då de beundrar er orubblighet och viljestyrka. Ni är verkligen speciella själar som har intygat er förmåga att övervinna alla hinder som placerats i er väg. Vi säger ”Bra gjort” då ni kommer att ha förtjänat all gillande som kommer mot er. Håll igång ert fina arbete och som ordspråket säger, ”keep on keeping on” (ö.a: Idiom härrör från uppmaning i tal 1964 av Martin Luther King) ”fortsätt att fortsätta” – bra gjort!

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge