Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 24 juli 2020


Mike Quinsey - 24 juli 2020

Mike Quinsey

Mänskligheten har varit i händerna på sina ledare men är mycket viljestarka och fast beslutna att övervinna sina svårigheter och utmaningar för att ta sig igenom vad som otvivelaktigt kommer att vara en ansträngande period i deras liv. Efter att ha upplevt två världskrig och många mindre konflikter, är de härdade för att kunna ta de många bakslag som de ställs inför nu och i en nära framtid.

Ni kommer snart att bli fria från era påtvingade nedstängningar och andra kontroller med avsikten att hålla er så trygga som möjligt. Erfarenheten kommer att göra att ni tänker igenom hur ni vill leva i framtiden och hur ni kan förbättra livskvaliteten och skaka av er problem som fortfarande finns från längre tid tillbaka. Redan nu görs återblickar för att se vad som kan läras från erfarenheterna för att göra livet enklare och mer njutbart. Den Nya Tidsåldern är ännu i sina tidiga utvecklingsskeden och ni har allt att vinna och inget att förlora.

De yngre generationerna är redo med obrukade förmågor och ivriga att få använda dem för allas gemensamma bästa. Ni har allt ni behöver för att ta ett språng framåt som blir ert första kliv in i en tid av föryngrande där det gamla görs av med och ersätts med ett nytt sätt att göra saker på. Sakunskapen har varit tillgänglig en längre tid nu men avsiktligt hållits undan, men det finns ingen anledning till varför det ska fortsätta så.

Detta är en extremt viktig tid och de rätta besluten måste tas som tillförsäkrar att Mänskligheten ges alla de framsteg som storartat skulle lyfta kvaliteten på allas liv. Det finns ingen poäng med att gå tillbaka till det gamla paradigmet då det är inadekvat gentemot den nya eran som har kommit och nu satt igång. Ett angreppssätt som är världsomspännande skulle göra att framsteg görs överallt och snabbt höja levnadsstandarden som i många länder är mycket låg och primitiv.

Tekniken och sakkunskapen, som skulle höja er livskvalitet enormt, finns redan och det är dags att Mänskligheten ges en större del av ny teknologi som redan har provats och testats och används av de hemliga arméstyrkorna. Ni, folket, har betalat för de nya utvecklingarna och borde vara de som får nytta av dem, men ”de” har varit mycket långsamma med att dela med sig av dem. Den Nya Tidsåldern kräver att framsteg förs vidare till folket och de skulle hjälpa till att övervinna arvet efter coronaviruset som har skapat så mycket skulder.

Folket har en stor kraft i sin hand och när de en gång fått ordning på sina handlingar kommer de att kunna föra fram sin vilja till de som avgör deras framtid. Så håll era tankar inriktade på vad ni önskar för framtiden och ni skapar då en energi som till slut får det att hända. Ni har mycket mer makt än ni inser, så använd den klokt och hjälp till att få den Nya Tidsåldern att bli till.

Ni har färdats långt för att komma hit till denna punkt i er evolution och skaffat er styrka genom att röra vid negativitetens djup. Så res på er i vetskap om att ni alla har en fantastisk potential och är mycket större än vad ni tror. När dimman har lättat framför era ögon kommer ni att se klart och veta att ni är stora själar i vardande som rör er mot de högre vibrationerna, och om ni är redo kommer ni att stiga upp när Tilldragelsen sker.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge