Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 7 augusti 2020


Mike Quinsey - 7 augusti 2020

Mike Quinsey

Lee Carroll från juli månads nyhetsbrev:

"Kryons arbete förändras från rollen av att informera och lära ut, till rollen av att skapa ren, djupgående, läkande energi. De flesta Gamla Själar inser nu att skiftet verkligen är här. Nu är det dags att ge dem energin för att överleva det.”

Kretsen av Tolv är namnet som getts till scenariot med upprepade gånger av helig skapelse av ren-läkning-energi. Inbjudan är att ”komma närmare och sitta med oss och gå sedan annorlunda än när du kom”.

Kryon har uppmuntrat mig att”förbereda för en mur av energi” som är oväntad. Det kommer att få igång spontan absolution, medvetenhet av Akashisk historia och förlängt liv.

******

Allt verkar öka hastigheten och från de olika meddelanden som tas emot på vägarna som öppnas upp mot Uppstigning . Det är svårt för er att följa därför att det är klokt hemlighållet för att undvika störningar från de Mörka. En del av problemet är den tid det tar att genomföra planerna för att ringa in de människor som har gett sitt stöd till dem. Accepterande av att det går framåt gör att allt bådar gott för den närmaste framtiden. Effekten av ”rensningen” minskar redan Illuminatis makt, och de kan inte längre utöva den som förut och kan inte det för att nu har Ljuset kontrollen. Det betyder dock inte att de förlorat all sin förmåga att orsaka problem. De är verkligen som ett sårat djur som slår vilt omkring sig i försvar. Ni kan därför se det som att allt utvecklas väl och många parter i Alliansen finns närvarande på och runt Jorden för att övervaka deras ageranden.

Detta är verkligen fantastiska tider då så mycket händer, allt samtidigt och det måste vara riktigt förvirrande för er. Ni är dock försäkrade om att i den större planeringen går allt bra. Den övergripande faktorn är att inget nu kan hindra att Uppstigningen sker och ni har nu nått ett nytt skede som kommer att fortsätta hela vägen med förberedelser för den slutliga Tilldragelsen. Detta är oroliga tider men förstå att Jorden måste förberedas för slutetiderna och det är därför som Moder Jord börjar bli mer aktiv.

Som vi har rått er många gånger, så fokusera på ert mål och låt er inte distraheras av det som pågår omkring er. För närvarande är det bara för mycket för er att ta in men det kommer hur som helst att klarna med tiden. Vilka uppoffringar ni än gör så kommer de att bli belönade ordentligt och var säkra på att sanningen om vad som hänt inte kan hållas hemlig mycket längre till. På ett sätt har det varit bra att ni kunnat leva era liv ovetande om vad som verkligen pågått. För närvarande är stora avslöjanden på gränsen att göras, som kommer att sätta bollen i rullning som ni säger och efter det kommer framtiden att bli mycket klarare.

Rörelser för att skapa en renare Jord går framåt, inte minst genom elektriska fordon som till slut resulterar i en renare och mindre förgiftad Jord. Era hav är allvarligt förorenade och ni ska veta att problemet kunde suddas ut inom några få dagar med den avancerade teknologi som E.T:s har. Ni har börjat och det visar en god avsikt från myndigheterna, och med det är vi tillåtna att hjälpa er. Som vi ofta påpekat, med den fria vilja ni har kan vi inte blanda oss i era beslut, så fortsätt röra er i rätt riktning, och även om ni är omedvetna om vår närvaro kommer vi att hjälpa er.

Allt eftersom ni går framåt kommer vibrationerna att höjas och de yngre generationerna kommer med nya och grundläggande idéer för att övervinna de problem som ni kan ha och med medel för att mycket snabbare göra väsentliga framsteg. De gamla sätten att närma sig problem har gjort sitt och nytt tänkande kommer att lösa dem på ett snabbare och effektivare sätt. Ni förstår, er övergripande livsplan har lagts ut och ni har getts tillfällen att välja väg men oavsett vilken, så leder de till den slutliga Tilldragelsen.

Sedan 2012 har så mycket kunskap gjorts tillgänglig för er helt enkelt för att ni visat att så många av er är redo för det. Framtiden har öppnats upp för er förändringar på vägen kommer snabbt att introducera ett nytt sätt att leva för er som blir helt annorlunda än vad ni har varit vana vid. Ni kommer att lyftas upp i vibrationerna, vilka kommer att se slutet på den negativitet som har varit ett normalt inslag i alla era liv tills nu. Nya sätt står alla ”utanför på kö” och väntar på passande möjligheter till introduktion. Ni bör veta vid det här laget att det finns alltid en rätt tidpunkt för att förändringar ska komma, för att försäkra att de lyckas.

Det är dags att ni förstår att alla människor är Ett och att olikheterna bör bli accepterade och äras. På samma vis bör de inte tvingas på andra utan de bör uppskattas för sin originalitet. Mycket centreras runt folks religioner men med tiden kommer de att röra sig mer i olika grad mot gemensam tro. Många har redan insikt om Gudomen inom sig och det är ett steg mot en större sanning än den ni haft tidigare. Själar utvecklas dock i olika hastighet och är som konsekvens inte nödvändigtvis redo att ta ett språng framåt, utan gör hellre en långsam, metodisk och noggrann studie av vad som ställs framför dem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge