Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 28 augusti 2020


Mike Quinsey - 28 augusti 2020

Mike Quinsey

Saker börjar återgå tillbaka till vad ni kallar ”normalt”, men en häpnadsväckande mängd av förändringar är på väg som ser ut att kunna bli stadigvarande. På vissa sätt har nedstängningen på grund av Covid visat sig vara en idealisk möjlighet att sitta ner och ifrågasätta livsstilen som ni tagit för given så länge. Det är visserligen sant att många förändringar har tvingats på er, men när ni tänker efter ser ni att de visar sig vara att föredra framför de gamla sätten. Det är en monumental tid som, bortsett från obekvämligheterna, tar fram i ljuset hur sårbar livsstilen varit. De långtgående effekterna visar på globala förändringar som sammantaget kommer att lyfta upp mänskligheten och förbereda för de ökande vibrationerna, som slutligen leder till en ny Jord.

Perioden ni är inne i är den sista som kommer i slutet på cykeln från 2012 och det gäller att göra klart förberedelserna för slutetiderna. Sedan är det den oundvikliga delningen av vägar när de som höjt sina vibrationer kommer att stiga upp. Resan genom många tider kommer att väl vara värt det om ni till slut når den nivå som ni arbetat för. Tanken på liv utan de Mörka, som följt en annan väg, finns då ni till slut kan välja ert nästa liv inom de högre dimensionerna. Det kommer att vara så annorlunda mot vad ni har varit vana vid, glädjen och friheten att kunna gå dit ni får utlopp för era intressen och fortsätta er evolution.

Trots den rena förvirringen och problemen på Jorden är framtiden ljus och kommer att ta er in i en tid med lycka, där den fortsätter att växa och ta er till än högre höjder. Ni har förtjänat denna möjlighet till upplevelser i de högre vibrationerna och kommer att se det som mycket tillfredsställande och givande. Ni kommer snart att glömma era tidigare upplevelser i den senaste cykeln, vilka aldrig mer kommer att upprepas. Nu expanderar era medvetandenivåer och ni blir mer och mer medveten och receptiv. Ni kommer sannerligen att ta er plats bland de många från alla delar av Universum och kommer att få nya vänner. Håll er till er väg mot Uppstigning och bli inte distraherade då det är så lite tid kvar innan det händer. Ni har gjort den svåra biten genom att lämna den gamla cykeln efter er och går in i de högre vibrationerna.

Snart kommer ni att kunna lära om er historia och era många liv och erfarenheter på andra planeter än Jorden. Ni är i grund och botten en Galaktisk Varelse med så mycket erfarenhet och kunskap om andra civilisationer. Er tid kan ha känts som början på ett fysiskt liv med sin låga vibrationsnivå och till synes ändlösa problem, men det har varit en idealisk arena för er att kunna spela upp er livsplan. Ni kommer att ha fått många, många vänner under era upplevelser och era nära kommer att vänta ivrigt för att hälsa er igen och förnya er vänskap. Var säker på att ni blir vördade för ert mod och er orubblighet med att ha tagit er an utmaningarna i livet i de lägre dimensionerna.

Ni är verkligen inte de obetydliga själar som de Mörka förlett er att tro, de har hållit er tillbaka länge och hållit sanningen ifrån er. Deras år av dominans genom bedrägligheter och fångenskap är emellertid förbi, och ni börjar att öppna upp ert medvetande för att återfå era minnen av den storslagna Varelse som ni verkligen är. Ni har så att säga gått genom ekluten och kommit tillbaka igen, men i vetskap om att erfarenheterna inte är utan sitt värde. Ni är stora själar med mycket att ge till kommande själar som följer era fotspår och vänder sig till er för vägledning.

Kära Ni, sanningen om ert förflutna och ert öde kommer fram och ni kommer att bli förvånade över era upplevelser och hur ni hanterade dem. Vänta er att ta stora kliv framåt, sätt siktet på den bästa utgången och håll målet levande. Glöm aldrig att hjälp alltid finns omkring er om ni skulle behöva och var förvissade om att ni är väl skyddade. Trots allt finns de Mörka fortfarande kvar och skulle störa er evolution och försöka vilseleda er om de fick chasen. Ljuset har vunnit slaget över de mörka själarna, som inte kommer att erkänna nederlag även om det stirrar dem i ansiktet. Så håll ert sikte på målet och låt ingen distrahera er från det och er framgång.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge