Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 4 september 2020


Mike Quinsey - 4 september 2020

Mike Quinsey

För de som hoppas att förhållandena på Jorden ska gå tillbaka till det som förut var det normala är det utsiktslöst, medan även om någon normalitet kommer åter så är det ett faktum att många förändringar stannar kvar. Det kommer att verka kaotiskt, men medan saker och ting landar kommer man att inse att allt som händer för fram nödvändiga förändringar. Evolutionen måste fortsätta så att framsteg kan göras som förbereder själar för ett nytt paradigm. Ni kan bara inte stå stilla även om det måste sägas att ert behov av att ta ett evolutionärt språng beror på att ni hållits tillbaka med flit av de Mörka.

Nu när ni gått in i en högre vibration är förändringar oundvikliga men allt är för det goda. Vi har sagt er tidigare att syftet med dem är att man ska leva i mindre grupper som är självförsörjande, och det som ni nu ser som hinder för att nå detta kommer långsamt att övervinnas. Vi nämner ofta ”fri energi” och det är grundläggande om ni ska forma oberoende självbärande grupper. Det kommer, och det måste det göra, eftersom det inte är så långt fram i tiden som ni kan tro. Det kommer att bli motstånd från de stora företagen men dessa förändringar är oundvikliga.

Det är ingen idé att se tillbaka på hur det var och önska att det vore kvar då framsteg är ofrånkomliga och borde välkomnas. Var försäkrad om att ni får hjälp när ni väl tar beslutet att etablera er i den Nya Tiden. Det är er naturliga väg i evolutionen och vårt inflytande kommer att se till att de rätta besluten tas. Vi skyndar oss att tillägga att vi inte tvingar förändringar på er men det finns ibland större förändringar därdet är nödvändigt att vi visar er rätt riktning. Ni kommer oundvikligen att se att det alltid finns själar som inkarnerat särskilt för att hjälpa er igenom dessa speciella tider.

Problemet ökar med flyktingar som dyker upp i de mer stabila länderna för att hitta medkänsla och hjälp, och det är ett test på er attityd och empati för deras lidande. Mänskligheten har tillåtit så stora skillnader mellan de som har det bekvämt, i motsats till de som är förtryckta och behandlas illa. Det är inte konstigt att de söker fristad och hjälp från de som i jämförelse har det ”bekvämt” men vilket gensvar ger ni? Världen som helhet kan ganska lätt hantera situationen med flyktingar som kommer och är i desperat behov av mänsklig vänlighet, ändå är era portar bara vida tillräckligt för att släppa in några få och då är de ändå ofta ogillade.

Vi måste fråga er hur ni skulle känna i deras position, skulle ni förvänta er och hoppas på förståelse, sympati och hjälp för era behov? Inse att det fordras verkligt mod att lämna sitt land och sina små, medveten om att ni inte har en aning om vilken sorts mottagande ni får. Det finns många, många kära själar som ger av sin tid för att hjälpa dessa med akuta behov, men problemet har blivit så stort att det behövs ett målmedvetet ställningstagande för att kunna hjälpa de som söker fristad och skydd mot avskyvärda förhållanden. Nyckelordet för den Nya Tiden är ”medkänsla” och ibland är det brist på det, men kanske vid eftertanke på den tragedi som utspelas kommer det att röra vid fler människors hjärtan.

Över till ett annat tonläge, ser vi med stort hopp för framtiden yngre grupper av mänskligheten som kräver mer valfrihet och yttrandefrihet, och förtjänstfullt är beredda att stå upp och ”slåss” för vad de tror på. I en Demokrati borde det inte behöva gå så långt att man måste tillgripa detta för att få rättvisa. Rättvisa kommer ändå att segra och det dröjer inte länge förrän ”valfrihet” bör bli det normala. Det är dags för ledare som sant följer frihetens väg att komma till fronten, och det kommer de att göra. Ni har gått in i en ny era och de gamla sätten kommer inte längre att tjäna folks behov. Vägen mot frihet är utstakad och de som har det medvetande som krävs kommer att följa den.

Livet på Moder Jord kommer att bli mer behagligt och givande för alla eftersom ”Landet av Överflöd” blir er verklighet. Förändringarna formas som kommer att föra fram det och tillförsäkrar att det blir er verklighet. Så vi ber er att tänka positivt och projicera era tankar om framtiden in i etern, och det kommer att hjälpa den att bli ett fönster mot framtiden, och vi upprepar att inget kan hindra detta att manifesteras. Tack och lov har de Mörka mist sin makt att diktera vad som händer eller att soppa framstegen mot den Nya Tiden.

Ni är som skådespelare på scen som väntar på att få säga era repliker och göra en ”låtsas-situation” verklig. I verkligheten är inget verkligt eftersom det har gjorts enbart för att skapa ett scenario för er att agera ut den roll ni getts att spela. Det slutliga målet är verkligt nog och det är att ge er en erfarenhet som utvidgar ert medvetande och hjälper er att utvecklas. Ni har alla haft så många liv i många världar som i vissa fall har varit så annorlunda mot det ni lever nu. När varje liv har slutat och en ny cykel har börjat ska ett beslut ha tagits om vad ni behöver i nästa liv för att fortsätta era framsteg. Allt är planerat och ni visste om det före ni fortsatte med ett annat, medan detaljerna normalt sett döljs för er. Ni har gått igenom allt detta där ni är nu, och många av er har kommit så långt framåt på er väg att ni är redo för fulländning och Uppstigning.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge