Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 21 augusti 2020


Mike Quinsey - 21 augusti 2020

Mike Quinsey

Kära vänner, det senaste videomeddelandet från Kryon, enligt utdragen nedan, är mycket informativt, som jag ser det, vad det gäller Covid-viruset. I en tid då det fortfarande finns mycket förvirring, känner jag att Kryons meddelande kan ge otrolig hjälp till att klargöra saker.

Trasiga media –Kryon 2020

”MÄNSKLIGHETENS FRIA VILJA”

Angående våra media – allt är inte som det verkar, de vill att ni ska titta på vad de har, för att be er se deras reklam, eftersom de har något mer skrämmande än den andre. De sänder ut rädsla, var är nyheterna om de som blivit friska? SLUTAR VID 13.55 min.

”JORDALLIANSEN” STARTAR VID 25 min.

Viruset kommer att ändra historien, ändra modet. Det blir en omvärdering av Covid. Det kommer att bli en fred som går över allt förstånd. Vi talar om år 2102, ett hundratal år in i framtiden, då det kan bli ett firande, en minnesdag för att hylla de som dog i nuvarande tid. Det blir en befrielse från de gamla energierna, sätt som aldrig skulle ha frigjorts utan det. Alla de gamla sätten, skolningen/vanorna, sättet att vara, paradigm försvinner och ni kommer ut ur pusslet rena och fräscha, utan belastningar av det som fanns och hindrade er att förändras – det är befrielsen, det är i huvudsak det som Covid gett er. Åh, om jag kunde samla dem – alla de som går över nu, de skulle hojta och de skulle heja på och skratta, de skulle kasta konfetti och blåsa ballonger och säga er att det är inte som ni tror. Den enda ledsamheten är hos de som är kvar, det är en ledsenhet för övergången till Guds armar där man hör hemma och möter sin familj igen, det blir en befrielse från det. Det är ett annat sätt att tänka, det är verkligen ett moget sätt, ett förstående sätt, och visshet inom sig att man aldrig är ensam och det finns ingen död. Alla här kommer tillbaka för att fortsätta med ättlingar av sin gamla själ och med födslorättens glädje. SLUTAR VID 36.19 min.

”KRETSEN AV 12” STARTAR VID 42.04 min.

Det kommer att bli en ”Krets av 12”, det är början på en energi när det är dags att komma igång, och det händer snart. Nästan i sista sekunden klarade ni det. Det blir den nya normalen, den nya människan, alla de saker som finns för att användas av er, det ligger i arvet. Ni är Skaparens barn – varenda en är satt här. Mästaren skapade en energi så att människorna kunde göra jobbet, det händer snart. Den färg som passar in blir grönt, en grön som står över vilken annan grön ni någonsin har sett förut, den genomtränger varje cell, ”Kretsen av 12” är på väg. Kretsar kommer inte från utvändiga källor, de kommer inifrån ur en multi-dimension. Varje själ är överallt samtidigt, det betyder att allt detta kan göras på avstånd, ändå är ni här, det är löftet av att ha en multidimensionell verklighet. Bön är inte ett offer till himlen eller till Skaparen, bön är inte ett tiggande, det är en energi som går direkt till en mänsklig Varelse i nöd och som säger ”du är magnifik”, stå upp och var läkt. Det är ”Kretsen av 12”.

SLUTAR VID 1 tim 00.48 min.

”INOM ER” STARTAR VID 45.30 min.

Ni har ingen aning om vad som finns inom er, tänk på om ni vore ett Skaparens barn, vad som skulle kunna vara bortom 3D, det ni aldrig fått veta att ni kan göra. Varje enskild mänsklig varelse är en multi-dimensionell skapelse på denna planet, placerad här med mening – vi vet era namn. Ni har passerat markören och jag säger er att det blivit ett Galaktiskt Skifte, därför att de där ute vet vad ni har gjort, de har väntat på det. Det är ett eko av vad många av dem gjort. Ja, överallt där finns de som är som ni – Guds Barn. Det kommer en dag när ni möter familjen och ni kommer att känna igen dem, så lika er. De kommer att ha samma berättelse om kärleken, vänligheten, medkänslan och vad de gått igenom och vad planeterna gått igenom och övergångstiden och krigen och de kommer att sitta ned och prata. En helt ny värld kommer att öppnas för er medan ni lyssnar på dem och se er själva – det kommer. SLUTAR VID 55 min.

2020-08-21 Mike Quinsey

Det är möjligt att ni nu har sett bortom nackdelarna i livet med Covid viruset och förstår att den större bilden är den där Alliansen använder nedstängningen för att isolera de Mörka. Många har blivit arresterade och så fortsätter det medan folket har använt sin fria tid att omvärdera vad de gjort av sina liv, och inser ofta att ett annat sätt är för deras eget bästa. Det har lett till många förändringar, med än fler att vänta, och det är tydligt att det inte blir någon fullständig återgång till den gamla livsstilen som inte passar de nya energierna. Det finns inte längre användning för den gamla Tidsåldern i ett samhälle som utvecklas och letar efter avsättning för nya idéer som lyfter upp alla. Inget kommer undan förändringarna och vissa kommer snabbt till redan. Ni har nya generationer av mestadels yngre som kommit med sakkunskap och som kommer att visa vägen.

Ni ska göra anspråk på vad ni förtjänat genom er flit och hårda arbete. Till skillnad från tidigare Tidsålder tillåts ni få mer hjälp från era E.T.-vänner som inväntar en lämplig tidpunkt att få presentera sig. De har följt er utveckling en lång tid och försökt inspirera er att ta till handlingar som skulle gagna alla själar. De kommer närmare nu och kommer att skapa möjligheter där deras hjälp blir mer direkt. Liksom ni väntar de på den tid som snart kommer när kontakt kan bli mer öppen. Det kommer att bli glädjefyllda tillfällen som sker på en Jord som stigit upp igen i Ljuset.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge