Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 26 juni 2020


Mike Quinsey - 26 juni 2020

Mike Quinsey

Till läsarna av denna översättning; Passa på att förbereda er för global meditation för inträdet i VATTUMANNENS TIDSÅLER, steg II, den 30 juni 07.48 https://www.youtube.com/watch?v=U1rGawdnIac

***********

Kom ihåg att inget sker av en slump och fastän era upplevelser verkar vara på det viset, så är många andra själar inblandade, en del på grund av karma och andra som bara följer med. Pandemin har gett många människor gott om tid att tänka över sina liv hittills och bestämma sig för vad de ska göra framöver. Det är ett tillfälle att reflektera över era liv fram tills nu och huruvida de har tillgodosett era strävanden, för att på många sätt har tiden nått ett slut och en ny era ska komma till. De gamla sätten har mycket väl tjänat sitt syfte, men en ny väg framåt lockar för dem som har sitt sikte inställt på Uppstigning.

Allt som händer nu är avvägt så, att framstegen fortsättningsvis är säkrade och undkommer all inblandning från de Mörka, vilka skulle kunna orsaka onödig försening av era framsteg. Förtvivla inte oavsett vad som händer under nuvarande omständigheter, eftersom det är dags att rensa bort allt som inte har någon plats i framtiden. På samma gång uppmanar vi de själar som siktat in sig på Uppstigning att så långt som möjligt ignorera det kaos som kan pågå runt dem. Det är delvis orsakat av de negativa grupper som fortfarande tror att de kan upprätthålla sin makt genom att ha ihjäl sina rivaler. De klarar inte av att förstå att framtiden redan är skriven och ingen dödlig har möjlighet att ändra på resultatet.

Man inte bortse från det faktum att stora förändringar är igång, särskilt med de globala väderförändringar som dyker upp, vilka har orsakat en del extrema förhållanden. Havsnivån stiger och en del landytor kommer att försvinna, men det finns vanligtvis tillräckligt med varningar för att folk ska ha tid att flytta till säkra platser. Allt är i rörelse för att bereda för den slutliga förändringen som ser till att löftena om en ny Jord ska infrias. Kanske de mest märkbara förändringarna för er är de som resulterar i mer frihet från era dagliga uppgifter. Det kanske är långt borta men till slut har ni allt till hands som ni behöver och mycket mer tid för att tillfredsställa era personliga ambitioner.

Tänk stort och kom ihåg det som vi ofta sagt er; fokusera på det som ni ser i era visioner eftersom era önskningar blir tillgodosedda, även om ni som vanligt kan få råd och hjälp från era Vägledare som finns till för det. De gör mycket mer för er än vad ni än kan tänka er och finns alltid nära er och till hands om det behövs. Till exempel gör de sitt bästa för att se till att ni håller er till er livsplan eftersom den innehåller erfarenheter som ni behöver för att avancera framåt. Hela meningen med inkarnationer är att hjälpa er till upplevelser som för er framåt i er evolution. Var säker på att ni inte är ensamma när ni tacklar de utmaningar som ställs i er väg och - så att säga – pekar på rätt riktning.

Vi vet att det är svårt för er att förstå er påhittade värld, för ni har själva tänkt fram den, men efter att ha tjänat sitt syfte kommer den snart att ”försvinna” medan Mänskligheten rör sig framåt och förbereder sig för nya erfarenheter. Ni har förtjänat framgången som ser till att ni lämnar den tredje dimensionen bakom er eftersom den tjänat sitt syfte. Moder Jord kommer att bli nöjd med att lyfta till en högre vibration och skapa en ny, vacker Jord för er, fri från all den negativitet som finns nu.

Utanför ert Solsystem finns så många avancerade civilisationer, så lika er sort med några mindre skillnader, och några som mycket väl kan uppfattas som människor med likadana drag som ni har. Det är verkligen så många som har likheter med er så vi är säkra på att ni skulle uppskatta att träffa dem. De har mycket att erbjuda er och ni går alla en mycket spännande tid till mötes. Det finns inget att vara rädd för och de negativa Reptilianerna kommer inte att tillåtas blanda sig i er utveckling så som de gjort förut.

Som vanligt håller era regeringar inne med de riktiga nyheterna medan de låter er leva i en förgången Tid. Vissa nyheter blir för stora att dölja mycket längre till och det är troligt att det blir några avslöjanden i en nära framtid, men när det är säkert att göra så. Ni ser underliga skepp på himlen, men inte så underliga eftersom de är en del av er Rymdflotta. De har utvecklats sedan länge i huvudsak genom nedmonterade skepp som kraschat för länge sedan. Med dem kom ett stort kliv i er teknologi, fastän i verkligheten är ni långt efter de civilisationer som funnits i tusentals år och har interstellära skepp.

Det är också en fråga om Människans avsikter och det finns tills nu inget som talar för att Rymdfärder är till för att skapa fredliga relationer, även om ni gör affärer med många civilisationer. Vissa framsteg har krypit in i ert kunskapsfält vilket gjort att ni avancerat så snabbt på en en relativt kort tid. Trots det har ni inte fått nytta av alla, för i så fall skulle ni redan ha kunnat dra använda fri energi. Det kommer, men inte förrän de Mörka har flyttats undan och inte längre utgör ett hot mot er.

Ni lever i ojämförliga tider där inget verkar vara rättframt, och det verkar inte finnas någon verklig riktning eller mening när det gäller världens händelser. Ni står inför år av uppoffringar medan regeringar kämpar för att komma fram till hur problemen ni står inför ska hanteras. Inget kunde ha förberett dem för vad som hänt och det visar på svagheten i ert monetära system som brottas med alla krav. Det finns alltid en lösning på ett problem, men resultaten av pandemin har allvarligt stört ert monetära system. Vi inser er svåra situation och kommer att göra vårt bästa för att hjälpa er, men ansvaret att ta första steget ligger på er för att återupprätta ert samhälle. Vi kan inte uttala oss mer om det då det är många faktorer som är inblandade och inte ens vi kan se ännu vart ni är på väg.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag, och alla själar har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge