Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 19 juni 2020


Mike Quinsey - 19 juni 2020

Mike Quinsey

Händelserna rullar på med bra fart men det är inte mycket man hör av dem eftersom de som lägger upp kursen för mänskligheten är så hemlighetsfulla med vad de gör. Ibland är det nödvändigt för deras egen säkerhet, men allt eftersom Illuminati långsamt trängs tillbaka av Alliansen, blir dess inflytelse avsevärt svagare. Samtidigt blir många av dess medlemmar, som är inblandade i negativa aktiviteter, arresterade för brott mot Mänskligheten. Resultatet blir att de blir hindrade från att störa i arbetet med att undanröja dessa negativa krafter vilka äventyrar det positiva arbete som görs för att befria Mänskligheten från de Mörkas tentakler. Snart bör en punkt nås där det är möjligt att arbeta öppet och för alltid förvisa dem så att frihet på Jorden återupprättas igen.

De Mörka är gränslösa i sina handlingar mot de själar av Ljus som har blivit förtryckta i så många år så att utvecklingen har hållits tillbaka i minst 50 år eller mer. Nyligen har i alla fall Ljusets handlingar nått en vändpunkt där det kan antas att förändringar till det bättre och Mänsklighetens upplyftande är möjliga. Med anländandet av den Nya Tidsåldern som började 2012 blev ni tillförsäkrade framgång och förändringens frö har verkligen såtts. Vi vet att ni fått vara mycket tålmodiga, men när förändringarna väl börjar måste det vara säkrat att de är fria från negativ inblandning. Det har inte varit en liten uppgift att förbereda förhållandena för en problemfri tid då oerhörda framsteg kan göras. Mindre problem förekommer mer lokalt och kommer ändå inte att påverka räckan av förändringar.

Vi påpekar alltid att inget med någon betydelse händer utan en bra anledning, och till och med händelser som inte verkar ha någon omdelbar nytta för er kan orsaka en räcka av händelser som åstadkommer något som är nödvändigt för att ni ska röra er i rätt riktning. Moder Natur är kanske ett bra exempel då förändringar på jorden ofta är långtgående utan någon synbar orsak, men med lite eftertanke förstår ni meningen med dem. Jorden förbereder er för gynnsamma förändringar, som kommer att få som resultat en mer behaglig omgivning och som återupprättar planeten till sitt ursprungliga tillstånd. Förutsett att man tar fasta på den möjliga utgången kommer man att kunna tillgodose förändringarna utan att det blir obekvämt. Man får förstå, att över en lång tid har människan orsakat Jorden så mycket skada, med aktiviteter som till exempel gruvdrift. Så det är ert ansvar att ställa allt till rätta, även om när ni en gång visat er villiga att göra det, så kommer vi att vara till hands för att hjälpa er.

Ni kommer att upptäcka att er väntan har varit värt det och ni kommer snart att glömma prövningar och smärtor med att ha levt i de lägre vibrationerna. De kommer att ha tjänat sitt syfte och utvecklingen av alla själar kommer att ha dragit nytta av sina erfarenheter. Ni är större och starkare än ni någonsin varit och väl förberedda för utmaningarna som ligger framför er. En del kan bekymra sig med att inte hålla med, men innan ni kan se hela bilden kan ni inte fullt uppskatta vidden av Planen för Mänskligheten. Saker kontrolleras av källor högt över er nivå, där den översiktliga vyn är är så vid, så det är möjligt att bedöma den framtida potentialen genom att se alla de möjligheter som finns tillgängliga. En sak är säker, och det är, att vilka val ni än gör kommer Uppstigning som planerat och inget kan stoppa den.

Det är en så viktig tid med så många förändringar som sker och i princip kommer de att leda er på den rätta vägen. Det finns en större plan för er räddning och för tillfredsställande framsteg. Ta den underbara möjlighet som erbjuds er, rör er ur de lägre vibrationerna och håll målet i sikte vilket försäkrar er om att ni aldrig behöver genomgå samma erfarenheter igen. Allt är planerat för att ni ska bli upplyfta om ni är beredda att hålla sikte på vägen framåt och inte förirra er bort från ljuset. Regelbunden meditation skulle vara gynnsamt och det hjälper er att hålla uppe era vibrationer på en hög nivå så att ni kan fortsätta utvecklas.

Håll er aura tillsluten så att ni inte låter någon annan person att blanda sig i den. Kolla den ofta och se mentalt hur den är i perfekt läge runt er fysiska kropp. Det är ert ständiga beskydd, och för de som kan se auran är det en indikation på hur friska ni är och om ni är någon av Ljus. Det kan också peka på ert generella hälsotillstånd och början på sjukdom. Kulören på er aura fungerar också som indikation på er egen personlighet och era förmågor, till exempel har en person med mestadels grönt troligtvis en benägenhet att leva i tjänst för andra, så som med sjukvård eller något annat yrke av den typen. Kulören på auran visar förstås också på de själar som är negativa till sitt sätt och det visas genom att nyanserna tenderar att bli dova och ljusfattiga.

Det finns mycket mer i människa än vad man ser på utsidan, och det är möjligt att se de möjliga färdigheter som de kommer att utveckla, och som de fått med sig med avsikt sedan födseln, för att hjälpa dem igenom sin livsplan. För många själar verkar livet inte ha något verkligt syfte, men förstå att till och med så kallade negativa erfarenheter är planerade och vanligtvis beror det på karmiska orsaker. En del i att utvecklas är att uppleva de aspekter av livet som hjälper er att övervinna utmaningar som ni tidigare inte klarat av. Men var säker på att när ni en gång gjort de lärdomar som ställts inför, så återkommer de vanligtvis inte. Så från ett liv till ett annat bör ni utvecklas andligen då varje liv är planlagt med detta syfte, och kom ihåg att ni får alltid en ny möjlighet om ni inte lyckas.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag, och alla själar har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge