Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 3 juli 2020


Mike Quinsey - 3 juli 2020

Mike Quinsey

Det pågår förändringar i medvetandenivå till följd av coronaviruset, och den viktigaste kommer att bli förekomsten av nya möjligheter för folk att fundera på sin framtid och vad de vill ha ut av livet. Det kommer att ske på alla olika nivåer med den viktigaste gäller er andliga förståelse, relaterat till er vardag och på det sätt ni uppträder och hur ni ser på andra. Om ni redan accepterar att Allt är Ett, att de antagna uppdelningarna har skapats av människan och mestadels baserat på färg och religion, borde det inte finnas någon uppdelning mellan olika grupper.

Det måste dock finnas tillåtelse och frihet för varje grupp att praktisera sin tro utan inblandning. En grupp står inte över någon annan och varje grupp har en roll att spela upp så att dess följare kan utvecklas mot en större förståelse för sanningen, vilket efter hand leder dem alla tillbaka till Gudskällan varifrån de kom.

Förstå att för länge, länge sedan blev de olika raserna förda till Jorden för att hitta en gemensam tro som skulle förena dem alla, och samtidigt ta hänsyn till de olika stadierna i andlig utveckling som varje hade nått. Förstå att alla vägar leder tillbaka till Gud, så på ett sätt finns det finns det ingen skillnad mellan den ena gruppen och den andra. Respektera olikheterna och tillåt alla att utöva sin tro enligt sin förståelse av sanningen. Varje grupp skapar sin egen väg mot förståelse och fulländning och slutligen leder det tillbaka till Gudskällan.

I olika skeden kommer alla själar inom de olika grupperna att skapa sin egen förståelse, vilket gör deras förståelse så mycket större. Det betyder också att undermedvetet kommer ni att ha en större förståelse för varandras tro. Tillåt varje grupp att utvecklas i sin egen takt och kom ihåg att alla till slut kommer tillsammans som Ett. Systemet för andlig utveckling har prövats och testats i tusentals år och det har visat sig lämpligt för att utveckla själen. Människor älskar att vara lojala sin tro och tvekar inte att bära sin ”uniform” för att visa den för andra.

Det är ingen tvekan om utan att Mänskligheten är redo att flytta framåt till nästa skede av sin evolution och hur mycket lättare vore det inte om de förstod sanningen bättre. Men med sina Vägledare till hands, som alltid är beredda att erbjuda hjälp, så görs alla ansträngningar för att säkra att framgång fortsätter. När ni sover och er själ tar sig ur kroppen kan ni få direkt vägledning och hjälp för perioden framåt. Ni behöver ibland bli ”dirigerade” för att säkerställa att ni gör erfarenheter på ett sätt som leder er in i situationer som gör att ni kan uppfylla er livsplan, vilken ni accepterade före inkarneringen på Jorden.

Vi upprepar igen att ni aldrig är ensamma med era upplevelser. Ibland är de otrevliga men tänk på att när det gäller er karma så gottgör ni troligen misstag som ni gjort i detta liv eller i ett tidigare. Andlig tillväxt kommer från livets erfarenheter, vilka planeras i förväg med er vetskap, även om ni kanske inte har ett vaket minne av det, så gör då ert bästa när ni står inför utmaningar. Försök att förstå vad som kan ha åstadkommit behovet av en sådan erfarenhet och ni kommer långt och kan se till att ni inte behöver uppleva den igen.

Vi har tagit upp ämnet förut och gör det igen, för det är viktigt att ni förstår att ni inte nödvändigtvis kommer att återfödas med precis samma själar som förut. Över flertalet liv har ni haft många olika partners och vänner som har blivit valda för att de passar med tanke på er livsplan. Det är mycket komplext eftersom era familjer och vänner sträcker ut i många riktningar men vissa har liten eller ingen påverkan på era liv. Följ er intuition så kommer ni inte så långt i fel riktning och håll er i ett flöde och låt saker komma till er, hellre än att leva enligt en strikt plan, ni kommer då att se att ni får upplevelser som ni kanske inte annars väntat er. Ni kommer att bli förvånade av hur lätt och förmånligt livet blir.

Förhållandena arrangeras för att se till att ni gör framsteg i varje liv och det innefattar att träffa rätt människor. Anden lägger mycket tid på att arrangera sådana möten som kan ske med anledning av en annan persons förbindelse med er. Det är en riktig utmaning att få allt att klaffa i rätt tid, särskilt om det är beroende på en yttre kontakt. Men Anden har vägar och medel, som ni inte är medvetna om, för att få saker att hända som är i ert intresse. De har också fördelen av att veta precis vad er livsplan är och hjälper er att passa in i den.

Vägen framåt är osäker av många orsaker men med tiden blir det klart i vilken riktning ni är på väg. Om ni har sikte på Uppstigning kommer ni att vilja fortsätta höja era vibrationer för att se till att ni är förberedda för den. Det kommer att bli distraktioner efter vägen så var beredda på at bli prövade och håll er fulla uppmärksamhet på målet. Ni befinner er i kaotiska tider och det är väsentligt att ni håller er till er livsplan, då ni har kommit så här långt och inte vill bli förvillade eller gå vilse. Med det sagt är det ändå osannolikt att ni gör det eftersom ni har kommit så långt på er valda väg.

Vi vet att nära vänner inte nödvändigtvis är medvetna om ert andliga intresse och ni gör rätt i att hålla det för er själva om ni inte blir tillfrågade om det, förstås. Genom att ha er tro för er själva undviker ni att göra direkta hänvisningar till den och det är bäst att hjälpa andra bara när ni får direkta frågor, men till och med då bara ge ut vad som frågas efter, eftersom för mycket information kan verka frånstötande och visa sig inte vara till hjälp.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge