Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 17 juli 2020


Mike Quinsey - 17 juli 2020

Mike Quinsey

Situationen byggs upp så mycket att något måste till slut få ett bryt. Man inser nu äntligen att det vore bättre om några hemliga projekt offentliggjordes för att få allmänhetens stöd. De behöver veta vad som pågår i deras namn och tillåtas dra nytta av det. Fri energi är överst på listan och det skulle göra att många problem som nu finns kunde lösas. Det skulle frigöra enorma mängder pengar som kunde användas bättre om man betraktar ekonomier runt om i världen.

Det är uppenbart att motstånd skulle komma från de som investerat i nuvarande energiformer, men framsteg kan inte hållas tillbaka i oändlighet, särskilt som de redan använts mycket och länge i hemlighet av militära styrkor. Det läggs ett tryck på myndigheterna för att gå till handling men det kommer att bli en långvarig uppgift. Ibland silar information igenom till offentligheten och det har människan dragit nytta av då, men det är bara ”toppen av isberget”. Det är dags att ta ett språng framåt och på det sättet göra det möjligt för folk att leva ett bättre och mer förmånligt liv.

Vi för vår del försöker hjälpa er genom att plantera idéer i huvudet på er, men kommer inte på något sätt att tvinga dem på er. Så man kan säga, att om ni får bollen i rullning tillåts vi att hjälpa till och alltid peka ut den riktning för er, som ger rättvisa och ärliga handlingssätt för allas bästa. Ni måste ta första steget så att vi vet vilket håll ni går åt oavsett om det anses vara det bästa sättet. Vi uppmanar hela tiden folk att ta vissa steg som vi vet kommer att bli till er fördel. Om ni är någon som är inblandad i sådana här skeenden, så ber vi att ni låter er själva få stilla stunder när ni kan komma i kontakt med oss.

Vi skulle bli överlyckliga av att öppet komma i kontakt med er och även om det ännu inte är rätt läge för en sådan direkt kontakt, så kan ni vara säkra på att det är på väg. Ni ser ofta våra skepp på er himmel men om det inte är ett särskilt Jorduppdrag, så är det mycket få som kommer att få en personlig kontakt. De dagar har passerat när vi behövde göra er uppmärksamma på vår närvaro för att ni skulle vänja er vid att bli kontaktade. Rädsla för det okända kan vara väldigt upprörande och är inte hjälpt av berättelser som ofta avbildar oss som hotfulla former av liv. Vi i ert solsystem är mycket lika människor, även om det är skillnad i formatet.

När det börjar bli dags för öppen kontakt kommer ni att tycka att vår närvaro är mycket betryggande och inte det minsta skrämmande. Vår personliga energi ger ut en kärleksfull känsla som gör att ni verkligen känner er avslappnade i vår närvaro. Vi är Varelser av Universell Kärlek och har för länge sedan utvecklats bortom den nivå där ni är nu och vi tjänar andra i Guds namn. Fastän det finns undantag, i huvudsak från reptiliska grupper, är utomjordingar i allmänhet av en högre vibration och på intet sätt våldsamma eller skrämmande. De är era bröder och systrar på en mer utvecklad väg än vad ni är, fastän många av er som följer Uppstigning kommer att lyftas upp.

Så vad är ert slutliga mål och varför behöver ni erfarenheter i de lägre vibrationerna? Svaret är att ni så att säga slipas av i kanterna så att ni gradvis blir en utvecklad Varelse som kan uttrycka er med Universell Kärlek inför alla former av liv. Det betyder att acceptera de många skillnader som ni upplever nu. Vi har talat om egot ganska nyss och det behöver ta ett steg tillbaka eftersoom det ofta är en anledning till gräl och ännu värre. Ni kan inte fortsätta att tillåta det att bestämma hur ni ska reagera på situationer.

Ni måste lära er att handskas med prövningar på ett sätt så att ni på något vis kan lämna ett möjligt gräl. Det är inte att vara feg eller att skada din självbild, så res på er och vet att ni är större för att ni kan vända ryggen åt argumenterande. Var lugn mot alla omkring er så mycket som möjligt, och om ni måste svara så gör det på ett vänligt och förstående sätt. Ni kommer att må bättre av det och andra kommer att beundra er självbehärskning. Ni kan bli trilla dit när ni blir överraskade, men oroa er inte för det och genom erfarenheten vet ni hur ni ska övervinna utmaningen nästa gång.

Det är meningen att alla själar ska utvecklas genom den erfarenhetsnivå ni är på, och därför är er livsplan omsorgsfullt ordnad och händelser sker utifrån den. Ni har gått med på er livsplan i förväg och därför tillåtit att erfarenheterna arrangeras så att de säkert ska gagna er. Så ni har fortfarande fri vilja och om ni av någon anledning inte fullbordar er plan, flyttas den helt enkelt över till en annan tid eller annat liv. Ni kan inte ignorera eller fly från ert karmiska ansvar och det kommer tillbaka tills de nödvändiga läxorna har lärts in.

Ni kommer troligtvis att bli medvetna om att genast när ni er fysiska kropp dör, gör ni först en återblick på ert liv och kommer ganska klart att se var och när ni gick åt fel håll. Det finns inget sätt att undvika sanningen, vilken är helt nödvändig om ni ska gå framåt. Var ändå försäkrad om att ni alltid kommer att få vägledning och bli hjälpt att övervinna alla svårigheter. Det finns ingen mening med bestraffningar om i misslyckas med att göra framsteg, eftersom ni kan bli hjälpta med passande erfarenheter som ordnas så att ni till slut lyckas. Ni blir naturligtvis inblandade i andra själars erfarenheter så ni kan i er tur hjälpa andra att utvecklas. Det kan verka mycket komplicerat men eftersom det är noga planerat, så fungerar det vanligtvis som det var tänkt.

Ingen önskar att ni ska misslyckas, utan tvärtom, eftersom alla själar är älskade i övermåtta utan undantag. Lev ert liv med förtroende och vetskap om att varje ansträngning ni gör kommer att vara väl värt det. Ni kommer att se tillbaka på dessa dagar, förbluffade över att ni tog på er sådana utmaningar med förbundna ögon, utan att veta vad framtiden kunde ha i beredskap för er. Ni hade ändå en försäkran om att ni skulle bli vägledda och skyddade genom hela er resa i de lägre vibrationerna. Nu är många på randen av att avsluta dessa erfarenheter genom att ha gått igenom hundratals, om inte tusentals livstider för att nå denna punkt i er evolution. Ni är på gång att stiga upp och lämna den 3:e dimensionens vibrationer bakom er eftersom de kommer att ha tjänat sitt syfte med att hjälpa er utvecklas och nå en högre dimension.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge