Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 14 augusti 2020


Mike Quinsey - 14 augusti 2020

Mike Quinsey

GALAKTISKA FEDERATIONEN ”LUGNET FÖRE STORMEN”

Ur ett kort meddelande från Ashtar den 18 juli kommer bekräftelse på att ordning är på väg och vi kommer att bli förenade genom ett tidsskifte som vi skapar. Ni skapar de tidslinjer ni vill vara på. De som inte är redo ska tas omhand och de kommer tillbaka hos er igen – då de alltid kommer tillbaka. Ni är förutsedda att fullgöra denna resa. Vägvisarna har försäkrat att Ljuset från den Violetta Flamman har segrat.

Kort sammandrag av ett video-meddelande från James McConell

*************

Som ni måste ha märkt har det den senaste tiden kommit ett antal avslöjanden som ett sätt att förklara olika saker som hänt. Till den grad att vägledning ges för att peka på, att bakom allt som händer på Jorden ligger det mycket mer av positivt slag än vad ni kan tro. Plötsligt blir det mer öppnat upp om den framtid som är menad att föra er till Uppstigning. Problemen på Jorden visar hur viktigt det är att söka ett slut på kaoset och osäkerheten så att alla länder kan komma tillsammans och enas för ett mycket viktigt ändamål, och det är dags att reda ut oenigheter och förbereda för de godare tider där världen slutligen stiger till en högre nivå med total fred.

Börja tänk på ett upplyftande sätt som bekräftar de nya tider som kommer och förbered er för dem. Om ni bara visste vilka underbara förändringar som kommer att ske, skulle ni inte tveka att sätta in alla krafter på vad det än krävdes av er för det som ni bara kan drömmas om i en stund som denna. Ni kommer att ha friheten att resa vart ert hjärta önskar, medan det alltid finns visare själar redo att hjälpa er att göra era val. Det är önskan att ”göra gott” som driver era färder, vilka kan ta er vartsomhelst i ett ögonblick, utan att avstånd blir ett hinder för era önskningar.

Ju mer tankar och idéer som ni projicerar in i framtiden, desto mer kommer de att etableras, allt eftersom er kreativa förmåga växer. Det är därför av största vikt att ni enbart tänker positivt, eftersom ert fokus på det negativa ger det kraft att manifesteras. Så mycket står på spel, men löftet finns om positiva tankar och handlingar. Det är mycket viktigt att hålla fokus, då Jorden har börjat sin övergång till en högre vibration och eftersom den delar upp sig i två verkligheter. En med dogmatisk ideologiskt kontrollerad struktur, och en mot frigörelse med fritt tänkande, fri från kontroll och auktoritet. Inte överraskande väljer många att lämna den gamla verkligheten, medan andra står emot. Er själ kommer redan att ha gjort sitt val att röra på sig eller stanna, därför att era själar är ni, och vet mera om er och vad ni behöver, mer än ni någonsin kommer att förstå som människa i denna verklighet.

Er frihet är att vara mitt i all denna omvälvning och kunna förändra den. Er frihet är att kunna välja om ni önskar att fortsätta i er nuvarande dimension och det blir ingen tvekan om att detta blir valet för dem som känner att de inte utvecklats tillräckligt för att gå vidare. Ni har varit mitt i all omvälvning men framsteg har ändå gjorts då vägen framåt har lagts ut för er, och ingen dödlig ska kunna ändra den. För dem som känner sig redo och bestämmer sig för att avancera, kommer de högre vibrationerna att ta dem in i en multi-vibrationell verklighet som de ännu inte upplevt, en som gör att de kan få förmågor som för dem till att bli en Galaktisk varelse.

Det är viktigt att ha ett mål i sikte, särskilt i dessa tider, så att ni kan fokusera på det och inte bli distraherade av vad som pågår omkring er. Om ni fortsätter att utvecklas måste ni hålla er strikt till vägen, men var säker på att ni har era Vägledare med er som kommer göra sitt bästa för att hjälpa er. Det har aldrig varit en såhär viktig tid i er evolution, då det nu finns en möjlighet som ni väl förtjänat, att enbart en personlig katastrof kan hindra er att nå det förväntade resultatet. Risken är liten för det, men ni bör vara på er vakt eftersom de negativa krafterna kommer att försöka få er bort från er väg. Ni får förstå, att i ett läge av fri vilja tillåts de att gå till stora ytterligheter för att hindra er att nå framgång.

Även om misslyckande är det minst troliga resultatet, så fortsätt att gå framåt på ett positivt sätt och kom ihåg att ni får vägledning. De goda nyheterna föregår ofta en period då inte mycket framgångar verkar göras, även om det görs blir det inte framfört förrän det anses säkert, då det alltid finns en risk för störande inblandning. Så håll ut när mycket efterlängtade förändringar annonseras. Även om justeringar görs, är ni tillförsäkrade att orsaken till varför de gjorts kommer att inträffa. Kan ni uppfatta att förändringarna sker, även om de inte alltid är uppenbara, så beklagar vi att vi inte alltid kan vara mer öppna om dem.

Det viktigaste är att vi håller våra löften till er och i sinom tid kan ni vara säkra på att se bevis på dem. Så ignorera försöken från de Mörka att hindra era framgångar då de nu saknar medlen att orsaka någon permanent störning. Vi visar vägen framåt med fullt förtroende efter en lång tid med omsorgsfullt planerande, så att vi nu kan säga att vi är i framkant, och när vi nått en sådan position kommer vi inte att kunna flyttas därifrån. Överallt omkring er dyker förändringar upp som ett säkert tecken på att Moder Jord är igång med att rena Jorden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge