Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 12 juni 2020


Mike Quinsey - 12 juni 2020

Mike Quinsey

Den påtvingade nedstängningen med anledning av Covid19 har gjort att folk har tillräckligt med tid för att tänka på framtiden och vad de vill ha ut av livet. Förändringar följer efter detta och i vissa fall kommer de att stanna kvar. Detta måste hända för att snabba på er väg mot Uppstigning, då många själar nu är redo för ett sådant steg framåt. Det finns fortfarande tid att höja era vibrationer för att säkerställa att ni är redo att stiga upp eftersom det är några år kvar innan det händer. Den exakta tiden är ännu inte känd, men det finns en indikation på att det blir 2029/2030. Förändringarna som kommer tar er till ett nytt och lättare sätt att göra saker på, vissa ger tidsbesparingar vilket gör att den tid som man vinner blir till mer tid för er själva. Det finns så många förbätttringar som har hållits undan från er men använts av de Mörka. När en gång dess anhängare har blivit inringade, kommer möjligheten att dyka upp för att utvecklingarna kan släppas fram och det måste ske.

Vi skulle vilja påminna er om att ni fortfarande skapar er framtid, så det är viktigt att ni kommer ihåg att hela tiden tänka positivt. Allt eftersom ni utvecklas blir er tankekraft starkare och starkare. Det är också värt att påminna er om att då ni projicerar era tankar, ska ni också uttrycka det som om ni redan drar nytta av dem. Med andra ord så genom att göra så, drar ni till er mer av samma, vilket betyder att om ni projicerar negativa tankar angående ”brist” kommer ni att få mer av den varan. En del själar verkar inte kunna förstå vilken kraft deras tankar har och drar till sig alla sorters problem till sig själva. Det är ”Jag har aldrig någon tur”-personerna som inte kan förstå att de är de själva som har framkallat det. Alltnog, som vi sagt er tidigare, det finns bara ett undantag och det är karma som ni kan ha dragit på er själva, och som är kvar att rensa ut.

Var säkra på att de flesta själar som nu lever på Jorden, gick med på att vara närvarande för att vara en del av Uppstigningsprocessen. Många gör sitt bästa för att bli redo och om ni tar till er rekommendationerna vi gett er tidigare, så har ni alla chanser att lyckas. Säkerligen har ni fått all möjlig uppmuntan att följa en väg som tar er till Uppstigning. Nästan alla av er har utvecklats genom era erfarenheter som sträcker sig över fem fulla cykler, med den nuvarande som den första möjligheten för alla själar att stiga upp eftersom markören har passerats.

Det finns oräkneliga fördelar som väntar er inklusive ett liv utan inblandning från de Mörka. Kanske kommer en av de största överraskningarna att bli återförening med de själar som var medlemmar eller vänner till era familjer, och som väntar på att få välkomna er. Förlust av en familjemedlem är otvivelaktigt en av de sorgligaste upplevelserna ni har haft på Jorden, och att ses igen kommer att bli ett högst minnesvärt tillfälle. Ett mellanrum i tiden från det ni senast träffades kommer inte att ha någon betydelse, eftersom varje själ kan visa upp sig i den form som ni senast kom ihåg den i. Det kan också finnas själar som ni enbart mött då ni var ute ur era kroppar, från vilket ni kanske inte har några vakna minnen.

Livet i ett Universum med fri vilja är tufft att leva, men det har sina fördelar för när ni kommit igenom det är ni redo att klara vilka utmaningar som än kommer i er väg. Ni kommer att komma från en nivå där ni har blivit pressade till er gräns, och ha utvecklats snabbare än vad ni hade gjort i en lättare situation. Ni visste helt och fullt vad ni kunde komma att få stå inför, men hade tillit till er egen förmåga att klara er lyckosamt igenom. För alla tuffa tider ni upplevt kommer ni att ha en framtid som ger er full belåtenhet och nöje. Till och med på Jorden har ni haft några spännande och uppfyllande tider, men de kan inte jämföras med vad som väntar er i framtiden.

Som det är nu börjar ni snabbt att lära er Rymdens väldighet och hur den i mycket liknar ert eget liv och att alla med få undantag är människo-liknande. Nu förbereder sig många för att möta er och erbjuda sin hjälp och vägledning in i en ny era. Ni är alla beundrade för er tillförsikt och beslutsamhet att resa er upp igen efter att ha nått förtvivlans djup. Det kommer att bli firande för att uppmärksamma det stora ni åstadkommit i att ha rest er upp igen. Ni har ännu kvar att kunna se tillbaka på era resor och erfarenheter, vilket säkerligen får er att känna ödmjukhet men också bli överlyckliga över er framgång.

Vi gör vårt bästa för att lyfta upp er när ni står inför svåra tider, eftersom vi verkligen inser hur mycket ni påverkas av det som pågår runtom er. När ni har behövt det, har vi gett er en extra laddning och höjt ert humör. Vad inte många själar är medvetna om, är att vi ofta ses när ni är ute ur kroppen under sömnen. Så ni känner oss förstås väl och vi ser fram emot den stund vi kan vara tillsammans igen. Det ni nu upplever kan då tyckas som en dröm och inte verkligt, men ändå verkar det så när man är i det. Det väcker frågan om vad som egentligen är verkligt, eftersom ni nu vet att allt finns till genom tankens kraft.

Det finns så mycket för er att lära, ”full rulle” som man säger, och den kommer att ta er hela vägen fram till att bli en Galaktisk Varelse. Det är långt inne i framtiden, men det visar vilken stor potential ni har, ni är i verkligheten storslagna varelser. Det är naturligt att ni är omedvetna om det i er nuvarande situation, för att på nuvarande nivå befinner ni er i en så låg vibration. Det läget håller hursomhelst på att snabbt förändras eftersom Moder Jord hela tiden rör sig in i områden i Rymden som är av högre vibration. Ja, genom att framgångsrikt ha passerat markören har ni förtjänat möjligheten att flytta in i de högre vibrationerna och allt vad det för med sig.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag, och alla själar har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge