Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 10 juli 2020


Mike Quinsey - 10 juli 2020

Mike Quinsey

Ni kan spekulera om hur det gick till, men coronaviruset spreds i huvudsak genom drönare. Effekten av det kommer inte att vara så länge till, men fickor av viruset kommer att verka hålla det igång. En kur för det är nära upptäckt och det kommer helt klart att hjälpa till att minska dess möjligheter att spridas vidare. Förstå att medan en del själar haft en dålig upplevelse på grund av viruset, så är det mestadels en karmisk situation, och liksom tidigare tillfällen av den här typen så rensas den ut.

Längre fram kommer ni att se tillbaka på den här tiden och se att det var ett medel för ett resultat som gav Mänskligheten en paus, vilket gjorde det möjligt att göra en återblick på livet. Följden är att fördelaktiga förändringar har gjorts vilka kommer att driva er in i en Ny Tidsålder. Utan en större förändring av er förståelse skulle det tagit avsevärt längre tid att gå från en situation där allt hölls tillbaka och var förvissade om att vi följer noggrannt allt som sker på Jorden och vi skulle varna er om saker gick snett. Dock har ni fri vilja och det betyder att det till sist är ert beslut hur saker ska utvecklas. För att göra detta har ni många hjälpare som gör sitt bästa för att vägleda er längs en väg som slutligen leder er till Uppstigning.

Ni skall ha beröm för er utveckling hittills eftersom det inte varit lätt att undanröja de svårigheter som ni konfronterats med. Att passera markören har varit er största bedrift så här långt, allt blir nu lättare och efter hand som tiden går kommer de Mörka att mer och mer förlora kraft att lägga sig i era planer. Det blir mer märkbart också att ni stänger deras underjordiska baser och släpper dem fria som varit fängslade där. Det är en stor uppgift framför er att röja ut alla baser som hör till Illuminati och det har en positiv effekt, eftersom kraften i oppositionen mot ert ”rensande” är krympande. Det finns ingen möjlighet nu att de Mörka ska kunna återupprätta sin makt, och dess följare blir efterhand inringade och åtalade för sina missgärningar.

Ni agerar ut de sista dagarna av Illuminatis makt även om deras närvaro kommer att kännas ett bra tag till framöver. Det måste komma till ett läge snart då LjusStyrkorna kommer att bli den dominerande kraften på Jorden, vilket kommer att göra det möjligt för dem att trycka på framåt med sina förändringar som blir välgörande för mänskligheten. Planerna har redan lagts upp, och de av Ljuset som väntat i kulisserna är redo att gå igång med att hjälpa etablerandet av ett nytt sätt att leva, som kommer med lycka och fred till Jordens folk. Vi vet att en del själar väntar otåligt på att få se några positiva tecken på att saker förändras till det bättre, och det kommer helt säkert, men som vanligt så ber vi er att tillämpa tålamod tills dess.

Alla själar fick en genomgång före de inkarnerade, om vad de kunde vänta sig under denna tid av stora förändringar, och ni kanske inte minns detta men borde åtminstone ha kvar en intuitiv känsla. Det är verkligen en speciell händelse och ett privilegium för alla själar som är på Jorden vid ett sådant här tillfälle och då kan vara del i en erfarenhet som få har varit med om tidigare. Det är höjdpunkten av era liv och när ni ser tillbaka kommer ni att vara så nöjda att ha varit del i den. Det har tagit många liv att nå denna slutpunkt och de som är redo att stiga upp ska gratuleras till sin framgång. Även om ni fått mycket stöd genom era många liv, så har framgången till sist avgjorts av era egna ansträngningar och tillämpningar.

Gamla problem har flutit upp för att rensas ut och ni är för närvarande mitt i att hantera rasproblem. Sedan slutet av senaste kriget då många invandrare kom till era länder, har många brottats med integrationsproblem och aldrig riktigt övervunnit fördomar om människor som är annorlunda än de i era egna länder. Ni kommer fram efter stor självrannsakan och vi upprepar igen det vi sa till er nyss, att ni har tagit på er många inkarnationer i olika länder som en del i er förståelse av de varierande och olika sätt som folk lever och utövar sin tro på.

En fråga som ofta kommer upp i relation till Uppstigning är gällande vilken utvecklingsnivå folk behöver ha uppnått för att vara säkrad uppstigningen. Om man tänker i termer av procentandelar så är det 51% och över, med andra ord så länge ni är på plussidan räknas ni redan som på väg. Ni kan inte räkna ut exakt var ni är, men om ni känner er själva har ni också en god uppfattning om var ni står. Det idealiska läget skulle vara att om ni utövar er tro med sikte på att alltid förbättras, och som vi sagt tidigare, det är nödvändigt att sikta på en nivå där ni kan behandla alla lika, som själar som lär medan de lever och se enbart deras godhet och potential att bli en som praktiserar Universell Kärlek. Som Varelser med känslor finns alltid en risk att ni släpper taget och sjunker ner i lägre vibrationer, men ni kan gå iväg från argumenterande och vilken situation som än har en negativ inverkan på er. Ni kan ha tappat humöret ibland, men med träning och beslutsamhet övervinner ni den risken.

Anden önskar se så många själar som möjligt stiga upp och all hjälp ges till de som rör sig i den riktningen. Om ni känner er redo att lyckas och ägnar er tid åt att förbereda er själva är det ingen tvekan om utan att ni når Uppstigning. Bekymra er inte för mycket om andra människo,r då det till sist är varje själ som måste klara sin egen väg till framgång, och det kommer en dag när alla har lyckats. Folk måste ta den väg som passar deras behov bäst, och det betyder oundvikligen att en del skiljs åt.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge