Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 16 oktober 2020


Mike Quinsey - 16 oktober 2020

Mike Quinsey

Ett kort sammandrag av ett meddelande från Ljusfederationen, daterat 11 oktober 2020, genom Blossom Goodchild, en utmärkt kanal, som jag träffade i Sedona, USA för några år sedan på en konferens, där vi båda talade/ kanaliserade.

”Plötsligt verkar så mycket hända som är relevant för vår nära framtid, och ändå har igen ett viktigt meddelande getts, denna gång till Blossom Goodchild. Ljusfederationen har sagt till henne att världen kommer att bli mer topsy-turvy (uppochned), och det kommer ett chockerande uttalande före valet i USA. Utgången blir för allas bästa och det blir en gudomlig inblandning och ett uttalande som följs av en global nedstängning. Det kommer att bli mycket mer av uppdelning än vad ni möts av just nu. Den Gudomliga Planen är att få planeten upp i det högsta som den någonsin varit i och alla får lita på detta.”

Man kan säga att detta meddelande gör att inga fler behövs, med tanke på vad det pekar på. Gudomlig inblandning verkar för mig som att våra ET-vänner kommer äntligen att tryggt kunna landa på Jorden, från var de kan ordna och övervaka nödvändiga förändringar som snabbt kommer att föra oss in i den Nya Tiden. Lämnade åt oss själva med våra egna redskap skulle det ta alltför lång tid och vara oklart hur saker bör styras för att säkra det önskade resultatet.

Det pratas om en ”uppdelning” och jag gissar att de själar som inte är redo att stiga upp, nödvändigtvis måste följa en annan väg. När allt kommer omkring är deras framtid lika viktig och de behöver fortsätta att utvecklas i en hastighet som passar deras förmåga att absorbera de lektioner som behövs för sin utveckling. Man vågar knappast spekulera i vad framtiden innehåller för den Mänskliga Rasen, men alla tecken tyder på att vi förbereds för ett språng eller åtminstone större förändring i vår evolution.

* * * * *

16 oktober 2020. Mike Quinsey.

Vilka underbara tider ni lever i, och jag är säker på att någon gång i framtiden kommer ni att se tillbaka och vara nöjda med att ni var där och upplever ert livs största händelse. Ni är förstås konfunderade och till och med förvirrade av vad som händer, men med tiden kommer ni att förstå, då anledningen till de förändringar ni upplever blir känd. Allt ni ser är kaos och händelser som verkar ange stora problem för framtiden, men efterhand kommer ni att förstå och inse att allt var nödvändigt och helt under kontroll. Det finns förstås stora svårigheter men resultatet kommer att bli mycket mer tilltalande än vad ni än kan föreställa er. Förändringarna är till det bättre och när era ET-vänner gör sitt uttalande som når hela världen kommer ingen att tvivla på deras goda avsikter.

Ibland har ni vadat i problem och varit i desperat behov av hjälp, då de Mörka gjort sina sista försök att hålla fast i sin makt, till ingen nytta. Fred kommer plötsligt att råda på Jorden och genom den kommer mycket räddningsarbete att göras för att återupprätta många förstörda områden på Moder Jord. Syftet är att till fullo återupprätta hennes tidigare härlighet och skönhet, och med den avancerade teknik som finns, kommer det att kunna göras snabbt. Glada tider ligger framför er och ni kommer helhjärtat att ge av er hjälp, som ett sätt att tacka för all den skönhet och alla de välsignelser som kommer till er.

Teknik kommer att ges till er som gör projekt till snabba jobb, vilka annars skulle ta lång tid för er att fullborda. Vi har ofta talat om ”fri energi” och ni kan vara säkra på att detta kommer att ges till er, och hjälper på det sättet att snabba på ert arbete. Ni kommer verkligen att få många framsteg som undanhållits er, men som kommer att ta bort det hårda arbetet i de projekt ni kommer att hantera. Ni kommer snart att dra nytta av dem och det kommer inte att finnas mer arbete som förstör ryggar eller riskerar hälsan.

Livskvaliteten kommer att öka nästan genast då det blir så många förbättringar som ni nu kommer att få. Tanken på att komma in i en ny tid med alla framsteg kommer utan tvivel att ge er en stor anledning att bli delaktig. Allt kan dock inte hända över en natt, så låt dem etablera sig och sedan följer resten efter. Vi ser spännande tider framför er, så gå in i rätt tankesätt, medvetna om att allt är väl trots hur det verkar till det yttre. Allas levnadsstandard kommer att gradvis förändras till det bättre, och till slut kommer ingen att sakna tak över huvudet.

Så mycket kommer efterhand att förändras, det är som om ni vore grottmänniskor och plötsligt avancerar tusentals år till er nuvarande Tid, det kan till och med vara skrämmande, utom att ni åtminstone har någon tanke om vad framtiden rymmer för er. Pengar kommer till slut inte att vara nödvändiga, då det till och med nu finns teknik som gör att ni gratis kan producera det mesta ni behöver. Ja, då ni avsiktligt har nekats många tids- och pengabesparande framsteg, har de Mörka njutit av dem på er bekostnad. Ni har mycket att ta igen och allt kommer i sinom tid, men inte så att det blir överväldigande.

Som vi ofta gjort tidigare har vi gett er en glimt av er framtid. Allt kommer i rätt tid, men först måste ni ställa i ordning ert eget hem, metaforiskt så att säga. Ni är framtiden och ni kommer att ges mycket hjälp för att ta igen förlorad tid och bli fullt förberedda för att er plats i den Nya Tiden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge