Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 23 oktober 2020


Mike Quinsey - 23 oktober 2020

Mike Quinsey

Ni kanske har tänkt att förändringar som upplevts sedan 2012 bara finns i yttre händelser, men som kan ses i följande utdrag är den Mänskliga Rasen också påverkad. Den Nya Tiden börjar visa sig tydligt och kan inte ignoreras längre, då vi måste ta förändringarna på allvar. Det finns tydligen mycket arbete att göra för att säkra att vi är ordentligt förberedda, men vi kan inte göra det utan att vi alla samarbetar.

MÄNNISKOR I MIKRO-UTVECKLING

Udrag från en artikel i tidningen ”I” daterad 10 oktober 2020:

”Barn som föds i modern tid har inga visdomständer då människor fortsätter att utvecklas i hög hastighet, enligt en studie som gjorts. Forskare i Australien har upptäckt att människor genomgår en mikro-evolution där evolutionära förändringar kan iakttas under en kortare tid. Dr Teghan Lucas på Flinders universitet i Adelaide menar att ansikten blir mycket kortare med mindre käkar, vilket betyder att det finns mindre plats för tänder. Visdomständer visar sig vanligtvis i början av vuxenlivet, men som alla vuxna tänder växer de inuti käken ända från födseln. Forskningen visar också att vissa människor föds med extra ben i armar och ben, eller med onormal förbindelse mellan två eller flera ben i sina fötter. Dr Lucas säger att studien som publicerats i ”Journal of Anatomy” klargör att människor utvecklas snabbare än vid något tidigare tillfälle.”

* * * * *

23 oktober 2020. Mike Quinsey.

Kära Ni, ni är mitt i några drastiska förändringar, men var säkra på att ni visste innan ni inkarnerade vilka erfarenheter era liv skulle föra med sig. För de som har för avsikt att vara redo för Uppstigning, är det en prövande tid, men om de är trogna sin livsplan kan de undvika att dras ned av händelser som sker runt dem. Det är vad varje själ har som mål, om de har vaknat upp för sanningen. Det är en unik möjlighet att lämna bakom sig det som varit, och njuta av livet utan all negativitet som ni utan tvivel upplevt under många liv på Jorden. Naturligtvis är det många andra själar som också söker höja sina vibrationer, men de är fortfarande i en lärocykel och är inte tillräckligt långt komna för att stiga upp denna gången. De kommer dock att skaffa sig mer erfarenheter som de kan ta med sig för att starta ännu ett liv och genom detta öka sina chanser att nå framgång. Ingen tvingar fram saken och som alltid finns det hjälp att få så snart de är redo.

De Mörka på Jorden är i splittring men utgör fortfarande ett hot bara på grund av sitt antal. Utan ledare är kabalen dock utan organisation medan Ljusstyrkorna är i stigande och ringar in kabalens medlemmar. Nyligen har kabalen förlorat en stor del av sina tillgångar, som de orättmätigt skaffat. Det är ingen hemlighet att de under en lång tid har omdirigerat enorma summor till sina kistor. En del av dem har uppdagats och sökandet fortsätter för att finna fler och försvaga dem genom brist på resurser. Det är inte på något sätt lätt att helt stoppa deras aktiviteter, och vi får vara nöjda med att Ljuset nu är i främsta läge. På en annan nivå blir Kabalen förstärkt av vissa Reptilianer, men även de har blivit hindrade av Ljusstyrkorna, som med hjälp av Plejadierna har hindrat dem att komma in i vårt solsystem genom att placera en ljusbarriär runt det. Det gör att vi i denna viktiga tid kan göra vårt jobb med förtroende och utan inblandning.

Ni kan vila i förvissningen om att det bara finns en vinnare i striden för Ljuset och det dröjer inte länge förrän vi kan visa var vi är och arbeta mer öppet. Planen för kabalens nederlag gjordes upp för länge sedan, och vi måste låta dem tro att de höll på att vinna, så att deras överdrivna självförtroende skulle fälla dem, och det är vad som hänt. Trots det kommer det att ta tid innan vi öppet kan röra oss runt er Jord, då vi inte vill bidra till några destruktiva grepp utan är mer subtila, och vi vill i varje fall inte på något sätt orsaka skada på er underbara planet.

Människorna på Jorden har lidit mycket, men i långa loppet kommer de att vara nöjda och belönade för sitt mod och beslutsamhet att besegra utmaningarna som har plågat dem i eoner. Erfarenheterna har gjort er beslutsamhet mycket starkare, att aldrig ge er för de Mörka, och det har ni gjort mycket väl och framgångsrikt. Utan att ta ära från er har ni haft hjälp av oss då ni väl gjort era första drag och vi är imponerade av er inställning att inte ge efter för döden. Ni är verkligen en heder för er ras och har visat att ni inte ger efter för alla de angrepp som riktas mot er.

Snart kommer Fred till er, vilket ni förtjänat genom er hängivenhet till Ljuset. Vissa av er har slagits i många strider mot de Mörka, men ni har aldrig gett upp, vilket ni ska äras för. Alliansens arbete är er tryghhet och försäkran om att allt kommer att sluta väl och bli mycket nöjaktigt. Vi har nämnt hur ordentligt firandet blir, som avslut på er tid av kamp och uppoffringar, och aldrig mer ska ni behöva gå igenom de upplevelser ni haft. Ni har haft mycket hjärtesorg, uppbrott och kamp, bara för att överleva, men ni har en mänsklig kvalitet som gör er starka och bestämda i mötet med fara och risker.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge