Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 9 oktober 2020


Mike Quinsey - 9 oktober 2020

Mike Quinsey

Förord

Kära vänner jag måste ta med denna information då det är en mycket viktig utveckling i sökandet efter dödsorsaken som associeras med covid19. Folk talar om sammanträffanden och detta är verkligen ett.

Jag följde upp tillägget till mitt vanliga meddelande senaste fredagen med ett utdrag från ett Kryon-meddelande, och lyssnade på BBC-nyheterna måndag kl 18, där de hade en rapport från en ansvarig läkare. Han talade om covid19 och jag blev förvånad över att höra honom säga, att han fann att en del människor som hade fått viruset upplevde, att ”deras immunsystem kunde få fnatt”. Så om någon vill ha bevis för att det finns ett samband mellan immunsystemet och dödsfall, så är det här, även om orsaken inte är förstådd ännu.

9 oktober 2020. Mike Quinsey

Livet rullar på, men för många är det en smärtsam upplevelse och kaoset växer då många människor från fattiga länder försöker hitta en plats i länder som kan erbjuda en tillflykt och en säker plats att leva på. Med allt annat som pågår har det blivit ett problem eftersom antalet människor har blivit överväldigande. Det är en hård test av hur varje land gör med det mänskliga problem som de står inför. För vissa människor beror framtiden på vad som görs nu, men med höjandet av vibrationerna sker en mer sympatisk hantering, men bara mängden av folk är hårt prövande. Var säkra på att vi från vår nivå försöker påverka er för andras skull, och förstå att om problemen ska övervinnas behövs en global plan, och frågan är om ni har de ledare som har vad som krävs att leda vägen framåt. Vi kan se möjligheterna och ”rätt” folk som väntar i kulisserna för ett tillfälle att utnämnas.

Ni kan ursäktas för att ni tänker att de besvär ni upplever kommer att fortsätta dra ner er, men ha i åtanke att denna period, med låg verksamhet jämfört med steg framåt, är en möjlighet att se på ert sätt att leva och lägga märke till det som inte passar in. Hela ert upplägg har inte kunnat hantera de krav som ställs, och helt klart måste förändringar göras, och de kommer. Framtiden är inte synlig för er ännu, men hur osannolikt det än verkar, så har ni en strålande tid framför er. Ni sår era frön för det, så att säga, under tiden även om det inte ser ut så för er. Så försök se framåt med förväntan om några angenäma förändringar, medan ”skräpet” sakta men säkert kommer att sopas undan och de många positiva förändrigar som väntar blir till verklighet.

Världen och dess befolkning behöver helt klart hjälp och det ges, även om det inte är synligt ännu. Genom att hålla uppe den högsta andliga nivå ni kan uppnå, ökar ni chanserna att hålla kursen mot Uppstigning. Det ligger för närvarande bortom er fantasi att föreställa er hur saker och ting ska ske, men ni kommer inte att bli det minsta besvikna, då ni går mot överraskande och välkomna händelser. Vi är i högsta grad säkra på det, då vi sett den sanna potentialen av en strålande framtid. Då vibrationerna fortsätter att höjas och ni gradvis går in i högre, kommer de i sig att föra fram behagliga förändringar och er livskvalitet kommer att öka över det vanliga. Det förflutna kommer att bäst glömmas bort och er tid och koncentration kommer att läggas på att ordna ett underbart samhälle där alla människor behandlas jämlikt.

Det verkar osannolikt, med tanke på de oroligheter som ni upplever nu, men förändringar måste komma som låter det gamla rensas bort. Några förändringar kommer naturligtvis att föras fram då de passar in i den Nya Tid som ni är i nu. Många framstående själar med avancerad kunskap har uppgiften att föra er framåt så snart som omständigheterna tillåter. Ni har redan sett bevis på det med nya uppfinningar som blir basen i en ny civilisation. De huvudsakliga målen är klara och livsbesparande utveckling kommer att föra fram förändringar som till slut förvisar dålig hälsa och sjukdom. Detta i sin tur kommer att i hög grad höja livskvaliteten och efter hand kommer inte era stora sjukhus och vårdmyndigheter att behövas. När ni accepterar att de högre vibrationerna höjer era egna nivåer, är det inte svårt att föreställa sig att sådana förändringar sker.

Vi försöker ge er en känsla av vad som kommer, baserat på era egna projiceringar och den stora planen för er evolution, och vi påminner er om att det är Människans Civilisation som hjälper till att skapa sin egen framtid. Vi tänker inte på samma vis som ni när vi talar om framtiden, då för oss är allt Ett, och det finns ingen nivå som är på en distinkt annan nivå än andra. När ni höjer er och lever på en nivå där tankens kraft är tillräckligt för att producera allt ni behöver, och där tiden inte är konstant, så har ni förstås mycket att vänja er vid med nya erfarenheter. Vi gläds åt att ge er detaljer om vad som ligger framför er, så att ni vet att varje ansträngning ni gör nu, kommer att belönas väl. Ju mer ni vet, desto mer kommer er medvetandenivå att öka och så fortsätter det.

Med mycket få undantag har ni alla haft många, många inkarnationer, men medan ni är på Jorden med begränsad medvetandenivå, har ni ingen eller liten hågkomst av dem, och än mindre känslan av att vara en gammal själ, även om det hjälper och påverkar ert tänkande och förståelse av andliga frågor. Er upplevelse som Människa är bara den senaste som är förbunden med den cykel som ni nyss har avslutat. I en inte alltför avlägsen framtid kommer ni in i de högre nivåerna, och så dags har ni förberett er själva för de nya upplevelserna.

Ni kanske undrar varför det inte finns något som visar på att andra civilisationer intresserar sig för en sådan viktig tilldragelse som ska ske på Jorden. De gör förstås det väldigt mycket därför att Uppstigning sker inte så ofta och den drar till sig mycket uppmärksamhet. Det sker genom firande, därför att ni ska gratuleras för att ha nått den nivå som ger er den möjligheten. Ni har fått hjälp, men det förminskar inte det magnifika i vad ni åstadkommit. Var säkra på att nyheten kommer att spridas genom hela ert Universum.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer ge nom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge