Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 5 juni 2020


Mike Quinsey - 5 juni 2020

Mike Quinsey

Inse att oavsett vad ni gör på Jorden så kan det inte påverka förändringarnas framsteg som fortsätter och går bra utifrån Moder Jords synvinkel. Det som kommer att avgöra hur lätt de sker, är hur mänskligheten reagerar på dem, och det enda sättet är att flyta med och vara förberedd för att inte bli överraskade. Regeringar har en vana att vänta tills förändringar tvingas på dem och får då svårt att hantera dem. Det är tydligt att det finns en känsla av att det är bråttom med förändringar och det börjar bli tydligt att ert sätt att leva måste ändras, för att ni inte ska bli tvingade att ta till handling därför att de inkräktar på er vanliga livsstil.

Ni har fått många indikationer på vad ni behöver göra och det betyder att storföretagen inte kan fortsätta som de gjort tidigare. Ni kan inte förvänta er att fortsätta utvecklas medan ni håller er kvar i de gamla sätten, eftersom de sakta visar sig vara olämpliga för de uppgifter som ni står inför. Det fungerar inte att se bakåt och istället måste ni inrikta er på att ta itu med det som ligger framför er. Vi kan inte säga vad ni ska göra, det måste bli ert beslut, men vi försöker trots det att försöka visa er i rätt riktning. Hursom helst så kommer Uppstigning att ske oavsett vad ni gör och med all rätt för de själar som förberett sig för det.

Några av er har förhoppningar att stiga upp men känner sig inte redo nu. Ni kommer emellertid troligtvis att förstå, att vad ni än har vunnit när det gäller er andliga utveckling så följer det med er och ger er en bättre start, som till slut kan leda er till en framgångsrik Uppstigning. Vi skulle vilja se att så många själar som möjligt stiger i graderna, men å andra sidan är det inte bråttom. Var säker på att ni som vanligt får hjälp utan att det läggs på någon press, då själar utvecklas i sin egen takt och i och med det blir framgången mer säker. Det är uppenbart att det inte finns någon poäng i att flytta till högre vibrationer förrän ni är helt redo.

På Jorden är det verkliga bekymmer när det gäller de nuvarande förhållandena som pekar på att det blir svåra tider framöver, men först måste ni ta sikte på ett förnuftigt sätt att få fram förändringar som övervinner sannolikheten av problem framöver. Vi har ofta refererat till det sätt ni hållits tillbaka, och nu är det dags för tidsbesparande och livräddande idéer att lämnas över till er. Mycket beror på hur snabbt Illuminati och deras anhängare kan ställas inför rätta för att få stå för sina brott mot människorna. Nu är det mycket som händer angående detta och när de väl har röjts ur vägen finns det inget som hindrar introduktionen av många nya uppfinningar som gör livet mycket enklare för er.

Kom ihåg att till en viss grad drar ni själva till er det ni fokuserar på och som ni ger energi till. Det är därför väsentligt med fokus på allt gott och hälsosamt och aldrig på de aspekter i livet som ni upplever som negativa. Om ni kan ta ännu ett steg kan ni leva ert liv i nuet och känna förvissning om att allt som ni behöver kommer till er. Det är få som kan leva upp till detta då det omfattas av en helt ny livsstil i motsats till ett ordinärt liv där allt planeras i förväg. Många kommer redan att var medvetna om att i de högre vibrationerna kan ni genom att bara visualiser/tänka fram vad ni vill ha, så dyker det upp framför er, så det ni gör är att förereda er för en sådan tid.

Att ha levt i en låtsasvärld i många liv har format era tankar på ett sådant sätt att ni accepterar det som är omkring er som normalt, utan att inse att ni lever i en tidskapsel som håller er i ett tillstånd av ständig nöd och hindrar er från att njuta av en bättre livsstil. Många av era negativa upplevelser är ett resultat av era egna handlingar som inbegriper att karmiska problem rensas ut. Naturligtvis finns det god karma och ni drar till er bra saker. Ni ska veta att det ni gör mot andra går runt hela vägen och kommer tillbaka till er på ett eller annat sätt.

Ni kan inte komma undan med negativa gärningar och kommer helt säkert att få karma att hantera, troligtvis senare men ibland omgående. Karma-systemet är absolut rättvist och på intet sätt ett straff, utan omsorgsfullt ordnat så att ni kan lära er från det. Det kanske inte blir tydligt direkt hur ni har dragit på er det, men var säkra på att det är nödvändigt att övervinna, vad det än är som ledde till att det blev nödvändigt. Om ni ändå inte lär er från det, fortsätter ni att dra på er karma tills ni lärt er. Sådan saker bromsar er evolutionära rörelse framåt till den grad att alla försök görs för att hjälpa er igenom.

Faktiskt så får ni utbildning hela tiden eftersom era Vägledare kommer att se till att ni utvecklas, då de vet vad ni behöver för att gå framåt i er förståelse vad gäller er andlighet. Om ni av naturen är en vänlig själ som avskyr våld och allt som är negativt är ni helt säkert ett perfekt exempel på hur man uppför sig och respekterar en annan själs livsplan, hur den än ser ut. Ni har ingen möjlighet att veta vad som förmått den själen att ha särskilda erfarenheter, så det är bättre att inte ha någon åsikt, vilken kan vara dömande och baserad på mycket lite fakta. Ju högre vibrationer ni har desto mindre troligt är att ni behöver karmiska läxor, särskilt om ni har nått en nivå där ni förstår en annan själs ansvar och erkänner dess GudsJag.

Sanningen är så annorlunda mot vad de flesta tror, och de blir inte hjälpta av dem som hävdar att de vet, men endast har förvrängd och felaktig kunskap. Att hitta sanningen kan verkligen vara svårt och det är därför ni alla har Vägledare som gör sitt bästa för att få er på vägen som leder dit. Men eftersom ni har fri vilja skulle de inte blanda sig i era val utan hjälpa er hitta tillbaka till rätt väg.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge