Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 11 september 2020


Mike Quinsey - 11 september 2020

Mike Quinsey

Medan tiden fortsätter att gå snabbare, sker det ganska kvickt att saker rör på sig och existensen i det som bär på lägre vibrationer börjar hotas. På ett mindre direkt sätt känner ett stort antal människor att deras plats i samhället står under hot och deras framtid är mycket osäker. Det kommer av en upplevelse av osäkerhet inför framtiden. Ju mer vibrationerna ökar, desto mer tydligt känns skillnaden av dem som ännu har kvar att upptäcka sina sanna jag. Allt leder till separation mellan de som förbereder sig för uppstigning och de som ännu inte förstått betydelsen av den tid de är inne i. Medan tiden går blir sanningen mer framträdande eftersom det är ett individuellt val och beslut om de vänder sig mot Ljuset. Det kommer att säkra ett rättvist och acceptabel resultat, då alla till slut ser sig själva på rätt nivå vilken är i samklang med deras egna vibrationer.

Vilken grad av framsteg som än görs i er evolution, är det ett steg närmare mot er återfärd till de högre rikena som ni en gång kom ifrån. Det finns inget dömande kopplat till de som sackar efter, då hastigheten i framstegen mycket är en individuell fråga för den själ som det gäller. Faktum är, att ni har så mycket tid ni behöver för att samla erfarenhet, och ni har alltid stöd och vägledning för att hålla er på rätt spår. Förstå det att ni har frivilligt accepterat utmaningen att uppleva de lägre vibrationerna med begränsad grad av medvetenhet. Ni kommer aldrig att ångra att ni tog på er en sådan utmaning då ni i slutändan har kommit att bli en storslagen själ med enorm erfarenhet som ni kommer att ha nytta av.

Kan ni föreställa er vilken storslagen tilldragelse er Uppstigning kommer att bli, det sista steget som säkrar ert återvändande till Ljuset. En lång färd som till sist har fått ett avslut och inte att undra på blir det stort firande. Med er minskade medvetandenivå och minnet blockerat från era oräkneliga inkarnationer, är det inte konstigt att ni är rådvilla i ett materiellt Universum. Det är väldigt tufft ibland för för alla själar, men med hjälp och vägledning från era Vägledare har vägen lysts upp och framgång har aldrig varit långt borta.

En del frågar sig vad evolutionen handlar om, och har glömt att de haft olika erfarenheter i många olika liv, som gör att de kan höja sina vibrationer. Målet är att återvända till Ljuset med ett överflöd av upplevelser som ni kommer att ha nytta av i framtiden. Ni kanske inte inser det men ni är högt uppskattade varelser för att ha åstadkommit så mycket genom eoner av tid och ni är än större på grund av det. Ni står på tröskeln till framgång och behöver aldrig igen slåss för att behålla platsen bland dem som är redo att stiga upp. Ni ska sannerligen applåderas och firas för att ha säkrat er själva en plats i de högre Ljusnivåerna.

Perioden som kommer blir väl värd att vänta på, men i verkligheten är den redan här. De gamla energierna försvinner snabbt och upphör, för de flesta, att kunna hålla er tillbaka, då de har förlorat sin makt att kunna påverka er framtid. De Mörka har kämpat hårt för att genomföra sin skändliga planer men Ljuset står på randen av av fullkomlig framgång och har visat sig vara mer än vad de klarar av. Redan är de Mörka på reträtt och skall fortsätta så till den slutliga kollapsen. De kom så nära att fullfölja sin plan för världsdominans, men till slut har Ljuset visat sig överlägset och hjälpt återgången till fred på Jorden. Det kommer inte att ske över en natt men framgångens frön har såtts.

Slutet av den gamla Tiden dröjer kvar men de många aktioner som nu sker kommer att skynda på de sista förändringarna som låter den Nya Tiden manifesteras fullt ut. Ju snabbare ni klarar upp er själva desto snabbare kommer de att ske och ställa i ordning arenan för att de många förändringar som hållits tillbaka ska kunna komma till stånd. Till och med i er nutid känner ni till framsteg som gjorts och utlovar att driva er framåt in i en ny era. Tecknen är redan synliga och har delvis kommit på grund av Coronavirusets effekter. Det har knuffat er in i den Nya Tiden och tvingat er att se på vilka förbättringar som kan göras för er livskvalitet. Det finns många, men en del människor vill, utan framgång, hålla fast vid det som de känner igen. Utveckling måste ske om ni ska kunna bli fullt förberedda för att kunna ta er plats i de högre Ljusvibrationerna.

Det är inte förrän nu som ni fått glimtar av den underbara framtid som kallar på er, och säkerligen kommer den största förmånen bli att leva i absolut fred och harmoni med alla former av liv. Att möta de många humanoider som alltid haft en länk till er och varit bundna av Galaktisk Lag att låta bli att bli inblandad med er. Kom ihåg att i ett Universum med fri vilja får inte andra Varelser störa den, och de måste låta er göra era egna val. Vi trycker på med tankar och idéer som kan hjälpa er evolution men vi går inte längre än så.

Vi väntar med glädje och lycka på den tid som snart kommer då vi ska lära känna er igen och fira era frangångar tillsammans med er. Det är verkligen en stor händelse att Uppstigning sker, men än mer så, därför att den blir speciell. Vi vet att det kommer att lyckas och det blir fösta gången Uppstigning har skett med själar som är kvar i sina fysiska kroppar. De kommer dock inte att vara kvar i dem utan uppleva en omedelbar förändring som ger dem en lysande Ljuskropp, ni kommer verkligen att ha blivit LjusVarelser.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge