Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 18 september 2020


Mike Quinsey - 18 september 2020

Mike Quinsey

Er framtid är upp till var och en som individ, var och en har möjligheten att projicera den som de ser den och vill att den ska vara. Då blir det till en stor möjlighet och ökar i styrka medan fler själar projicerar liknande tankar in i etern. Det är som det ska vara och ni kommer att gå framåt som kollektiv till den grad som ni själva har nått. Så medan allt fortfarande är i uppror, är det ett bra tillfälle för er att se till era egna behov och sätta dem över alla andra åtaganden som ni kan ha. Ni har gått in i en av de viktigaste perioderna i hela ert liv, och möjligheten finns där för er att lägga ut stigen till Uppstigning. Förstå det att de av er som valt att stiga upp kommer att behöva hålla uppe en hög nivå hela tiden om ni ska vara säkra på att ni når ert mål.

Eftersom ni har fri vilja, kan ni välja en väg som gör det möjligt för er att nå framgång och som passar för era egna ambitioner och mål. Ni bör vid det här laget vara väl medveten om att ni följs av Änglar som ser till era liv och vägleder er i rätt riktning. Att hjälpa andra är ett normalt drag hos själar som har nått de högre nivåerna. Att ge av sig själv för att hjälpa andra är verkligen aktningsvärt och ganska vanligt bland de som redan har stigit upp. Det kommer ganska naturligt och söker ingen belöning utom tillfredsställelsen i att kunna hjälpa en själ till att gå framåt. Hjälp som den här ges på varje nivå tills ni själva har nått uppstigning.

Medan ni går framåt är det också bra att komma ihåg att ni ännu inte har full medvetenhet, men nu när ni har kommit förbi 2012-markören kommer ni att ha tagit stora kliv med att höja era nivåer. Som en följd av det, försöker ni förstå den större bilden och ta emot större sanningar än någonsin tidigare, därför att ni nu är redo. Det är en annan orsak till varför ni håller på att utvidga ert medvetande. Ni har redan fått veta att ni är blivande Änglar, och de som gått före er kommer att hjälpa er upp på en ny och högre grad av förståelse. Ni kan aldrig vara riktigt ensamma och era Väktare kommer att finnas till hands när som helst, för att stödja er så att ni kommer på fötter och gör andliga framsteg.

Vi noterar att det fortfarande finns en hel del rasism i era samhällen och det är sorgligt eftersom det kommer från brist på förståelse för den mänskliga rasen. Ni är En Ras och tillbedjer samma Gud, och när det gäller färg eller religiös tro, borde det inte göra någon skillnad alls. Ni är En familj som delar erfarenheter i alla sorters situationer som ofta för er samman. Ni handlar ofta som om ni är på Jorden för första gången och bunden till de dogmer och trosuppfattningar som ni fötts in i. Naturligtvis kommer ni att följa de läror ni växt upp i, men livet är fullt av olika troenden och borde aldrig följas så långt som till uteslutning av alla andra, särskilt nu när ni uppmuntras att följa Guden inom er. Religion är ingrodd i många själar, men nu kan ni bli er egen person och följa er intuition och tro.

Vi inser att det inte är lätt att ge upp eller byta från de läror ni skolats in i, men det kan göras lättare om ni talar med ert Högre Jag, för att få bekräftelse på hur ni kan leva ett andligt liv inifrån er själva. Ert Högre Jag skulle älska att få en närmare relation med er och är i ivrig förväntan på er kallelse. Naturligtvis har ert Högre Jag hjälpt er hela tiden och de flesta själar skulle erkänna att de talar med den ”lilla rösten” inom sig. Vet om att när ni sträcker er upp och når en särskild högre nivå så kommer ni igenom slöjan och möter ert Högre Jag, därför att ni är Ett, och det spelar ingen roll vilken väg ni tar nu, eftersom det är oundvikligt att det kommer en dag när ni ”åter-förenas” igen.

Att röra sig in i en ny förståelse för ert andliga liv gör inte era tidigare till något fel, då religion har tjänat sitt syfte att hjälpa människor på fötter. Det var för tidigt att uppmuntra dem att gå inåt för att finna Gud, och de behövde försäkringar från sina lärare för att hjälpa dem på vägen. Man skulle rättmätigt kunna säga att många andliga varelser har varit redo för ett större upplyftande då de passerat markören 2012. Självklart finns det ingen anledning att ändra på sin tro om ni är nöjda som det är, men det är nästan säkert att när ni är redo, så är det lätt att höja ert sätt att tänka till en högre nivå. I många livstider har ni behövt lita till andra för hjälp till att hitta er väg til Ljuset, men nu kan ni helt enkelt gå inåt och få vägledning i stilla stunder.

Ni kanske söker hjälp utanför er själva, men vad ni lärt er är att det inte längre är nödvändigt, nu när ni har vaknat upp till närvaron av ert Högre Jag inom er. Ni har vägletts hela tiden och blivit uppmanad att följa råden då de är avsedda att hålla er på vägen mot upplysning. Ofta har ni inte ens varit medvetna om den hjälp ni får, men den har alltid funnits där. Nu kommer ni ännu närmare mot ert Högre Jag och någonstans i framtiden kommer helt och fullt återförenas med varandra. Det är ett naturligt framåtskridande mot de högre riken från vilka ni kom.

Kära Ni, det är en unik tid för er då ni helt kan bryta med de lägre vibrationerna och efterhand njuta av friheten och glädjen i att ha blivit en Galaktisk Varelse. Det har alltid varit ert öde och mål, och har nu efter flera försök höjt era vibrationer tillräckligt för att resa er upp. Ni ska gratuleras för er ihärdighet och hängivenhet till ert Livs Plan. Storslagnare och mer njutningsfulla upplevelser väntar er då ni aldrig igen behöver gå igenom de lägre vibrationerna i 3:e dimensionen. Ni har nästan fullgjort det hårda arbetet och skönhet och frid väntar er medan ni fortsätter att resa er uppåt.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge