Home > > Mike Quinsey - 29 maj 2020

Mike Quinsey - 29 maj 2020

Mike Quinsey

Avbrottet från normala aktiviteter har gett folk en möjlighet att ta en ingående titt på sina liv och vart de är på väg. Det är en oroande tid för många, men nödvändig för att kunna sitta tyst och fundera över sin egen framtid. Inte många inser den sanna betydelsen av vad som pågår, men förhållandena visar hur rastlös befolkningen är och hur få som är nöjda med sina liv. Detta beror delvis på osäkerheten om deras framtid som ännu inte är avgjord, och det finns en känsla av att ha tappat riktningen. Det ligger som man skulle kunna säga fortfarande i stöpsleven, men allt kommer på plats medan ni avancerar framåt, eftersom ni faktiskt skapar er egen framtid.

Fred är inom räckhåll eftersom Världskrig inte längre är något alternativ, och det kommer att bli färre och färre konfrontationer allt eftersom tiden går. Borta är Stormakternas dominans över världen och det har varit en lång resa, men nu börjar folk vakna upp inför det meningslösa dödandet och förödelsen som krig för med sig för alla. Sanningen omkring ”krig” och vem som tjänar på dem kommer att bli känd och ni kommer att erfara hur Illuminati spelat ut båda sidor mot varandra, medan de tjänat på vapenförsäljning till dem båda. Sanningen måste komma fram och de ansvariga ska få svara för vad som många gånger har varit fasansfulla brott mot Mänskligheten.

De som har ett bredare perspektiv och ett öppet sinne är bättre rustade att ta in sanningen, medan någon som inte har det får svårare att ta in den fulla vidden av vad som pågått. Tänk på att de Mörka har hållit hov i hundratals år medan de byggt upp sin kontroll av alla aspekter i livet på Jorden. Ni har nu förtjänat er frihet och ingen kan ta den ifrån er utom ni själva. Manegen är krattad och allt som återstår är att ni ska ta kommandot över era liv och se till att ni gör det bästa av de möjligheter som läggs framför er. Det kan verka omöjligt att se Ljuset bland allt mörker som har svepts över Jorden och dess folk, men var säker på att er tid har kommit och ingen kommer att kunna hindra er från att nå Uppstigning.

Vi betonar igen att förändringarna kommer att ta tid, men grunden för dem finns redan och väntar på att mänskligheten ska vakna upp helt inför den storslagna framtid som hägrar. Ha tillit och fortsätt att se framåt och låt inget av de lägre vibrationerna distrahera er bort från er väg. Vi har förmågan att se framåt och ser den sanna potentialen och ni är på god väg att nå framgång. Ni kan till och med hjälpa de högre vibrationerna manifesteras snabbare genom att koncentrera er på det som är av Ljuset, och veta om att ni skapar ert eget skydd genom att göra så. Vi säger igen att ni är stora LjusVarelser och har bara inte insett er sanna potential ännu. Ni har tillräckligt för att skapa vad ni än önskar, så tänk positivt och fokusera på vad ni vill ha ut av livet.

Under tiden väntar nya prövande dagar, men genom att veta att allt i det långa loppet kommer sluta tillfredsställande, borde ni kunna hantera vilka problem som än dyker upp. Ni kommer ändå till sist att bara få uppgifter som ligger inom er förmåga att hantera. Ni behöver fortsätta framåt så att ni inte tappar fördelar från de framgångar som ni redan kan ha nått. Nu är det inte tid att tappa spåret i er livsplan men ni kan vara säkra på att era Vägledare kommer att göra sitt bästa för att hjälpa er hålla er kvar. Efter Uppstigning kommer ni att ha mycket mer oberoende eftersom ni har visat att ni är beredda att ta på er mycket större ansvar.

I framtiden kommer ni att ta på er ett mycket större ansvar och vara fullt kapabla att hantera det. Ni kommer till exempel att bli mentorer för andra själar som följer er i fotspåren, och systemet av de som har avancerat och hjälper andra att nå till samma läge är det sätt som evolutionen fortsätter att gå framåt. Normalt sett kommer en själ att välja hur mycket de vill ta på sig, och vad det än blir säkerställer det att det blir utveckling. Med hjälp från de som vet vad ni behöver erfarenhet om, kommer ni att planera nästa skede i er utveckling. Så ni har mycket att se fram emot och det borde inspirera er till större handlingar.

Det kommer alltid att finnas andra själar som korsar er väg och som kan dra nytta av er vida erfarenhet, och att hjälpa varandra är väldigt mycket det som råder när man kommer upp i de högre dimensionerna. Det är i vars och ens intresse att göra det, så att ingen lämnas kvar. I verkligheten är ingen övergiven utan hjälp, även om vissa själar i de lägre vibrationerna verkar vara bestämda på att fortsätta att göra sin egen grej vilket är tillåtet i ett Universum med fri vilja. Det finns gånger då en del själar inte kan förstå varför Gud tillåter vissa negativa händelser att ske, de kan möjligen ha glömt eller kanske aldrig fått veta att de har fri vilja som hålls högt och respekteras.

Ni slutar aldrig att lära er medan ni utvecklas och det finns också oändliga möjligheter på andra planeter och olika Universa. I er nuvarande position har ni blivit nekade så mycket att er evolution har varit långsammare än den annars kunde ha varit. Hur som helst har ni levt liv som ordnats specifikt för att säkra att det finns gott om möjligheter att gå framåt och kom ihåg att ni alltid är åtföljda av era Vägledare. De är inte alltid nödvändigtvis de samma, eftersom ni ibland behöver en särskild Vägledare som har erfarenheten att kunna lära er vad ni behöver.

Ni gör ett fantastiskt arbete med att ta Ljuset till er dimension, trots mörkret som alltid är närvarande och utmanar den. Trots det är Ljuset starkare än någonsin och de Mörka har förlorat möjligheten att försöka besegra det, eftersom tiden har runnit ut för dem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?