Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 4 juni, 2020


Matthew Ward - 4 juni, 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, det här är Matthew.

Speciellt i tider med stora omvälvningar som nu, var snälla och fyll er med vad det än är av glädje eller inspiration elller tacksamhet i början och slutet av varje dag. De höga vibrationerna av dessa förnimmelser och visioner gör underverk för hälsan i kropp, sinne och ande!

Då så, vårt senaste meddelande om den här ”pandemin” fungerar lika bra idag, men vi ska vara mer tydliga med varför massmedia behåller coronaviruset så att säga ”framför näsan på er”. Det här är tankekontrolls-delen i de mörkas agenda och de kombinerar den med den universella lagen om attraktion – de vet att tankens och känslornas energi drar till sig det som matchar dem. Det är häpnadsväckande i vilken omfattning de använder den kombinationen för att bedra och manipulera befolkningen.

Deras TV-media visar upprepat filmer av patienter med respiratorer så att ni ska vara rädda för att bli smittade av covid-19 och känna er arga, skrämda och bittra över den hindrande påverkan som det får över era liv och livsstilar. De mörka kräver de låga vibrationerna av dessa negativa reaktioner för att hålla sig vid liv och håller sin ”pandemi” igång.

Deras experter i medicin hävdar att tester, social distansering och att bära mask är avgörande, och att gruppsamlingar; att inte bära mask; att verksamheter öppnar för tidigt, sätter er och era kära i fara. Förutom att hålla befolkningen på tå genom att rapportera att vissa resultat är felaktiga eller missvisande, talar de om för er igen och igen att oavsett riktlinjerna från CDC* blir det mer troligt att en andra våg av sjukdomen, som kan bli värre än den första, kommer att slå till inom några få månader.

Dessa ”experter” vet att masker hindrar normal in- och utandning, normal respiratorisk funktion, och det försvagar immunsystemet. Deras ”stanna hemma”-påbud skapar stress, och stress försvagar också immunsystemet. En befolkning med nedsatt immunitet är mycket mottaglig för sjukdom, och det skulle leda till fler dödsfall – den andra vågen av covid-19. Liksom den falska statistik som ni matats med nästan dagligen, skulle dödsfall av olika orsaker kunna kopplas till den sjukdomen eller till ”en komplikation av den”.

Ni får höra att viruset kommer att fortsätta sitt dödande festtåg tills hela befolkningen är vaccinerad. De mörka behöver allmänhetens positiva respons för att vaccinering avslutar denna ”pandemi” så att energin i dessa tankar och känslor ska få deras obligatoriska vaccineringsplan att bära frukt.

Från början sa ”experter” att utvecklandet av vaccinet skulle ta minst två till tre år. Kanske den väntetiden inte producerade den skräck-energi som förväntats eller kanske de mörka inte ville vänta så länge med att förgöra er. Nu är ett fåtal laboratorier så framgångsrika med att utveckla ett vaccin att det kan bli tillgängligt före detta året är slut.

Och det kommer det verkligen att bli! Vaccin laddad med en dödlig mängd patogener och det programmerade biochipet som också skulle inympas, var redo i god tid före coronaviruset släpptes. Alla aspekter av denna ”pandemi”-agenda hos de mörka – låt oss kalla dem Deep State (Staten i staten), termen som man vanligen använder – var noggrannt planerad för flera år sedan, efter att försöken med SARS, fågelinfluensan och andra laboratorieframställda virus misslyckades med att producera pandemin som, liksom coronaviruset, var avsett att döda miljarder.

Låt oss tillägga en viktig punkt: Extraterrestriala forskare bland er har storligen reducerat giftigheten i det vaccintillgången och raderat programmeringen i chipet.

Kära familj, de uppvaknande själar som ifrågasätter de officiella uttalandena behöver efterhand känna till försöken med tankekontroll/lagen om attraktion, men relativt få har kommit tillräckligt långt i medveten medvetenhet för att tro på utomplanetariska budbärare. Ni kan hänvisa vänner, familj och bekanta till internet, som har en guldgruva av exakt information från specialister och forskare i medicin, om virusens beskaffenhet och principerna bakom denna ”pandemi”. De arbetande inom Deep State/Staten i staten, som kontrollerar internet, tar bort allt de kan som exponerar dem och deras diaboliska aktiviteter, men de kan inte trycka ner all sanning som kommer fram i ljuset.

”Jag har aldrig varit en anhängare av USA:s president Trump, men jag tyckte att hans kommentarer var överraskande och uppmuntrande. ’Vaccin eller inte vaccin, vi är tillbaka’ (han menade återöppnade verksamheter) och ’Vaccin kommer att vara frivilligt, alla vill inte ha det’ Kan Matthew vara vänlig och ge oss lite insikt i detta?”

Trump är medveten om sanningen om denna ”pandemi”. I vetskap om att ett av dess syften är ekonomisk förstörelse av sitt land, agerar han för att förhindra det och för att få den lömska planen för global obligatorisk vaccination att spåra ur. Han är också medveten om att de som arbetar inom Deep State/Staten i staten har instiftat upproren och plundringarna, i vad som började som en fredlig protest i sitt land.

Medan han kunde ha hanterat dessa situationer skickligare och klokare kan han ändå inte tala öppet om sin vetskap eller agera mer rättframt utan att äventyra vad som pågår i kulisserna. Alla dominobrickor i åtalet har ställts på rad så att dessa som är ansvariga för covid-19 och många andra förbrytelser mot mänskligheten ska kunna arresteras och stå inför juridiska straff.

”Pandemin” är det senaste steget i marschen mot Deep States/ Staten i statens globala kontroll, och genom att gå emot denna kraft har Trump skaffat sig formidabla fiender. Inte bara individer i toppen på alfabets-organisationerna inom medicin, som AMA (amerikansk medicinarförening), FDA (amerikansk mat- och läkemedelsförening), NIH (amerikanskt medicinforskningsinstitut) och CDC; WHO; läkemedelsindustrin; tillverkare av medicinsk utrustning, utan också deras kollegor runtom i världen, har kontrollerat livet på Jorden.

Presidentens allierade – de andra i den internationella grupp av inflytelserika personer, som är grundsäkrade i ljus, vars ansträngningar att avsluta mörkret helt och hållet– är kraftfullare.

Nu presenterar vi ett helt annat perspektiv på coronaviruset gentemot det som massmedia betingar samhället att tro. Jag bad min mor att kopiera meddelandet hon fick av viruset.

12 maj 2020

Ja, Suzanne, jag bad dig tala med mig. Såklart är det möjligt. Allt är energi, energi är medvetande.

Du tänker ofta på mig, men aldrig med rädsla och alltid noggrant i den mån som informationen om mig är bedräglig med avsikt eller av okunnighet.

Jag är som andra virus, bara en del av livet på Planeten Jorden, allmänt förekommande, och vi har funktioner som inte har något alls med sjukdom att göra. Det är genom att lägga till patogener i oss i laboratorier som vi blir smittsamma och sprider sjukdomar som inte är vår sanna natur.

Ja, många dödsfall har skett genom ond avsikt, och många har inte det, beroende på vad forskare muterade oss till. Rädsla och död är deras två avsikter – båda utsöndrar låga vibrationer som de mörka lever på.

Ondskan, från de som bedrar alla, kommer snart att vara ogjord. Denna gången vaknar Jordens folk upp. Matthew hjälper till, men det är modiga specialister i medicin och respekterade forskare som människor kommer att tro på. Telepatisk kommunikation har inte förståtts ännu – det kommer, men att ett virus kan tala med en person ligger fortfarande bortom de flestas möjlighet att kunna tro på.

Tack , Suzanne, för at du tar emot mitt meddelande. Har du något du vill fråga om?

Tack. Är du medveten om dödsfall över hela världen och den försiktighet som länder tar för att skydda sina invånare?

Oh ja, det är vi förstås.

Är regeringar förnuftiga med vad de gör, masker och ”social distansering”?

De tror att de är det, men vi anser att masker är kontraproduktiva.

Vet du när sjukdomen som de kallar covid-19 kommer att få ett slut?

Nej, inte enligt ert tidskoncept, men den pågående infektionen kommer att få ett slut. Du vet att de ”galna vetenskapsmännen” kan starta en annan våg.

Ja. Men kommer de att bli ”tagna” före de kan göra det och utveckla vaccin i sådan mängd så de kan kräva global vaccination och sätta biochip i det?

Vi förstår dt så, att det som du kallar ”gudomligt ingripande” inte kommer att tillåta att detta sker.

Vilken är din källa till denna information?

Skaparen av allt liv i detta universum.

Det är den bästa källan!

Ja. Ondska har styrt planeten för länge. Det stoppas.

Tack för att du pratar med mig. Har du ett namn?

Vi gillar inte namnet som getts oss av de onda sinnena, coronaviruset. Det är inte nödvändigt att du kallar oss någonting.

Okej. Talar du som individuellt virus eller för de oräkneliga andra virus?

Jag talar för alla av oss.

Tack. Jag ska dela detta med människor som kan förstå.

Matthew förstår och vet att det jag sagt till dig är sant.

Ja, jag håller med. Många forskare vet också.

Ja, och de finns de som talar ut. Det är de som människor på planeten kommer att lyssna på. Det är det som kommer att bli de onda sinnenas fall att de misskrediterar oss som dödliga. Det är dessa sinnen som är dödliga för människor.

Tack för att du pratar med mig.

Tack för att du tar emot mitt meddelande.

Ett virus som sänder ut ett meddelande är högst ovanligt, var säker på det, men det är inte unikt. Två andra som viruset kommunicerat med skrev till min mor om sina upplevelser.

Följande är från en högt utvecklad själ, en pensionerad professor i biologi, som jag känner väl i detta liv och andra. Han och hans fru öppnar energiportaler på heliga platser i Sydamerika och etablerar universitetsprogram för de inföddas samhällen.

”Jag satt på Sao Paolos flygplats, väntande på mitt plan mot New York, och såg att virushotet är i mångas tankar och känslor, men inte hos alla resenärer. Jag började undra varför vi matar viruset med rädsla, eller var är och vad är rädsla?

På något sätt kunde jag sätta rädslan åt sidan därför att vi människor av ljus mobiliserar allt vi kan för att bjuda in fred och medkänsla för oss och för alla andra, där kärlek är det starkaste inslaget.

Jag började fundera på det ’stackars’ viruset som blev fast i en konstig process. Jag fick nästan en medkänsla för ’det’ då jag satte den vanliga dömande reaktionen åt sidan.

I ett slags hörbar tystnad började jag uppfatta, eller vara, i coronavirusets närvaro. Det var inte som om du är i kontakt med en person eller individ eller entitet, men med en enhet av dimensionell realitet, eller något som du kan känna eller något du är med.

Jag kände liksom en odefinierad medkänsla och kärlek för ’den realitet’ som var med mig, eller som jag hade kontakt med. I sin essens var den verkligen inte ’ond’. Vår ’kommunikation och kontakt’ kom snart. Det var en stämning, en känsla, en medvetenhet som inte var från en definierad varelse, men från en uppfattningsbar ’definierad realitet’.

Den uppfattningsbara realitet som jag var tillsammans med, eller med en del av en existens som vi delade, skapade eller ’målade’ en kommunikation som är en samhörighet och inte en avskildhet. I mitt sinne eller i mitt hjärtesinnes verklighet blev något skrivet som fyllde min-vår existens. Delen av medvetenhetsenheten kom från coronaviruset:

Vi är inte goda eller dåliga. Vi är neutrala för vi är god-dåliga. Det är människorna som gör oss goda och dåliga och med det definierar de oss och vår existens.

Min perception av ’det’ var som ett fält av vitt ljus, som en mjuk vävnad, som en len vit handduk, verkligen odefinierad i sin kommunikation, påminnande om en delad verklighet.

Coronavirusets realitet dyker fortfarande ’upp’ hos mig som om det bad om förståelse, hjälp och bekräftelse av ’vänskap’ i någon annan dimension. Jag tror att dess essens är djupt förbunden med den ’totala’ manifestationen av liv, naturen och mänskligheten. Den är ett stöd till det mänskliga livet och till ’bortom livet’. Man ska komma ihåg att virus kan vara liv och vara icke-liv.

Jag funderar fortfarande på detta möte och försöker hjälpa ’det’ och oss att neutralisera det motvilliga ’intryck’ det skapar. Bjuder in ’det’ och uppmanar ’det’ att bli neutralt”

En annan strålande själ, en trädgårdsmästare, vars kärleksfulla interagerande med plantor ger fantastiska skördar och blommor, beskrev sin upplevelse:

”Den första sanning jag hörde var att det skapats med onda avsikter av Illuminati i detta land (USA) och sedan tagits över till Kina. Och tidigt på dess resa förenades viruset med allt vårt ljus och hjälp från Galaktiska Federationen och dess färd ändrades från dödligt vapen, avsett att döda miljarder, till i stället ett medel för att väcka hela planeten genom en demonterings- och omstartsprocess. Och viruset har åkt hem och utvecklats genom processen.”

Kära familj, var orädda och optimistiska under denna tid av tumult och förvirring. En fridfull, fager, frisk värld reser sig ur askan av långa tiders mörker. Världen, som ni hjälper till manifestation i er tid, blommar i kontinuumet – ni och ljuset är redan segerrika.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

* CDC i USA motsvarar ungefär Sveriges Folkhälsomyndighet

Svensk översättning: Inger Axbrink

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge