Home > > Matthew Ward - 4 maj, 2020

Matthew Ward - 4 maj, 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Vårt syfte med våra meddelanden har alltid varit att erbjuda andlig vägledning, upplysning och uppmuntran under denna unika era i universum. Ni har pucklats på med oroande information om coronaviruset, så låt oss först se på den uppmuntrande aspekten av den här situationen.

Ni ser och demonstrerar de högsta kvaliteterna i mänskligheten – kärlek, omtanke, empati, samarbete, vänlighet, eftertänksamhet, hjälpsamhet, mod och uthållighet för att övervinna hindren.

Ni ser och deltar i utflödandet av tacksamhet mot alla som tar hand om de sjuka och hjälper andra behövande.

Ni använder den inbromsade hastigheten i livet för introspektion, når kontakt med ert gudsjag, ert högre medvetande, och värdesätter överflödet av godhet och skönhet i er värld.

Ni uppfinner sätt att arbeta, lära barnen, läsa utbildningar och kurser hemma, och, via mobiler och datorer håller ni närmare kontakt med släkt och vänner.

Den förenade anden i människor runtom i världen överbryggar klyftan som skapats genom splittring, belyser systematiska fördomar och behovet av att läka såret som detta orsakat.

Dessa kollektiva känslor och handlingar genererar en enorm mängd ljus, vilken framkallar en förhöjd uppmärksamhet tillsammans med en önskan om upplysning angående aspekter om coronaviruset som inte rapporteras i ”nyheterna”.

Det större samhället samlar individer som redan ifrågasatt hur det viruset plötsligt dök upp i Kina. Varför spekulationen, att det kom från en fladdermus, – och hur spårades det till den fladdermusen för det första? – ändrades till en olycka i ett laboratorium i Wuhanprovinsen? Hur kunde ett virus som kan orsaka en så smittsam sjukdom komma till i ett laboratorium över huvud taget?

Befolkningen har blivit programmerade att tro att information som kallas ”konspirationsteorier” är värdelös, bara idéer som kommer ur förvirrade hjärnor. Men frågan är rimlig: Varför är möjligheten, att coronaviruset gjorts i ett laboratorium i USA och tagits till Kina, bara avfärdad som en konspirationsteori i stället för att bli utredd?

Samhället ifrågasätter varför ”experter” säger att de flesta inte kommer att få covid-19, de flesta som får det blir friska, de flesta som avlider hade tidigare hälsoproblem, och symptom på sjukdomen kan vara så svaga att många människor inte är medvetna om att de har eller har haft den; ändå hävdar samma experter att hela Jordens befolkning behöver vaccineras.

Det leder till denna fråga: Varför finns inte samma intresse för att få slut på förebyggbar dödlighet, såsom av undernäring, sjukdomar orsakade av undermåliga levnadsförhållanden, opiatberoende och självmord, när antalet av dessa dödsfall vida överstiger antalet döda av covid-19?

Ifrågasättande sinnen ”följer pengarna” också. Vem tjänar ekonomiskt på att miljoner människor runtom i världen behandlas för en sjukdom som kräver att man köper tester, farmaka, sjukhusutrustning och skydd för sjukvårdspersonal?

Utbredningen av detta ifrågasättande är precis motsatsen till vad som var avsikten hos de mörka som formade och patenterade AIDS, SARS och alla andra virus i laboratorier i USA och för åtskilliga månader sedan släppte i Kina ett som kallas coronavirus. Och dess effekter är inte vad de mörka avsåg, heller. De ville ha en autentisk global pandemi med tusentals miljoner döda. De behöver energin i de överlevandes sorg och rädsla, och en värld i total kaos som producerar de låga vibrationer de kräver för sin blotta existens.

Misslyckandet med att åstadkomma detta ledde till plan B. Det är därför ”experter” har talat om troligheten att en andra våg av covid-19 kommer efter den första nedgången, och den sortens berg-och-dalbana kan pågå så länge som tre år eller tills varje person i världen har testats för antikroppar och vaccinerats.

Bortom att berika företagen som producerar tester och utvecklar vaccinet, är avsikten – igen – ett vaccin som blir dödligt för de flesta av världens befolkning. Men också, inympningen kommer att sätta in ett programmerat microchip som kommer att interagera med 5G strålning för att orsaka fysiskt och emotionellt trauma, förstöra hjärnceller och möjliggöra spårning av individer som överlever.

Samhället gör rätt i att ifrågasätta vad som är grunden i denna ”globala pandemi”!

Vi ser inte att obligatorisk vaccinering materialiseras, men om den gör det, kommer forskare i utomjordiska specialstyrkor att reducera vaccinets potens och radera programmeringen i chipet. Och medan vibrationsnivåerna stiger på planeten, kommer alla virus att förlora sin livskraft. Icke desto mindre så ber vi er protestera högljutt mot vacciner tills de är förstörda och protestera mot 5G-tjänster tills apparater är modifierade så att deras frekvenser är kompatibla med kroppens egna elektriska system.

Så, efterverkningarna av covid-19 blir ekonomiskt något skakiga, men mycket, mycket mindre än vad de mörka vill: en totalt kollapsad global ekonomi, skenande fattigdom, hunger och desperation. Sedan skulle de samla ihop skärvorna med sin kontroll och uppnå sitt mål med världsherravälde.

Detta kommer inte att hända. Deras långa välde är över.

God vilja, samarbete, generositet och byteshandel – byta gods mot tjänster och vice versa – kommer att gynna er fram tills att ett ärligt globalt ekonomiskt system ersätter korruptionen och girigheten som skapade miljardärerna som driver och ruinerar allt på Jorden. Ni kära, räds inte vad som kommer – väl förbi den tillfälliga förvirringen och kortvariga svårigheten, så kommer civilisationen att vara på väg mot rättvisa och välgång för alla.

Vi har blivit ombedda att kommentera den armada av information som är tillgänglig på internet där utredare, medicinskt yrkeskunniga och andra forskare ger belägg för situationer som beskrevs som ”chockerande”, ”diaboliska”, eller ”vederstyggliga”. Dessa beskrivningar passar verkligen in på aktiviteterna hos de hemliga sammanslutningarna, kända som Illuminati, Kabalen, OneWorld Order (en världsordning), skuggregering eller, nyare, Deep State (Mörkerstaten).

Coronavirusets gissel är dess Waterloo. En kraftfull ljusstyrka i kulisserna anklagar dem för brott mot mänskligheten. Personerna som försöker ha ihjäl miljarder av er, utför satanistiska ritualer, kontrollerar massmedia och påverkar negativt alla andra aspekter av livet på Jorden, inkluderar välkända och beundrade individer. Arresteringen av dessa kommer att bli en chock för den större delen av befolkningen.

De på toppen av mörker kokar ihop avskyvärda planer, andra är ivriga medbrottslingar, de flesta är underhuggare som deltar på grund av mutor, utpressning eller hot mot sina familjer. I vissa fall har anklagelser baserats på fabricerade uppgifter, foton och videor, men sanningen om varje åtalad person kommer att framgå med tiden.

När det gäller andlig vägledning, kära familj, tackar vi läsaren som frågar: ”Vad kan ljusarbetare göra utom att ’VARA ljuset’ för att hjälpa till att få slut på allt mörker på planeten?” Håll er positiva, lugna, balanserade och optimistiska. Meditation bibringar frid i sinnet och hjärtat, det håller smidigt igång er energi som strålar ut de höga vibrationer som manifesterar välvillig förändring.

Visualisering är kraftfullt. Se inom er Jorden snurra i gyllene vitt ljus. Se människor i alla åldrar, färger och kulturer som ler, skrattar, kramar varandra och dansar mitt bland djur, tillsammans med de ni kallar vilda. Visualisera vad som än ger er glädje eller får er att känna er älskade, och det kommer att sända vidare de höga vibrationer som bokstavligen lyser upp er värld.

Denna fråga avser NESARA/GESARA. ”Hur kan vi begära hjälp från himmelska krafter om det inte finns rimlig struktur så att en ersättning till det vi har kan installeras?” För läsare som inte är bekanta med dessa akronymer så står NESARA för Förenta Staternas lagstiftning ’Nationell Ekonomisk Säkerhets och Reformations Akt’. GESARA är samma, men Global ersätter Nationell så att akten kan tillämpas över hela världen.

Det har funnits hjälp ”från himmelska krafter” från starten. Själva konceptet för NESARA kom från Högsta Universella Rådets planerare för Jordens Gyllene Tidsålder, och S:t Germain var en av medborgarna som satte samman Akten, vilken undertecknades till lag för runt 20 år sedan.

Det är ett juridiskt dokument, så dess förverkligande kan bara vara politiskt och ekonomiskt, men dess syfte är inte mindre än världsomvälvande. Som en indikation på dess vitala betydelse, så hindrade Illuminati dess tillkännagivande som schemalagts till den 12 september 2001, genom att iscensätta terrordådet ni känner till som ”9/11”.

Eftersom efterföljande ansträngningar att tillkännage NESARA också var gagnlösa, har dess delar implementerats stegvis tack vare uthålligheten hos frivilliga ljusarbetare från andra civilisationer.

Kort sagt, strukturen för att ersätta illasinnad kontroll av er värld har funnits från början, och själar med en andlig och moralisk integritet kommer att fortsätta att föra denna gudomliga plan framåt.

[Många meddelanden som arkiverats på www.matthewbooks.com innehåller omfattande information (på engelska) om Akten. Skriv NESARA i sökfältet i menyn, och ni får fram dessa meddelanden.]

Älskade bröder och systrar, vi ärar er ståndaktighet i att hjälpa Jordens civilisation att manifestera den Gyllene Tidsåldern och vi stöttar er med den ojämförliga kraften av villkorslös kärlek.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?