Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 4 januari 2021


Matthew Ward - 4 januari 2021

Med kärleksfulla hälsningar från alla på den här stationen, detta är Matthew. Allt som hänt sedan slutet av 2012, då Jorden lämnade de sista snuttarna av tredje densitetens energi, har varit grundarbetet, kan man säga, för det som kommer att uppenbaras detta år.

Om ni kunde se det från vår utsiktspunkt, vilken erbjuder vyer av det som ni ser som det förgångna, nuvarande och framtid, skulle ni bli slagna av häpnad inför skillnaden sedan Jorden nådde fjärde densiteten för åtta år sedan. Vad vi ser ”då” är ljus som uppehålls inom några få spridda områden, andra har små fickor av blinkande ljus, och stora områden har endast sporadiska flimmer. Sedan dess har ljuset stadigt växt över planeten, då gnistor ständigt skjuter upp som fyrverkerier, och så som vi ser Jordens ”nära framtid” är hon absolut glödande.

Låt oss nu berätta om stunden som råder, då tumultartad aktivitet i möjligheternas energifält speglar vad som händer på planeten. Några offentligt kända utvecklingar och rättsliga handlingar i kulisserna på världsscenen signalerar slutet på ett uråldrigt mörkt styre. Mörkret, som höll på att ta livet av Jorden för mindre än ett sekel sedan, har helt ersatts av ljus, samma kraftfulla energi som kärlek; och under ert år 2021 kommer ni att se de förändringar som har behövts länge, så att civilisationen kan frodas och gå framåt.

Förändring kommer inte utan motstånd, kanske särskilt i USA, där Illuminati är övertygade om att kunna motivera de som är oinformerade eller felinformerade till att fördöma utvecklingen som politisk partiskhet. Det gör de inte. Ageranden i de kommande veckorna och månaderna kommer att stoppa det hemliga sällskapets kontroll, vilket gömdes i regeringen snart efter den etablerats av grundarna till den begynnande nationen.

Den högsta universella rådförsamlingen avsåg att de nyligen förenade kolonierna skulle bli en ledfyr av ljus för resten av världen, ett skinande exempel på hur människor från olika länder, religioner och kulturer kan leva harmoniskt, respektfullt och produktivt och bygga en storslagen nation. Det var motsatsen till vad Illuminati avsåg, och dess följare satte igång att orsaka oenighet, fientlighet, trångsynthet och social diskriminering medan immigranter fortsatte anlända.

Medan år och decennium passerade tog Illuminati, fast förankrade i staden Washington, kontroll över inte bara livet i detta land, de initierade eller influerade kraftigt vad som hände på andra ställen, krig från inbördes nivå till världskrig, till att finansiera despoter, hantera droghandel och förstöra ekonomier. Det har stoppats en gång för alla och bestämmelserna i G/NESARA kommer att följas för att stoppa bedrägerier, korruption, utarmning och all annan orättvisa i världen.

Den uppgiften, som inte är mindre än en världsomvandling, kommer inte att genomföras på ett ögonblick. Illuminati är en ihärdig samling och kommer inte att buga ut sig artigt, eller lättvindigt släppa ifrån sig sina orättmätiga förmögenheter för att miljarder ska få höjd levnadsstandard eller att miljön återställs. Ständigt intensifierat ljus underbygger emellertid en kraftfull internationell militär styrka, individer i regeringar och i företag, och extra-terrestriala specialstyrkor som förenats i ett syfte: total förstörelse av Illuminatis imperium.

I långa tider kontrollerade mörka hjärtan och sinnen massorna genom att hålla dem okunniga om sanningar och splittrade dem i mindre grupper som de formade att tro att andra grupper, vare sig religiösa, kulturella, sociala, politiska, rasmässiga eller med ekonomiska skillnader, skulle vara ”lägre stående”. Högre upp på svekets skala gick de ända till att radikalt ändra historiska uppgifter och formade religiösa regler för att berika sig själva och för att kontrollera folket genom att skilja alla från Gud utom, i kristendomen, Jesus, och de fabricerade också lögnerna i den bibliska versionen av hans liv.

Ljusets gryning inom Jordens nära horisont har stigit ur askan av mörkt konstruerad okunnighet och splittring. När klarhet kommer ur förvirring och beslutsamhet ur motstånd, kan folken gå framåt i andlig och tänkande medvetenhet. Alla kommer inte att göra det, och det är i sin ordning – varje själ väljer sin egen tillväxthastighet.

Men större delen av civilisationen kommer att börja en spännande resa av ihågkomst medan medvetandet tankar in kunskap på själsnivå. De kommer att minnas att alla personer är gudomliga suveräna varelser, en odödlig själ som skapats av Skaparens villkorslösa kärlek. De kommer att minnas sin eviga förbindelse med alla andra livsformer på planeten och alla andra själar i detta universum; att djur också är själar, och att de hjälper mänskligheten att lära sig leva i harmoni med hela Naturen. Folken kommer att upptäcka sin förmåga att kommunicera telepatiskt och andra förmågor som gör det möjligt för dem att fullt ut samskapa Jordens Gyllene Tid.

Älskade ljusarbetare, om ert själskontrakt inte innefattar liv i denna Tid, kommer ni att ha plats på främsta raden, var ni än är, och kan se panoramat av denna glimrande era vecklas ut. Ni kommer att veta hur er målmedvetenhet och uthållighet hjälpte folken att manifestera, och känna er tacksam över att ni var bland de frivilliga som valdes ut att delta.

”Jag hörde att ’kollektiva själar’ hade utvecklats bortom att använda fria viljan. Kommer upphörandet av fria viljan bli en del av den Gyllene Tiden på Jorden så att ingen kan orsaka lidande för andra?”. Först vill vi säga att civilisationer av kollektiva själar är på en utvecklingsstation där deras fria viljas eniga val är att leva i kärlek, glädje och harmoni och att hjälpa andra civilisationer som också vill leva så. I sin kärlek till Gaia och de själar som bebodde henne räddade de livet på planeten för ett åttiotal år sedan, genom att ingjuta ljus i den och de har fortsatt att stråla ljus för att stödja er i ert uppdrag att hjälpa befolkningen att vakna upp.

Jag talar för min egen del ett ögonblick och kan säga att jag besökt ett antal av dessa civilisationer, varav några är fysiska och några andra har valt att inte förkroppsligas. Intensiteten i den kärlek som genomtränger alla dessa själar i sina världar är bortom vad era ord kan beskriva.

Så, en pulserande del av livet i Jordens Gyllene Tid kommer att vara fria viljan, vilket både är en gåva från och en kosmisk lag stadfäst av Skaparen: födslorätten hos varje själ är att använda Sin energi för att samskapa vad än själen önskar. Man kan inte kringgå den gåvan och lagen, och ni skulle inte vilja det heller! Fria viljan är den drivande kraften som leder till glädjefyllda, kärleksfulla relationer; expanderande kunskap genom självkännedom och akademisk forskning; nya företag, äventyr och utforskning; nya idéer, experiment, uppfinningar och framsteg. Fria viljan att göra vad ni än väljer är vad som gör varje livstid spännande, tillfredsställande och meningsfullt. Och i den Gyllene Tiden vill ingen att någon annan ska lida, ännu mindre vill man vara orsak till det.

Enligt Gud var Skaparens förväntan att själar skulle vilja använda Sin energi att manifestera glädjefyllda upplevelser för sig själva och andra. Ärkeängeln Lucifer och några av hans änglaföljare använde emellertid sin fria vilja att sätta ihop genetiskt material som inte hörde ihop för att producera monster – det var mörkrets insteg in i kosmos. Senare var det några starka själar – Lucifers fallna änglar, så att säga, som inte återvände med de andra till ljuset – som använde sin fria vilja för att manipulera DNA:t på svagare själar för att orsaka sjukdom, åldrande och förlust av hjärnkapacitet, och de inpräntade förkärleken för grymhet mot varandra och mot djuren.

Långt innan planeten kallades Jorden, inkarnerade där den ena civilisationen efter den andra med storligen nedgraderat DNA, och de mörka krafternas marionetter förkroppsligades särskilt för att hålla fast dessa civilisationer. Negativiteten som kom av detta gjorde att Gaias planetariska kropp kom att sänkas från hög femte densitet till djup tredje, och blev fast där. Att befria planeten och dess invånare från fångenskap i mörker, är det uppdrag som ljusarbetare anmälde sig frivilligt till för att hjälpa till med.

Kära systrar och bröder, vi vet att ni mött hinder, genomlevt svårigheter och haft modfällande tider för att hjälpa Jordens folk att nå denna stund i en era utan motstycke i detta universum. Vi vet att många av er är utmattade och modstulna. Livet i tredje densitetens värld kan vara väldigt svår under ”normala” förhållanden, och i nästan ett helt år har ”normalt” vänts upp och ner, så att säga. Nuvarande restriktioner som påverkar liv och levnad kommer inte att bli det ”nya normala”, så som vissa auktoriteter säger, och, med företagande, genialitet och god vilja kommer privat och nationell ekonomi att återhämta sig – ständigt höjda vibrationer kommer att vara era starka allierade i denna vändning.

För att svara på andra frågor om ”pandemin” så hävdas utan grund att den stigande statistiken beror på att viruset muterat till en sträng med mycket högre överförbarhet. Tester är utformade för att spåra virus som orsakar förkylningar och ”säsongsinfluensa”, andra tester registrerar alltid bara positivt. Inget av detta är giltiga resultat, men alla räknas som covid-fall.

Dödsfall utifrån sjukdomar utan samband tillskrivs covid, så att också denna statistik kan låta alarmerande. Förlusten av en älskad person av vilken orsak som helst är sorgligt för familjen och kära vänner, men dödsfall på grund av covid klagas över i allmänna media som tragedier men inget nämns om det större antal som avlider av svält, sjukdomar på grund av undermåliga levnadsförhållanden och brist på adekvat hälsovård. Alla dessa dödsfall är personliga tragedier för alla som älskar dessa människor.

Individer som drog på sig denna sjukdom för månader sedan och fortfarande återhämtar sig eller utvecklar allvarliga sidoeffekter hade redan hälsoproblem, kanske inte kända eller diagnosticerade, och viruset förvärrade dem. Som nämnts i tidigare meddelanden har forskare i extraterrestriala styrkor starkt reducerat potensen i viruset före det släpptes ur laboratoriet; så därför förlänger – eller förhindrar – inte viruset tillfrisknandet hos människor som inte hade fysiskt stressade tillstånd före de fick covid.

Om ni är vid god hälsa och har ett starkt immunsystem behöver ni inte vara bekymrade ifall er egen eller era familjemedlemmars arbetsgivare kräver vaccinering. ET-forskarna reducerade också vaccinets giftighet så långt de kunde; eliminering av alla patogener – själva sjukdomen – skulle ha upptäckts av tillverkarna. Forskarna raderade också programmeringen, som skulle ha förslavat samhället, på nanochipet i injiceringsvätskan och ingrediensen som kan ändra DNA kommer att elimineras då kolbaserad cellstruktur blir kristallin.

Trots den nya ”vågen” av covid och en andra omgång av nedstängning – eller kanske på grund av det – ersätter ilska och motvilja snabbt rädslan för viruset. Fastän dessa känslor ger ut låga vibrationer är rädsla bottennivån, och det är vad de mörka vill att ni producerar i överflöd. Rädsla försvagar immunsystemet, gör folk mer sårbara för covid och alla andra sorters sjukdomar; men av långt större vikt för de mörka är att rädslans energi är väsentlig för deras blotta existens, och den rädsla de hade räknat med skulle öka, blir i stället mindre.

Vi vet inte när sanningen ska avslöjas om viruset, statistiken och vaccinet. Den informationen kommer att bli känd utanför internet, men allmänna media kanske inte rapporterar om det förrän de ansvariga uppdragsgivarna står inför rätta.

Vi vet inte heller när covid har tagit slut. Som allt annat i existensen är denna sjukdom energi, och ju mindre energi som ges till den genom tankar och känslor, desto fortare kommer den att plana ut. Snälla, känn er uppmuntrade av vad vi sagt och tänk sedan inte mer på coronavirus-19.

Älskade familj, ni lever i den mest dynamiska tid som en Jord-civilisation någonsin har upplevt, och er orubblighet i ljuset har varit ovärderligt för att nå den. Alla lysande varelser i detta universum ärar er och stödjer er med ovillkorlig kärlek.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Välsignelser till er alla i denna högtid. Ljuset vi strålar ut hjälper 2021 att bli ett mycket bättre år! Suzy

Svensk översättning: Inger Axbrink

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge