Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 3 februari 2021


Matthew Ward - 3 februari 2021

Med kärleksfulla hälsningar från alla på den här stationen, detta är Matthew. Vi ber till alla som är besvikna över att inte en stor aktion genomfördes för tre veckor sedan, för att rensa USA:s regering från genomgripande korruption, om att ni inte ska bli nedslagna. Ljusarbetarnas styrkor har inte övergett uppdraget!

När de ledande fick ett hot i sista minuten, om vad som kunde blivit en nationell katastrof, valde de en säker kurs, vilken också ger tid för perception i en bredare publik. Otålighet gällande nedstängningar och ekonomiska svårigheter borde kunna minska motståndet mot en ny riktning, vilket ger samma resultat som ett alla-på-en-gång-svep, men i säkrare steg.

Regeringar som skakas om och arresteringar sker i talrika länder, och Illuminati i USA vet att detta väntar dem under de närmaste månaderna. Vi vet inte om sanningen bakom ”pandemin” kommer ut före arresteringarna blir öppet kända, men ett säkert slut blir det på mask-galenskaperna, covidtestandet och vaccineringar, alla covidpatienter kommer också att få en enkel och effektiv behandling. Vi förminskar inte på något sätt den djupa förlust som familjer upplevt när personer dött av sjukdomen, genom att säga att i de flesta fall höll de sig till sitt själskontrakts livslängd.

Kära ni, när er rör er fritt omkring igen, när skolor och affärer är igång och när besök till kyrkor, sportevenemang och stora firanden har återtagits, kommer inte livet att bli som vanligt igen. Och det vill ni inte heller! Livet, så som ni känner till det, har kontrollerats genom massivt bedrägeri, girighet och social prägling. Vad som stilla rör sig framåt medan vi talar, är frigörelsen av Jordens civilisation.

Vi har fått frågan om varför vi trycker så mycket på det som händer i USA. Det betyder aldrig att människor i andra länder har mindre värde för oss - alla själar på Jorden är älskade medlemmar i vår universella familj! Vi lägger emfas på hur USA styrs.

I tidigare meddelanden har vi sagt att Illuminati är förankrade i staden Washington, sätet för USA:s regering, varifrån de kontrollerar inte bara det som händer i det landet, utan också starkt influerar det som händer överallt annars. De är djupt inbäddade i Vatikanstaten och även i ett område i London – mörkrets triad, skulle man kunna säga – men i deras globala närverk av dominobrickor måste den första falla i USA, där NESARA – Nationell Ekonomisk Säkerhets- och ReformationsAkt – kan implementeras. Betydelsen av denna akt kan inte nog betonas.

Allt i denna lagstiftnings bestämmelser har stor betydelse, men den som måste föregå de andra är denna: Alla i regeringen måste avgå och en ny myndighet måste formas. Detta har över huvud taget inget att göra med patriotisk politik.

Det är vida känt att från 1872 tills idag har USA:s regering drivit Företaget USA, ett företag som ägs av Illuminati och som dikterar hur det ska hanteras. Det är långt bort från vad som var avsikten hos nationens grundare, vilka etablerade de nyligen förenade staterna som en suverän nation med republikansk styresform.

Illuminati känner till den universella lagen – inget existerar utan energi, allt som existerar behöver energi för att växa - och de försummade inget om det kunde

hindra att NESARA fick energi genom att bli känt. Först utfärdade president Clinton ordern om yppandeförbud och undertecknade sedan lagstiftningen enligt Akten år 2000 på kommando från landets militär. Ordern om yppandeförbud hindrade lagligen någon som kände till NESARA att någonsin tala om det, och eftersom locket lades på blev det mycket få tankar och känslor som gav den tillväxtenergi.

Men när NESARA började stiga fram, inkluderat att St Germain och andligt utvecklade individer på planeten auktoriserade Akten, började energi byggas upp. Illuminati spred ut att NESARA är en ”konspirationsteori”. De satte ihop denna etikett, som de applicerar på all information som exponerar dem och deras avskyvärda aktiviteter, och de har präglat befolkningen attt tro att vad som än kallas ”konspirationsteori” är det idéer från halvtokiga hjärnor.

Ett tag sattes Aktens energi i limbo av detta trick, men då mer och mer folk hörde om den, fick den drivkraft att trycka på framåt av deras tankar och känslor. För att motverka det skrev kongressen Nationell Ekonomisk Stabilitets- och RehabiliteringsAkt. Genom att svårt förvränga den genuina Akten skapade den nya en stor förvirring och många som förhöll sig avvaktande gick över till att misstro.

Domare som kontrollerades av Illuminati och satt i den internationella domstolen i Haag, ordnade den ena förseningen efter den andra i förhandlingsärenden inlämnade av NESARA:s juridiska ombud. Denna passivitet och missmodet hos de som trodde på den, saktade ned Aktens rörelse, och korruption, förtryck, utarmning och illdåd fortsatte.

Kloka sinnen beslutade att NESARA inte längre kunde skjutas upp, och ett offentligt tillkännagivande hade schemalagts till den 12 september 2001. När Illuminati fick veta detta, orsakade personer på högsta nivå i USA:s regering, med hjälp av utomstående, den ökända ”9/11”. Hjärnorna bakom denna händelse hade rätt: En chockad och sörjande befolkning skulle inte ifrågasätta den officiella berättelsen, och det som intygade att berättelsen inte var sann stämplades som konspirationsteori.

De andra ”demokratiskt valda” regeringarna måste också befrias från mörk kontroll, så G lades till NESARA för att utvidga Akten från nationell till global. Eftersom den internationella grupp som arbetar för att befria världen från mörker gör det utifrån Aktens bestämmelser, passar det med G/NESARA.

Under det senaste året har Illuminati lönnmördat två av ledarna för G/NESARA, Vladimir Putin och Påve Franciskus. Putin ersattes med en dubbelgångare och påven visas vanligen som ett hologram. De ständigt stigande vibrationerna garanterar triumfen för ljusstyrkorna och NESARA kommer att lyckas med det som den avsågs att göra. En passus i ett meddelande som Hatonn överförde genom min mor för 15 år sedan, anger avsikten kortfattat:

Håll inom ert hjärta visionen av den värld som ni vill ha för er och era familjer, för alla Jordens arvtagare:

En värld där fred och kärlek ersätter krig och hat; där regeringar utgörs av rättvisa, kloka och andliga kvinnor och män, inte handelsmän i makt som styrs av mörker; där rättvis fördelning av alla resurser ersätter extremerna i oerhörd girighet och desperat fattigdom; där universell och planetarisk sanning ersätter det nät av lögner som kontrollerat era liv.

Konceptet och avsikten med NESARA är att hjälpa er skapa den världen på Jorden.

Låt oss nu svara på era frågor om viruset, och börja med Virusstamsvarianten är mer smittsam och kan vara mer dödlig än sin föregångare. Som nämnts i ett tidigare meddelande så är tester utformade för att hitta ”vanlig” influensa och förkylningar, och dessa blir kallade ”varianter”.

Vi kan inte nog trycka på att syftet med alla ”pandemi”-relaterade rapporter i traditionell media är att skapa rädsla. Det är därför som lögn efter lögn sprids, och sanningen som publiceras på internet av tusentals yrkesmedicinare tas bort så snart det upptäcks.

Energin i rädslan för egen eller andras del av vilken orsak som helst sänker immunförsvaret och gör kroppen mer mottaglig för att dra på sig covid och ett antal andra sjukdomar. Det är en av fördelarna som Illuminati skördar; en annan är energin av rädsla som avges av alla i ekonomiska svårigheter på grund av nedstängningar. Kom ihåg att mörka hjärtan och sinnen kräver rädsloenergins låga vibration för att kunna överleva.

Utomjordiska vetenskapliga specialstyrkor minskade virusets potens i vaccinet så mycket som möjligt; fullständig eliminering hade uppmärksammats. Men även storligen minskad giftighet ger en allvarlig motsatt effekt i människor med svag immunitet, och antalet dödsfall som följer på vaccinationer är i ökande.

Om ni och era kära är friska och inte har några medicinska problem, behöver ni inte vara oroade i onödan om anställningar kräver vaccination – folk med starkt immunförsvar får vanligtvis kortlivade milda reaktioner. Men om ni eller era kära har hälsoproblem vore det klokt att skaffa ett skriftligt intyg från er vårdgivare som säger att ert tillstånd kräver undantag. Om vaccination är frivilligt så rekommenderar vi att ni undviker det.

Vacciner har mycket mindre effekt, eller ingen, på kroppar med kristallina celler än på dem med kolbaserade celler. Vi kan inte säga hur ni ska kunna avgöra om er cellstruktur är kristallin, men vi kan säga att transformationen från kol kommer med upptagning av ljus, och den går lätt. Som Gud sa till min mor: ”Det är så enkelt som att vara snäll”. Vi tillägger, att under de senaste två decennierna har många själar kommit in med kristallina celler, och många människor som är äldre har nått den ljusnivå som möjliggjort den cellulära förändringen.

Vår tanke om vaccin som kräver två injiceringar och kanske förstärkningssprutor är: lägg dessa i kategorin Följ Pengarna. De individer som för flera år sedan utformade den diaboliska planen att mutera ett virus i laboratorium, släppa det på ett ställe genomträngt av förstörande 5G-strålning och kalla det för coronavirus-19, förväntade sig att miljarder snabbt skulle dö. Den planen misslyckades och de måste nöja sig med att tjäna miljarder på ”pandemi”-relaterade produkter.

Deras girighet är gränslös och så är också deras önskan att styra er värld, och de har förlorat i båda dessa avseenden. Ljusstyrkorna har hämtat tillbaka de illegalt och omoraliskt samlade förmögenheter som hjälpt Illuminati att kontrollera livet på Jorden. Och ridån på världsscenen går upp för den sista akten på en mycket, mycket lång pjäs om mörkret som genomträngde Jorden och hindrade hennes civilisationer från att utvecklas i tankemässig och andlig medvetenhet.

Nästa pjäs kommer att bli en mycket, mycket lång historia om kärlek, fred, glädje, blomstring och liv i harmoni med Naturen. Vi hyllar er och alla andra ljusarbetare för ovärderliga bidrag till Jordens nya berättelse.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Svensk översättning: Inger Axbrink

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge