Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 2 december, 2020


Matthew Ward - 2 december, 2020

Med kära hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Den stora skillnaden på denna årstids heliga dagar, jämfört med tidigare år, dominerar tankarna och känslorna runt hela er värld. I stället för traditionella uppmärksamheter och festligheter med släkt och vänner, så sörjer många de kära som de inte fått ta farväl av och de heliga procedurer de fått avstå från. Också vi känner ledsenhet över att ert 2020 slutar i en dämpad ton.

Kära ni, ni kan hålla ljus i anden för denna årstid som högtidlighåller kärlek, det goda i livet och världen, och dela det med de som är i nöd. Då ni handlar i en stämning som lyfter er, och de som ni berör med er omsorg, kan ni komma tillbaka till glada helger genom minnet. Om älskade personer inte längre är med er kan ni känna er glada för deras skull – de lever i en förunderlig värld av fantastisk aktivitet och mångfald.

Jordens energifält av möjligheter reflekterar också samhällets andra viktiga tankar, känslor och handlingar. De rör främst covid, därefter oro i ökande antal länder och presidentvalet i USA. För att ta upp dessa situationer, börjar vi med en läsares fråga, vilken är i tankarna på alla som vet vad som är bakom ”pandemin”.

”Borde ljusarbetare låta bli att bära mask offentligt och vägra att testa sig för covid-19 för att hjälpa till att sprida medvetenhet om sanningen bakom? Varför toppar sjukfallen? Vad kan vi göra om vaccination blir obligatoriskt när ett vaccin finns tillgängligt?” Om det krävs mask av den som är anställd eller för att besöka offentliga lokaler, skulle vi aldrig föreslå att ni hamnar i besvärliga situationer genom att gå emot reglerna. Men sänk masken så ofta ni kan och andas naturligt.

Om inte ert arbete kräver att ni ska testas, kan ni undvika det och utesluta möjligheten att bli satt i karantän när ni inte har sjukdomen. Det är inte så att antal covid-fall stiger mot rekordhöjder, det är statistiken som stiger. Tester är del av det stora bedrägeriet. En del är gjorda för att endast visa positivt, andra är utformade för att hitta virus som kan orsaka förkylningar och ”vanliga” influensa, och alla dessa positiva förklaras vara covid-19. Statistik inkluderar också de allvarligt sjuka, vilkas död hävdas vara orsakade av ”komplikationer p.g.a. covid”.

Det finns verkligen riktiga fall, och masker bidrar starkt till dessa. De förhindrar normal andningsfunktion, och stör på det viset immunsystemet och skapar mottaglighet för olika sjukdomar. Om personer med försvagat immunförsvar vistas med någon som har covid, så kan de dra på sig det.

Illuminati litar inte på smittsamhet enbart för att hålla igång sin ”pandemi”. Den ändlösa rapporteringen i deras media, inklusive toppar i antal fall och uppmaningar från ”auktoriteter” att bära mask och hålla sig till social distansering, har många syften. Energin i tankar och känslor runt covid läggs till energimängden och förlänger på det sättet sjukdomen. Ökande antal fall runt världen väcker rädsla bland befolkningen som inte vet att statistiken är uppblåst. Rädslans energi försvagar kroppens naturliga immunitet och ökar sårbarheten för sjukdomar. Och av största vikt för de mörka bakom detta gissel så tillförs de, av rädsloenergin som de skapar, den "mat" de behöver för att överleva.

De höga ljusvibrationer som ni utstrålar hjälper till att motverka rädslans låga vibrationer. Och medan befolkningen fokuserar på att återta kontrollen över sina liv och leverne, kommer deras upptagenhet med covid att avta och dess energi kommer att försvagas tills den slutar existera.

Många företag som skyndar att utveckla vaccin är en annan del av villfarelsen. Vaccin som är potenta nog att ta livet av folk, utan hälsoproblem, förbereddes före utsläppet av viruset för ett år sedan, och planen att orsaka denna ”pandemi” startade för tio år sedan.

Förutom att vara långsiktiga planerare, kan Illuminati vara rättframma med vad de gör, då de tänker att en skrämd, lydig allmänhet inte märker det. Ta till exempel namnet på deras senaste sjukdom, covid-19: cov=certificate of vaccination – id=dentifikation, och det betyder att identifiera dig genom ett programmerat nanochip i injektionsvätskan – 19 för att det är den 19:e coronavirus-strängen.

Vi ser inte att vaccinationer kommer att bli obligatoriskt i någon större utsträckning. Det pratas om att först vaccinera sjukvårdspersonal och andra vars arbete är oundgängligt. Om det händer beror på hur snart sanningen kommer ut om ”pandemin” och den enkla behandlingen för covid, som nu är bannlyst av Illuminati som kontrollerar etablerade läkemedel, kan börja användas. Det kommer, men vi vill lindra er oro nu. Forskare och extraterrestriala specialstyrkor minskade vaccinets giftighet och raderade chipets spårningsprogram som vara avsett att registrera allt ni gör, var ni än är, och till slut bestämma vad ni gör och vart ni går.

Spridningen av covid kan bli en faktor då invånare i fler länder revolterar mot sina regeringar, men roten till det utspridda missnöjet är vild korruption, stöld av nationalskatter, massfattigdom, förtryck av mänskliga rättigheter och ojusta rättssystem. Rebellernas färd kommer att vingla hit och dit, men stegvis kommer uppror i alla länder att resultera i gynnsamma förändringar inom alla livets områden. Att leva fritt och lyckligt i överflöd och med robust hälsa är destinationen för Jordens civilisation.

Oräkneliga strömningar virvlar runt dessa nationella situationer och ”pandemin”, men de strömningar som avser presidentvalet i USA är de mest frenetiska i fältet av möjligheter. Trots förnekanden av något bedrägligt i röstförfarandet finns det bevis på motsatsen. Bedrägeri är inte nytt i det landets val – eller i andra länders – och när sanningen om förra månadens val kommer fram – och det kan inte dröja länge till – då kommer det att skaka detta land i sina grundvalar och relaterade aktioner kommer att ske även globalt.

Inget i era historieböcker visar att ända sedan kolonierna blev oberoende av britterna, har Förenta Staterna, som klassas som en demokrati men rent faktiskt är ett företag, drivits både inom och utanför regeringen av Illuminati. Genom att operera från denna och andra baser, har de haft makt över hela världen.

Det inbegriper global ekonomi, som mäts genom aktiemarknader, vilka endast är rökridåer och illusioner genom en myriad av datoriserade transaktioner utan monetär grund. ”Spelande på börsen”, valutahandel, Illuminatis ägande av Federal Reserve System (centralbanken i USA), trycka sedlar ur tomma luften, ockerränta på kreditkort, skattekryphål och skalbolag har möjliggjort att antalet miljardärer har ökat på bekostnad av det växande antalet hemlösa, hungriga och fattiga och en allvarligt skadad, förorenad planet.

För att få ett slut på den ojämlika och ohållbara situationen arbetade själar utom planeten, ledda av St Germain, med visionärer på Jorden för att utforma NESARA, nu GESARA. Även om det är en USA-lagstiftning, är det grunden för världsomvandling, och när sanningen om valet i USA är uppppenbarad, kan det gå framåt på allvar med att anta dess bestämmelser. Allt som händer offentligt och i kulisserna kommer att starta en omfattande förändring utifrån desperata behov. Det kommer att bli tillfälligt motstånd och förvirring, men inget kan få Jorden att avvika från sin riktning mot härligheten i hennes till fullo Gyllene Tidsålder.

”Matthew säger att ’vi stödjer er med ovillkorlig kärlek’. Om det är olika gentemot kärlek eller kärleksljus, var snäll och be honom förklara skillnaden.”

Låt oss inleda med att säga att ovillkorlig kärlek är Skaparen, den yttersta kraften i kosmos och Källan till allt inom kosmos. Från Sitt tillstånd av perfektion utfärdade Skaparen Sin essens av ren kärlek- och ljusenergi och skapade de första själarna, ärkeänglarna.

I något läge gav Skaparen dem fri vilja att använda Sin energi för att de ska kunna göra sina egna tankar till handling, och Den gav densamma gåva till alla påföljande själar. Det är med kärleks- och ljusenergin som allt som är har varit, är, och som ska bli, och än mer, skall bli samskapat.

På det sättet är kärlek och ljus ”kraftverktygen” så att säga, som Skaparen gett till alla själar. Hur de använder dessa verktyg i fysiska och andliga liv är deras val utifrån fria viljan – den andra delen av Skaparens gåva – och oavsett valen, så är alla själar för evigt energiessensen av Skaparen. Kort sagt så är ni ovillkorlig kärlek, medan ni använder kärlek och ljus för att manifestera det ni vill.

Manifestationer vid denna station blir med förenad hög intention, men de är inte perfekta. Vi kan dock stödja er med Dets ovillkorliga kärlek genom vår avsikt att denna mest kraftfulla styrka i kosmos hjälper er längs er färd på Jorden.

Låt oss nu tala om kärlek och ljus, eller kärleksljus – de är densamma energin, bara uttryckt olika – i dagens värld. Denna energi är av en intensitet som inte funnits på planeten sedan dess skönhet och renhet gjorde den till kronjuvelen i detta universum, och den förvisar allt som grundas i mörker så att Jordens och hennes folks sår ska kunna läka. Oavsett om de kallas ljusarbetare, ljuskrigare, stjärnfrön eller vägvisare, så väcker ni och alla volontärer från andra platser upp Jordens folk så att läkning kan komma till dem, och de kan läka världen.

Låt oss för ett ögonblick nämna de ”mystiska” monoliter som dyker upp och försvinner igen. De är materialiserade och de-materialiserade av rymdbesättningar för att förkunna början på Jordcivilisationens framsteg i andlig och tänkande medvetenhet.

Älskade bröder och systrar, ni kommer att sakna många traditionella helgfestligheter och sammankomster, men ni behöver inte sakna medryckande högtidsmusik. Då ni hör eller sjunger dessa välbekanta ord, låt era hjärtan sända ut de svävande vibrationerna av ”Joy to the world/Gläd dig, o jord” och ”Peace on Earth, good will to men/Fred på Jorden och åt människorna ett gott behag”.

Gå in i det nya året med förtroende och fröjdas. Världen som ni har hjälpt Jordens folk att samskapa i linjär tid frodas i kontinuumet – ert uppdrag är redan segerrikt!

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Välsignelser till er alla i denna högtid. Ljuset vi strålar ut hjälper 2021 att bli ett mycket bättre år! Suzy

Svensk översättning: Inger Axbrink

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge