Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 2 mars 2021


Matthew Ward - 2 mars 2021

Med kärleksfulla hälsningar från alla på den här stationen, detta är Matthew. Låt oss börja med att säga att allt som händer i er värld sker i vad som rätteligen kan kallas gudomlig ordning. Planen att omvandla livet på Jorden uppstod inte för bara två decennier sedan med lagstiftningen i USA som kallas NESARA, eller ett årtionde före dess, med den globala fredsrörelsen som kallas Harmonisk Konvergens. Dessa var verkligen milstolpar värda att fira, men planen att återställa planeten till sitt eget Eden – en fager orörd värld där alla livsformer lever tillsammans i fred och glädje – gjordes upp för otaliga årtusenden sedan när Gud inspirerade det högsta universella rådet att åta sig denna gudomliga mission när rätt tid var inne.

Efter att mörker anlände till planeten långt innan den blev känd som Jorden, blev den en av universums mest framstående skolor för själar som ville utvecklas ut ur tredje dimensionens begränsningar. Konsekvensen blev att den karmiska karusellen gick runt, runt i eoner och negativiteten som fortsatte att byggas upp tömde planeten på livskraft. Gaia, själen som förkroppsligats som planet, förtvivlade och ropade på hjälp. Med kärlek och omtanke svarade mäktiga civilisationer genom att stråla livräddande ljus och många av deras medlemmar, som ni, började inkarnera där för att hjälpa Gaias folk att vakna upp och skaka av sig mörkrets dominans. Den urgamla planen vecklades ut.

Och det för oss till det som händer i er värld just nu och vad som finns på den närmaste horisonten. Internationella ansträngningar att förstöra hela Illuminatis nätverk fortsätter med fart, och medan det kanske inte ser ut som om något särskilt har hänt sedan ljusstyrkorna i USA styrde bort från plan A, har aktioner på många håll rört sig snabbt framåt på kursen som avvärjde vad som kunde blivit en nationell katastrof.

Det är troligt – vi säger oundvikligt – att en period med oroligheter kommer att följa på det offentliga tillkännagivandet att landets styre reformeras. Som sagts i vårt senaste meddelande måste detta föregås av genomförandet av G/NESARAS andra villkor, vilka kommer att förmånligt påverka livet över hela världen, och bytet av styre är ljusstyrkornas främsta stöt i det landet. Fastän Akten är en lagstiftning, helt enkelt, är den andlig i sin essens och syftet är att avsluta ett långt välde av mörker på Jorden.

Vi vet hur ivriga ni är att den dagen ska komma och ni skulle vilja veta när den gör det. Om vi visste, skulle vi med glädje berätta det, men vi vet inte. Framgången för detta monumentala uppdrag är helt klar i Jordens energifält av potentialer – och det är redan avgjort i kontinuumet – men det finns inga absoluta tidsgränser. Energin i miljarder tankar, känslor och handlingar pilar in i fältet, en spegling av all aktivitet på planeten, och det som verkar sannolikt i ena stunden kan bli knappt möjlig i nästa. Det vi kan säga är, att trots zickzackandet av oräkneliga energiströmningar och tilltrasslade kluster av strömningar, så rör sig det stadigt intensifierande ljuset i rensningsprocess närmare sitt segerrika resultat.

Kära systrar och bröder, ert tålamod har prövats svårt medan ni har väntat på ovedersägliga bevis på en större förändring till det bättre, och under den tiden har ni härdat ut med svårigheterna och kommit över hinder. Er andliga styrka, motståndskraft och kunskap på själsnivå, som har gjort det möjligt för er att härda ut, kommer att hjälpa er genom tuffa fläckar av förvirring och motstånd strax framför er. Var orädda och självsäkra – ni vet att ljuset redan vunnit!

Vi har frågats, sedan vi sagt i flera meddelanden att vi är apolitiska, varförvi talar så mycket om politik. Därför att det är där världens kollektiva medvetande har haft sitt fokus. En civilisation är knuten till sitt styrandesystem, och Jordens folk har rest sig mot systemen, tyranniska och dynastiska regimer och på samma sätt korrumperade demokratier.

När regeringar skapar kontroll genom ständig rädsla, falskheter, utarmnning, krig och splittring, så är det inte politik. Det är mörker kontra ljus, fel kontra rätt, fångenskap kontra frihet, ondska kontra gudomlighet. Det är frånvaro av kärlek. Kärlek är den enda kraft som alstrar framsteg i andlig och tankemässig medvetenhet, fridfullhet, glädje, hälsa och välstånd för alla, och i långa tider var mänsklighetens lott på Jorden en kärlekslös värld. Ljuset ni strålar ut har varit ett ovärderligt bidrag till att omvandla de långvariga låga vibrationerna från förtryck, blodspillan och orättvisa till kärlekens och upplysningens höga vibrationer i samklang med själens gudomliga suveränitet. Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er ståndaktighet i denna livsviktiga tjänst hos familjen på Jorden.

Vi har också ombetts att stiga fram och stoppa de allvarliga svårigheter som ”pandemin” orsakar genom hela er värld. Kära ni, vi kan inte göra detta. Genom Skaparens lag måste Gud och alla själar i detta universum hedra andras val utifrån fri vilja. Själar som sjunkit djupt ner i mörker hånar denna lag, och oavsett hur ogudaktig deras användande av den fria viljan än är, kan varken Gud eller ljuskrigare förhindra det.

Det enda undantaget mot denna kosmiska lag kommer från Skaparen – det kan inte komma från någon annan källa – och det tillåter intervention för att hindra framgången av en handling av fri vilja. Civilisationer med teknik för att hindra sprängning av kärnvapen i rymden har auktoriserats att göra det, och det har de gjort för er mer än ett dussin gånger. Utom det kan inte någon själ eller civilisation blanda sig i någon individs eller civilisations fria vilja.

Ingen av oss kan hindra de mörka från att släppa ut ett laboratoriemanipulerat virus avsett att orsaka en massiv dödsorsak, men just så som Skaparen gjorde ett undantag från sin lag om icke-inblandning, finns det en annan sida också – tillåtelse att rätta sig efter Gaias fria viljas val. Hon ville inte att miljarder av hennes mänskliga invånare skulle dödas av det gisslet eller dess så kallade vaccinationslösning, och hon ville inte att hennes befolkning skulle bli förslavade av programmerat material i injektionslösningen. Hon vill att hennes folk ska veta sanningen om allt relaterat till ”pandemin”.

Därför tilläts forskare i extraterrestriala specialstyrkor att väsentligen minska potensen i viruset och vaccinet och att eliminera programmeringen. Andra ljusarbetare i medicinska områden varnar för farorna med vaccinet och de negativa effekterna på kropp, sinne och ande med att bära mask, med att vara isolerad, med stängning av skolor och verksamheter och kravet på negativa covidtester för att få resetillstånd. Människor runt hela världen gör val av fri vilja för att protestera mot dessa krav, och antalet ökar med stormsteg.

Genom denna tid utan motstycke i detta universum har många mäktiga civilisationer hedrat Gaias val på sätt som hennes befolkning inte kan. Först och främst genom att svara på hennes rop på hjälp genom att sända in ljus för att stabilisera Jordens axel och förhindra att planeten kastades ut i rymden mot en säker förstörelse. Det fortsatta ljusstrålandet och ljuset som sänds ut från ljusarbetare stödjer alla aktiviteter och program som grundas i godhet. Man kan säga att det stör vad mörka hjärtan och sinnen väljer, och det gör det. Inte bara har ljuset varit mer kraftfullt än mörkret, utan det hedrar också, med en ständigt ökande intensitet, Gaias val att hennes kropp och invånare blir fria från mörker i alla dess former.

Ingen av oss får hindra de mörka från att förorena er atmosfär och era vatten som leder till stor sjukdom och död. Gaia ville inte att hennes livsformer ska utsättas för en dödlig miljö, och civilisationer med förmåga att minska föroreningarnas giftighet har gjort det i decennier. Det får inte ske någon inblandning när de mörka gömmer sanningen och sprider lögner, men i enlighet med Gaias val, sänder budbärare från ljuset fram sanningen om Jordens historia och pågående frigörelse. Och fler och fler människor leds till denna information.

Så nu då, en del av er har skrivit om svårigheten att anpassa sig till de energiplan som Jorden kommer in i längs hennes uppstigningsväg. Andra skriver att det är stressigt att försöka särskilja vilken information som är sann och osann. Så låt oss säga det igen vad som erbjudits i tidigare meddelanden.

Tillfälliga reaktioner inför nya energinivåer kan innebära trötthet, svaghet, kramper, yrsel, illamående, huvudvärk och ledvärk. Tänk på att detta också kan vara sjukdomssymptom, och om tillståndet förlängs eller förvärras är det klokt att söka upp en vårdutövare, helst någon som utför holistiska behandlingar.

Sov så mycket ni kan och drick mycket vatten för att undvika de nämnda symptomen. Ät frukt, grönsaker, frön och baljväxter, mat som innehåller mest ljus – ju mer ljus som kroppen absorberar, desto lättare anpassar den sig till energiökningar. Om ni inte har en vegetarisk eller vegansk diet, så ät mindre kött och låt bli mat som göds eller behandlas med kemikalier – de skadar kropppens kemi.

Hälsan i kroppen kan inte skiljas från hälsan i ande och sinne, och under det år som gått har ni haft att göra med otillbörlig mental och känslomässig press på grund av ”pandemin”. Ta inte till antidepressiva eller peppande piller – de är kemikalier som förvärrar sjukdomen genom att störa mekanismen i kroppens egen självläkning. Och kanske mer nu än tidigare är det nödvändigt med tid för återhämtning. Använd tid för ensamhet så er energi inte påverkas av andras energier och var ute i Naturen så ofta ni kan. Gör yoga eller andra övningar, meditera, lyssna på lugnande musik, läs poesi och lättsamma berättelser, se på roande filmer och upplysande dokumentärer och låt artisteriet i er själ uttryckas i vilken form som än inspirerar er. Att le är det enklaste medlet att lyfta upp anden, att hjälpa behövande har samma effekt och att ha djur som följeslagare kan vara den bästa hjälpen.

Särskilt när informationen är motstridig, som så mycket är, sök svaret inom er – man vet alltid sanningen på själsnivå. Det når medvetandet när ni andas in djupt, andas ut långsamt, rensa ut alla tankar och låt bilder eller ord komma som visar på om informationen i fråga är sann eller falsk. Eller en känsla kanske flyter in i ert hjärterum – som Gud sa - ”Hjärtat är själens säte”. Om känslan är en fint lyftande rörelse, eller en ovanlig lätthet, så är informationen högst troligt sanningsenlig. Om ni känner motstånd, kanske en lätt ryckande eller hårdnande känsla, är det högst troligt att informationen är falsk.

Nyfikenhetens energi har mycket mindre styrka än energin i det som är viktigt för er att veta, och bara det senare når medvetandet på de sätt som nyss har nämnts. Och ett slutet sinne accepterar bara det som stämmer med det man tror på – vi talar inte om värderingar eller principer som är en del av själens orienteringssystem, utan bara medlen som kan skilja sanning från lögn.

Älskade familj, det är naturligt att glömma mycket av det ni har läst eller hört genom åren, och ett bra tag nu har ni uppslukats av information i övermått. Men kom alltid ihåg att alla ljusvarelser i detta universum stödjer er med den ojämförliga kraften i villkorslös kärlek varje steg på er Jordefärd.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Svensk översättning: Inger Axbrink

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge