Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 2 november, 2020


Matthew Ward - 2 november, 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla på den här stationen, detta är Matthew. Brinnande aktivitet i Jordens energifält av möjligheter reflekterar känslor, tankar och handlingar över världen, och mitt i de oräkneliga energiströmningarna är det tre virvlande massor som är framträdande.

En är de uppror bland medborgarna i ett flertal länder mot förtryckande regimer. En annan är det förestående valet i USA på grund av det globala inflytande denna nation har. Den tredje, och med den största betydelsen globalt, händer osynligt för allmänheten. Ljusstyrkorna som monterar ner Illuminatis globala nätverk håller på att ringa in de ihärdiga på toppen av detta hemliga sällskap.

Resultat från uppror och val är verkligen av stor betydelse för folket i dessa länder, och de är betydelsefulla på kort sikt. Men det är avslutandet av mörk kontroll som befriar alla människor från rädsla och splittring och ger dem möjlighet att utvecklas i medvetenhet och andlighet som delar av Gud, gudomliga suveräna varelser, multidimensionella jag och medlemmar av den universella familjen.

Kära systrar och bröder, det är naturligt att era intressen i första hand är i det som påverkar era liv och livet hos alla de ni älskar. Det gäller folk överallt – familjer vill att deras barn, barnbarn och kommande generationer ska ha en god hälsa, blomstra och ha uppfyllande liv i en fredlig, harmonisk värld. Dessa gemensamma värderingar är långt mycket större än ideologiska skillnader, och det är därför denna civilisation rör sig mot enhet i anden när man samskapar den sortens värld.

Varje person och varje nivå av styre, från kommun till nationella behov, ska arbeta i samklang med vart själva Jorden är ämnad, återgången till hennes ursprungliga skönhet och hälsa. Biologiskt mångfald är hennes livsuppehållande system, därför också själva mänsklighetens, och miljöbevarande och restaurering kräver internationell enighet.

Individer som nöjer sig med att klimatet förändras naturligt, att mänskligheten inte har med det att göra, behöver sluta att förneka fakta: Giftiga föroreningar i luften, vattnet och jorden; djup gruvdrift, oljeborrning; naturgasfracking; nedskärning av skogsmark och teknologisk vädermanipulation görs inte av Moder Jord. Dessa aktiviteter, som har blivit sorgligt destruktiva för Gaias planetkropp, inväntar hennes återgång till den hälsa och balans som är väsentliga för att alla hennes invånare ska överleva och frodas.

I anslutning till detta vill vi nämna några ”förutsägelser” som tillverkats av de mörka och spridits av personer som tror att frågorna är allvarliga bekymmer, så som att Jorden rör sig mot en ny istid. Nej, det är hon inte – hon rör sig mot ett modererat klimat som rådde när planeten som helhet var Edens lustgård. Det fanns inga snötäckta berg då, men Gaia fröjdas i deras majestätiska skönhet och den stora glädje de ger till sportentusiaster.

En annan förutspådd situation som inte kommer att inträffa, är att haven kommer att översvämma allt land upp till höga klippor och bergstoppar och dränka miljontals människor. Gradvis höjning av vatten kommer att påverka insjönivåer och kustområden, och de som bor i låglänta områden kommer att flytta till högre nivåer, långt före dessa landområden kommer under vatten.

Att torka kommer att orsaka brist på mat och vatten och miljarder döda, kommer inte heller att hända, inte heller kommer någon himlakropp att kollidera med Jorden. Sedan finns den ganska fantasifulla tanken – att planeten är för förstörd för att kunna vara bebodd av människor som överlever katastrofala händelser; de kommer att tas ombord på rymdskepp och när de kommer tillbaka till Jorden måste de bo under ytan.

Det enda syftet med vilket skräckscenario som helst, är att skapa rädsla. Det är i samma syfte som antalet covid-fall envist rapporteras och ”experter” säger att även när alla vaccinerats, kommer viruset att färdas runt klotet, så sättet att leva kommer fortsättningsvis bli att bära mask och ha social distans. Det är rädslans låga vibrationer som lät de mörka bli mäktiga i er värld.

Allt som existerar är energi som fluktuerar i myriader av vibrationella frekvenser, och totaliteten är kosmisk medvetenhet. Mörka hjärtan och sinnen är energi i sin lägsta frekvens – den medvetenhetsfrekvens där girighet, svek, grymhet, fördomar, splittring och kontrollbegär frodas – och i långa tider hölls Jordens civilisationer som mörkrets marionetter.

Dagens civilisation rör sig mot den höga vibrationen av kärlek, empati, vänlighet, förlåtelse, medkänsla och harmoni med Naturen. Ni och alla andra ljusarbetare – och antalet växer – är de mörkas undergång. De kan inte stoppa att ni strålar ut ljusets höga vibrationer och de kan inte fungera i dem.

Vi har fått frågan om alla, som frivilligt finns inom Illuminati, kommer att bli åtalade för brott mot mänskligheten. Nej inte alla. Några i toppen har dött naturligt, andra har dödats, och i vissa fall har ”dubbelgångare” genomfört dessa personers illasinnade handlingar. Ingen av de avlidna kom dock undan lagen om universell rättvisa, inte heller de som konstateras skyldiga i ert rättssystem.

Nirvana är ett flexibelt, multidimensionellt rike vars lager, eller delar, är energimässigt avgränsade, och, genom universell lag är alla personer automatiskt dragna till det lager som stämmer överens med deras senaste förra livs energi-registrering. Individer som avsiktligt orsakade mycket lidande kommer till Nirvanas lägsta del, en liten sfär där energin är så tät att den fångar alla som är där. Det kan med rätta kallas ”helvete”, eftersom i återblick på livshändelser upplever de varje stund av den samma fysiska, mentala och känslomässiga plåga som de orsakade för andra. Återblickarna kan pågå i tusentals år enligt ert tidskoncept, och för dessa individer verkar upplevelsen vara utan slut.

Varje själ är en del av Gud och Hen överger aldrig någon. Ljus riktas alltid på sfären och när själar accepterar ljuset kan de komma fram och förkroppsligas som amöba, snigel eller mindre insekt, till exempel. Dessa livsformer har inget cellulärt minne, så på det viset börjar själen med en ”blank sida” och utvecklas gradvis in i högre livsformer på nästkommande medvetandenivå.

En läsare som hänvisade till vårt påstående – ”Dagen kommer närmare då de flesta av befolkningen kommer att få den chockerande insikten att inte allt är som det verkar” – frågade: ”Hur kan vi förbereda oss för denna händelse i vår roll som stöd och hjälp till dessa omkring oss, som otvivelaktigt kommer att skakas i grunden?” Grunden är lagd, så att säga, och ljusarbetare bidrog till detta i stora mått.

Låt oss ge er lite bakgrund till detta. Det högsta universella rådet som utformade Jordens Gyllene Tid visste, att om alla länge gömda sanningar skulle röjas samtidigt, skulle en tredje densitetens civilisations kollektiva psyke hamna i chock. Därför måste sanningen komma fram stegvis, i enlighet med samhällets förmåga att assimilera den, och det har pågått en ganska lång tid.

Medvetenhet om korruption inom regeringar kom via frivilliga förtrupper från avancerade världar – ni – som inspirerade Jordens folk att vakna upp. De som gjorde det började resa sig mot förtryckande regimer och egennyttiga ledare. Kvinnor i förtrupperna satte tempot för sina motparter, som följde i deras fotspår politiskt, proffessionellt, ekonomiskt och genom att strida mot kulturellt förtryck.

Utbredd korruption i multinationella företagsvärlden har också uppenbarats av ljusarbetare, visselblåsarna och undersökande journalister. Sanningen om pedofili, inte bara inom prästerskapet, utan också inom sekulära samhällen, har också kommit fram i ljuset. Och samhället lär sig att Illuminati – kabalen, Mörkerstaten, En Världsordning, Skuggregeringar – kontrollerar den globala ekonomin, medicinska etablissemanget, massmedia och kommunikation.

Rådet visste att medan ljuset fortsatte att exponera sanningen inom alla dessa, och andra, områden, skulle Illuminati fortsätta att försöka nå sitt mål med världsdominans och eliminera miljarder av Jordens invånare. Och de försökte verkligen via en serie av laboratorie-tillverkade ”pandemier”, vilken den sista är covid-19. Den kommer att ha sin gång – ju mindre energi den får, desto tidigare kommer den att fräsa ut och slockna – och aldrig mer kommer någon sådan att finnas i er värld.

Alltså, kan man säga att civilisationen har gjorts ”redo” för att kunna hantera sanningar allt eftersom de kommer fram.

Vi vet inte när det massiva bedrägeriet om viruset, och de individer som varit inblandade, öppet kommer att erkännas. Med det alltmer intensifierade ljuset och så mycket information tillgänglig på internet, kan det inte dröja särskilt länge, och när det händer kommer många att bli förfärade.

Reaktionerna kommer mer sannolikt att bli chock och vantro när det avslöjas att individer, som beundras för vad de åstadkommit i sin respektive områden, också har levt ett hemligt, mörkt liv. När den informationen släpps ut, var snälla och sätt er inte till doms – det skulle försvaga ert ljus, och Jorden behöver att ert lyser klart och starkt!

Ni kan inget göra åt andras reaktioner på något som avslöjas. Ni kan ha möjlighet att påverka synsättet som följer genom att säga ”jag väntar tills jag hört om alla bevis stämmer”. Nirvanas övervakning av Jorden säger oss att i de flesta fall är bevis ovedersägliga, och fortsatt undersökning kommer att visa att vissa av de anklagade är oskyldiga eller blev inblandade på grund av tvång.

Att erfara att många välkända, respekterade individer deltog i ofattbara ritualer kommer att bli smärtsamt för samhället. Då kommer lyssnande med medkänsla och omtänksamhet vara ett stöd till personer nära dig.

Älskade familj, vi vet genom erfarenhet, att en resa som den ni har inte är lätt, men vi vet att ni varit beslutsamma i er mission med att hjälpa Jordens folk. Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er och stödjer er med kraften i ovillkorlig kärlek.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Svensk översättning: Inger Axbrink

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge