Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 1 oktober, 2020


Matthew Ward - 1 oktober, 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, det här är Matthew. Medan Jorden kretsar in i successivt lättare energiplan utmed sin uppstigningsbana, rör sig feminin energi närmare mot den maskulina energi som i så långa tider varit skevt dominant i er värld. Ett övervägande drag i den senare är till sin natur aggressivt kontrollerande, och den mjukas upp av den milda, empatiska styrkan hos den förra.

För att en civilisation ska kunna leva harmoniskt och växa i andlig och tänkande medvetenhet, måste de feminina och maskulina energierna komma i balans, och det är vad dessa energier gör. Detta skede i processen rättar in omständigheter och situationer till Gaias gudomliga plan för sin planetariska kropp och alla dess livsformer.

På ett personligt plan ger inflytandet av feminin energi en förklaring till det ökande antalet själssökare, eller sanningssökare. I en vidare, global mening motiverar inflytandet att utsöndringen av empati ökar, med stöd till människor och djur som drabbats av katastrofer i större omfattning än någonsin tidigare i planetens historia.

På andra sida sidan av myntet, energimässigt sett, finns två konfliktområden som visar motstånd mot att feminin energi späder ut den maskulina. Ett område som inte är allmänt synligt, är Illuminatis kamp för att hålla fast vid sina obotligt trasade maktrester. Även om några flydde skeppet för ett tag sedan, försöker några förhandla sig ut ur åtal genom att ange bevis mot andra, några hoppas på att undvika åtal genom att fly till andra länder, de i topp-position och ett antal av deras följare är fortfarande i strid. Snart nog kommer de, också, att få se att deras tid är ute.

Inom ett annat område finns tre sociala frågor, och de är verkligen synliga. En är en fredlig rörelse för att få slut på systematisk rasism i alla dess förgörande former, vilken har tagits över av individer som avlönas av Illuminati för att vara våldsamma och destruktiva. Målet är att skicka rörelsen i soporna. Det kommer inte att hända – slutet på rasism och annan trångsynthet på Jorden är förutbestämt.

Ett annat problem är medborgarnas uppror i flera länder mot deras förtryckande regeringar, och i några försöker kvinnor kasta av sig oket med att vara männens ägodelar. Deras respektive vägar kommer att gå än hit, än dit ett tag, eftersom styrande struntar i deras krav, men slutligen kommer de att befria sig från diktatorer, tyranner och kulturell underkastelse.

Den tredje frågan gäller också styrande, där befolkningssegment går i motsatt ideologisk riktning. Politik har alltid varit en grundorsak till krigande, brutalitet, uppror och förstörelse på Jorden – de låga vibrationerna av maskulin energi tillät mörkret att förmå ledare till att bli grymma, giriga maktsamlare. Inget politiskt parti i något land har någonsin varit fri från självtjänande medlemmar och mörka influenser utifrån, men de höga vibrationerna i feminin energi stärker ansträngningarna att ändra detta. Dessa ansträngningar kommer också att nå framgång.

Att fastna i dramat med partiska haranger och omstridda val är slöseri med tid. Kära ni, rikta er energi mot att visualisera Jorden i gyllene vitt ljus och låt ert hjärtas mantra bli Älska varandra. Ert ljus strålar ut de höga vibrationer som kommer att förflytta befolkningen mot en värld med kärlek som grund. Ni, och de miljoner ljusarbetare som inte identifierar sig som sådana, har kunskapen, inre vägledningen och andlig styrka för att inspirera människor att enas som Ett i den riktningen.

Det är inte som att de inte själva har kapaciteten – det har de, detta är själens områden – men de vet inte om det, så de kan inte använda dem. Ni har färdats mycket i upptäcktsresan av självet, mycket längre än de – det är därför ni valts, då många andra som anmälde sig frivilliga för att lyfta Jordens civilisation, inte valdes. Medan ni navigerar i de skumpiga delarna på vägen framåt, kan ni göra det med självförtroende och optimism.

Det som människor som slåss mot orättvisor i alla former vet att de har, är mod, ståndaktighet och hängivenhet till sin sak. Genom att skicka fram ljus, så hjälper ni till att stärka deras rörelse och alla andra som är grundade i rättigheter. Ni måste inte ligga i skyttegravarna med dem för att göra det, ni behöver bara VARA det ni är.

Då så, massmedia håller ”pandemin” främst i nyheterna, därför att de ansvariga individerna känner till lagen om attraktion, och de behöver energin av kollektiva tankar och känslor för att hålla covid-gisslet igång. ”Statistiktoppar” och ”andra våg” nämns ofta för att hålla uppe världens uppmärksamhet och framkalla rädsla. Var snäll och ignorera alla covid-”nyheter” och använd den universella lagen till att fokusera på vad du vill ha för dig själv och hela Jorden.

Vi har fått frågan om vad som händer med människor som dör av denna tillverkade sjukdom eller annan händelse som människor tillverkat. För Jordens civilisation är det samma död som av vilken annan orsak som helst. Det är tydlig skillnad för själar som ställde upp för ett Jordeliv för att hjälpa hennes civilisation, men det gäller även död av andra orsaker. De hade valmöjligheter, precis som ni kommer att få, så låt oss tala om era val när denna livstid tar slut.

Ni kan gå direkt till ert hemland och återta ert liv om ni blev avbrutna. Om ni på vägen skulle vilja besöka personer i Nirvana, som var er mycket kära i denna livstid, så kan ni göra det, och om ni bestämmer er för att stanna längre, så går det också bra. Invånarna i högt utvecklade världar semestrar ofta där eftersom det är känt som en av de vackraste, aktiva och mångfaldiga andliga riken i detta universum.

Eller, kanske ni vill återse älskade personer i andra livstider, var de än är i detta universum. Om ni dras till att fara runt i galaxen, kan ni resa på det sättet, eller astralt, eller med tankens hastighet. Om ni skulle vilja dela era resor med själar i ett fysiskt liv, och som ni har kärleksband till, kan de förenas med er under sömnen i kompatibla vibrationsnivåer.

Ett annat alternativ är att inkarnera i en värld som erbjuder nya erfarenheter och tillväxtmöjligheter. Och, om ni känner er dragna till att hjälpa en annan tredje densitetens civilisation att höja sin tankemässiga och andliga medvetandenivå, kan ni förstås följa ert hjärta och göra så.

Ni är inte begränsade till ett eller två val eller till något antal. Kära bröder och systrar, när ert uppdrag på Jorden är fulländat, kan ni göra vad som helst som uppfyller och glädjer er!

Kanske tycker Illuminati att covid inte ger tillräckligt med rädslo-energi för att försörja dem, och det är därför som de sprider ”ryktet”, som en läsare kallade det, att en ondsint civilisation ska invadera Jorden. I nästan ett helt århundrade har detta varit en sista utväg på Illuminatis agenda. Deras ursprungliga plan var att föra ”De Små Grå” upp till ytan från sina underjordiska platser, men dessa varelser vägrade att delta i detta bedrägeri. [20 november 2017, meddelande har med varför De Små Grå kom till jorden och ännu är här.]

Illuminati har alltid haft alternativa planer om den första inte fungerar som avsett, och i det här fallet, är Plan B en holografisk produkt. Nirvanas övervakning av Jorden säger att Illuminati är i en sådan oreda, så att de inte klarar av att hantera ett företag av denna teknologiska omfattning. Vi vet dock att de är desperata nog att försöka, och om de gör så, kommer rymdflottor i er himmel att försäkra att deras försök misslyckas. Eller kanske kommer de att roa er med ett ovanligt underhållande spektakel.

”En artikel jag läste refererade till Jorden som en fängelseplanet, men förklarade inte varför. Var snäll och fråga Matthew om detta”. Först kan vi säga att Jorden inte nu är en ”fängelseplanet”, och vi är glada att kunna tala om denna viktiga del av er världs historia.

När civilisationen skruvade ner sig i djup tredje densitet, attraherade den låga vibrationen i denna densitet de mörka krafterna, ett mäktigt kraftfält av negativa tankeformer som ringlar genom universum, som gör civilisationer med minimal andlig medvetenhet till marionetter.

Planeten som nu kallas Jorden var inte bara en av Guds favoritställen, det har spelat en väsentlig roll i detta universum ända sedan Nirvana blev dess andliga rike. Under tider av våldsamt krigande mellan ljusa och mörka krigare för universell överlägsenhet, samskapades Nirvana och andra ställen som fristad för vila och återhämtning åt skadade ljuskrigare. När det inte längre behövdes i detta syfte, blev Nirvana en andlig värld, och så blev också många av de andra tillflyktsorterna.

Eftersom ljusenergi i andliga riken konsekvent tillhandahåller renhet, fridfullhet, harmoni och klart medvetande för invånarna, är rikena andliga kraftfält som tjänar som grundande platser för universum. Det pålitliga i deras ljus balanserar externa element och håller solsystemen kretsande i en konstant grad av stabilitet.

Marionett civilisationer har förstörda planeter, och Nirvanas oskiljaktlighet från Jorden gjorde det absolut nödvändigt att skydda Gaias kropp från denna sortens civilisationer. Ett elektromagnitiskt nätverk, som inte rymdvapen kunde genomtränga, konstruerades runt Jorden och satte henne därmed i ett skyddande ”fängelse”.

Men isolering höll också hennes civilisation i mörker både i andlig och tankemässig medvetenhet, och deras brutalitet mot varandra och djuren, och den rädsla som uppstod av det, fortsatte att skapa negativitet. Till slut förmörkade den samlade negativiteten planetens ljus så att endast en strimma av livskraft var kvar.

Gaia ropade ut efter hjälp och Gud gav befogenhet till stora civilisationer att stråla enorma mängder ljus för att rädda Jordens liv. Detta ljus löste upp ”fängelse”-nätet och utvecklade vareler reste ett nät runt planeten med en sådan ljusintensitet att en mörk civilisation inte ens kunde närma sig det. Ljus är en ohygglighet för civilisationer som är fördjupade i mörker, precis som det är för individer som blir mörkrets marionetter.

Kära familj, det är så vitalt som ljuset är – håll ert ljus skinande klart!

Alla ljusvarelser i detta universum håller er högt och stödjer er med ovillkorlig kärlek i varje steg ni tar på er Jordefärd.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Not från Suzy: Era hälsningar med uppskattning för meddelandena är till stor hjälp – tack!

Svensk översättning: Inger Axbrink

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge