Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 2 april 2021


Matthew Ward - 2 april 2021

Med käreleksfulla hälsningar från alla på den här stationen, detta är Matthew. För många är covid-vaccinering det största bekymret, så låt oss börja med att ta upp era frågor och kommentarer om det. Vaccinet kan inte separera er från Källan eller hindra personlig uppstigning, utveckling av medvetandet och andlig medvetenhet, vilken fortsätter tills den odödliga själen återkommer till sin Begynnelse inom den rena kärleksessensen hos Skaparens Källa.

Det som har påverkan på den resan är energin i tankar, känslor och avsikter. När dessa är rädsla, girighet, brutalitet, svek, oärlighet eller andra låg-vibrationella sensationer eller avsikter att agera, minskar den energin ljuset i kroppen. Ljus är kroppens livskraft. Det är vad som omvandlar kolbaserade celler till den kristallina struktur som stärker immunförsvaret och möjliggör fysisk livsform i de högre vibrationer på fjärde och femte densitetsplanen, dit Jorden är på väg.

Samhället har formats till att tro att vaccinen hindrar sjukdom. Det gör de inte – vad de gör är att introducera sjukdomar i individer med försvagat immunförsvar, förstöra kroppens läkningsmekanismer och orsaka autism-liknande symtom hos unga barn. Trots det säger ”experter” i medicin gång på gång att Vaccinera honom/henne/dig själv!

Alltså, lösningar som innehåller det laboratorieframställda viruset för att ge influensa kallad covid-19, nanochips som programmerats för att spåra och kontrollera individer, och främmande vävnad som kan ändra kroppens DNA, hävdas vara vacciner. Medlemmar i medicinska förrättningar, som yrkar på att alla ska ta vaccinet, nämner inte att det faktiskt är en experimentell gen-terapi med potentiellt svåra effekter som inte kommer att synas förrän om ett år eller två eller mer, och tillverkarna har inget ansvar överhuvudtaget för dödsfall eller andra skadliga reaktioner.

Kristallina celler interagerar inte med substanser som inte är kompatibla, och de skickas ut genom kroppens elimineringssystem. Även då extraterrestriala vetenskapare i specialstyrkor minskade potensen i viruset och minskade livskraften hos det genetiska materialet, så har dock kroppar med nedsatt immunitet och/eller kolbaserad cellstruktur mycket mindre förmåga att stå emot främmande substanser. Det är därför som en del personer dör efter att de har blivit injicerade och andra utvecklar allavarliga hälsoproblem eller att deras skick förvärras.

Dessa vetenskapare raderade också chipets programmering, men det är inte chipet som orsakar död och medicinska problem. De är i lösningen för en annan ondsint orsak och det snabba lanserandet av 5G är en del av det. Kroppens elektriska system förstörs med avsikt av utrustningens strålning, men det är själva tekniken som är viktigare för dem som fick idén att injicera kroppar med programmerat nanochip.

De kan inte bara överföra till en bestämd källa en persons geografiska plats, komunikation, inköp – nästan inget man gör kan hållas undan – men de kan också skicka signaler till hjärnan att utföra vilken uppgift som än anges. Vi skyndar oss att försäkra er om att inget av detta kommer att ske, eftersom programmeringen eliminerades. Vetenskaparna reducerade också 5G-strålningens inverkan på kroppar.

Syftet med själva viruset och ämnena i lösningen är tvåfalt: att minska befolkningen i miljarder och att tekniskt kontrollera överlevarna och de generationer som följer. De diaboliska hjärnorna bakom detta brott mot mänskligheten lyckades inte åstadkomma det avsedda antalet döda, och de kommer att misslyckas också med det andra målet.

Ljuset fortsätter att intensifieras över hela planeten, och grupper av människor som absorberar ljuset blir kristallina och får på det sättet motståndskraft, många själar som inkarnerar nu kommer med kristallin struktur. Till slut kommer Jordens alla människor att ha den uppbyggnaden.

Främmande substanser som injiceras i kroppen påverkar inte själen. Själen är kärleks-ljus-energi, vilken är oförstörbar och ogenomtränglig för sådant som påverkar fysiska kroppar. Den eteriska kroppen – ljuskroppen i vilken en person går över från fysiskt liv till en andlig värld – blir påverkad eftersom de två kropparna sitter ihop tills den fysiska dör.

Varje persons unika frekvens förmedlar meddelande om omedelbar övergång och hälsotillstånd till den journalförande delen av Nirvana. Individer med skadade eteriska kroppar eller traumatiserade psyken möts av ett medicinskt lag vid särskilda portaler, där de får omedelbar behandling och konstant vård tills hälsan i kroppen och sinnet har återupprättats fullt ut. Sedan förenas de med de andra invånarna i det riket och inleder ett aktivt liv i Jordens härliga andevärld.

Det är med avsikt som den storligen uppblåsta covidstatistiken, och hävdanden att endast vaccinationer för hela världen kan stoppa ”pandemin”, har varit överallt i dagliga ”nyheter” under hela förra året. De individer som planerade och utarbetade ”pandemin” kontrollerar allmänna media, där information diktas ihop, faktiska händelser förvrängs eller utelämnas och skrämmande information trycks fram, därför att de vet att rädsla försvagar immunsystemet. De kontrollerar Internet, där sanningsenlig information om alla händelser tas bort så fort den upptäcks. De vet hur universell lag om tilldragande fungerar, att tankar och känslor runt något tar fram mer av samma. De vet att inget kan pågå utan energi som underhåller det.

Energi är vad allt handlar om, och uppmärksamhet som fokuserar på covid-relaterade frågor producerar det i överflöd. Rädsla för att få sjukdomen. Bitterhet för påtvingad separation från kära och sorg över dem som dött. Stress över masker och depression över isolering. Ångest av att förlora inkomster. Ilska över stängda verksamheter. Grämelse över förslaget att ”vaccinations-pass” ska krävas för tillstånd att resa och komma in i vissa områden.

Låt oss prata lite mer om passen. Konceptet kom från de mörka som orsakade ”pandemin” och tjänade ansenligt på försäljningen av vaccinet, men det är bara regeringar som kan ställa det kravet. Medan möjligheten finns att en del kanske gör det, så finns det i stunden inte tillräckligt med drivkraft för att konceptet ska bli troligt; det kan dock ändras plötsligt om tillräckligt med energi riktas in i vad som nu bara är ett övervägande.

Passet och andra situationer som nämnts tidigare är faktiska. Allt som är relaterat till ”pandemin” är inte det, men det samlas energi från era tankar och känslor om det. Att Covid-tester innehåller fibrer av Morgellons sjukdom är bara ett mörkt hopkok för att orsaka oro. Det grundlösa påstående att folk som vaccinerats kommer att ”sprida” sjukdomen till dem som inte fått vaccinet ökar den oroväckande mixen. Ett annat av dessa påståenden är att viruset muterar och att vaccinerade inte är skyddade mot nya stammar, så att vågor av sjukdomen kan pågå i åratal.

Vissa forskare hävdar nu att covid verkligen kom från en infekterad fladdermus. Det innebär att människor inte har något sätt att förebygga pandemier eftersom de startar på sätt som är omöjliga att kontrollera. Coronavirus-19 är patenterat – hur kunde en sjuk fladdermus klara av att göra det?

Många människor revolterar genom att inte bära mask eller inte hålla ett par meters avstånd från alla andra, och antalet som kraftigt fördömer ”sprutan” växer. Men miljontals personer är ivriga att ta den. De är lättade och tacksamma när det blir deras tur, och med det kommer en tillfredsställande känsla av att vara en god medborgare genom att göra det som sägs vara deras ”allmänna säkerhets-ansvar”.

Och sist, om vi visste när sanningen om ”pandemin” skulle komma fram och när den tar slut, skulle vi ropa ut det så översvallande att ni till och med kunde höra oss. Det vi kan säga är att slutet är säkrat – stigande vibrationer kommer att se till det.

Kära ni, energin i förbluffande stort antal reaktioner, positiva och negativa, mot allt som är relaterat till ”pandemin” är vad som håller den igång. Ni är suveräna gudomliga varelseroch behöver inte underordna er i denna grymt konstruerade plåga. Nu när vi har svarat på era frågor om den, gör så att den snabbare löper ut sin bana genom att byta över era tankar och känslor till det som ni vill ha för er och era kära och för er värld. Visualisera Jorden i gyllene vitt ljus, kom ihåg att andas djupt, att leva utifrån hjärtat och att be om beskydd mot allt mörker bygger gränslöst upp ert och världens välbefinnande.

Låt oss nu skicka uppmuntrandets höga vibrationer till alla er som känner sig desillusionerade därför att dagarna går utan något tecken på handling. När det som skulle varit ett dramatisk offentlig demonstration blev föregripet av en långsammare, säkrare kurs, gjorde det att åtgärder som skulle ha kommit stegvis under en längre period efter demonstrationen nu är integrerade delar i ”Plan B”.

Händelser utanför allmänhetens synfält innefattar arresteringar av individer i många länder, förberedelser för tribunala processer och lagföring av huvudmän som är inblandade i det bedrägliga presidentvalet i USA, planeringsmöten för att etablera den nationen som en republik, räddning av fångar i underjordiska tunnlar med efterföljande destruktion av tunnlarna, beslagtagning av guld, planer att utrota fattigdom genom att omfördela Illumintis otillbörligt införskaffade rikedomar, och förhandlingar på hög nivå för att restaurera miljön. Dessa och andra internationella ansträngningar är stora steg framåt i det monumentala företaget att förvandla livet på Jorden.

Medan ni inväntar ett offentligt tillkännagivande av olika steg, så var säkra på att allt utvecklas i gudomlig ordning och tid under de vakande ögonen hos universella familjemedlemmar. De har kapacitet för rådgivning och agerande, både utom planeten och mitt ibland er. Kära systrar och bröder, ert tålamod, okuvliga anda, och vissheten om att ljuset redan har vunnit har gjort er gott och kommer fortsätta att göra så.

Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er för att ni håller kursen under denna stormiga era på Jorden och stödjer er med kraften av ovillkorlig kärlek.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Svensk översättning: Inger Axbrink

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge