Home > > Sheldan Nidle - 30 september 2014

Sheldan Nidle - 30 september 2014

12 Lamat, 6 Tzotz, 11 Ik

Dratzo! We komen verheugd! Het bewijs voor de opkomst van een nieuwe realiteit manifesteert zich steeds meer. Een aantal speciale overeenkomsten, die een nieuw financieel systeem formaliseren, worden nu getekend. Deze overeenkomsten zetten nieuwe bank- en handelsregelingen op die ingaan tegen de verlangens van de duistere cabal. Er wordt een pad geëffend naar een rechtvaardiger en welvarend rijk. De verschillende uitwisselingen van oud geld stellen talloze naties in de gelegenheid hun valuta te herevalueren. Bovendien is het proces voor het functioneren van een nieuwe mondiale valuta-reset opgestart. Dit gaat allemaal vooraf aan de volgende grote stappen waaronder door kostbare metalen ondersteunde valuta en de opkomst van nieuw bestuur. Al deze ontwikkelingen zijn een voorloper van disclosure. Disclosure is feitelijk een geweldig keerpunt. In jullie veelal vergeten mondiale geschiedenis zijn de herinneringen aan deze oude daden nog vaag aanwezig. De Anunnaki deden hun best om jullie je buitenwereldse en Lemuriaanse afkomst te laten vergeten. Disclosure zal deze herinneringen terugbrengen en jullie in staat stellen je Binnenaardse familie te ontmoeten.

Wij zijn hier, zoals jullie weten, om de goddelijke dispensatie van de Hemel uit te voeren, die jullie naar je vroegere staat van volledig bewustzijn zal terugbrengen. Dit proces omvat onze massalandingen en de introductie van jullie mentoren. Mentoren zijn bedoeld om een goddelijke dialoog te houden. Deze dialoog begint met vertrouwen en eindigt met dat jullie in staat zijn je kristallen Lichtkamer binnen te gaan. Deze driedaagse reis zal de epigenetische zaken die verhinderden dat jullie snel naar volledig bewustzijn terugkeerden en die jullie in de verschrikkingen van misplaatste angsten en illusies, die de essentie zijn van beperkt bewustzijn, verwikkeld hielden, omkeren. Daarom moeten jullie je eerst ontdoen van deze verschrikkingen, die bijdroegen aan hetgeen de duistere Atlantiërs jullie eerder bezorgden. Dan zijn jullie klaar om de met genade gevulde transformaties van de Lichtkamers te aanvaarden. Je mentor en je verschillende beschermengelen zullen tijdens dit proces over je waken. Wanneer je terugkomt ben je klaar voor een speciale training in levensgereedschappen die we onze speciale etiquette noemen. Met dit bij de hand kunnen jullie je nieuwe leven met ons beginnen.

Zoals we eerder zeiden hebben jullie een aantal belangrijke taken toegewezen gekregen door de Hemel. De vroegere leden van de Anchara alliantie willen heel graag dat jullie hen helpen bij het verkrijgen van Lichtlichamen. Jullie, tezamen met een gelijksoortig ras dat momenteel volledig bewust is, zijn er om hen raad te geven en deze vroegere Ancharanen de moed te geven om een vergelijkbaar proces te ondergaan dat jullie nu gaan tegenkomen. Deze onzelfzuchtige daad van goddelijke dienstbaarheid zal galactische vrede zeker stellen en deze Melkweg in staat stellen waarlijk een voorbeeld te worden voor deze sector van de fysicaliteit. Ons werd lang geleden door de Hemel gezegd de Sirianen en hun spirituele bondgenoten toe te staan over jullie te waken. Op de een of andere manier wilden de Anunnaki jullie huidige staat van beperkt bewustzijn veiligstellen en jullie permanente dienaren maken van hun eigen ondergeschikten. De Sirianen vermoedden al lang dat de Anunnaki niets goeds van plan waren. Het is vanwege hun toewijding en de verschillende Geascendeerde Meesters, dat de Hemel ons verzocht deze eerste contact missie op ons te nemen.

De duistere cabal is het laatste levende overblijfsel van die ondergeschikten die jullie rijk millennialang hebben gecontroleerd. In tegenstelling tot de Anunnaki weigerden ze formeel op te geven en programma’s op te starten die tot jullie welvaart zouden leiden en naar bestuur dat in staat was om jullie te bevrijden van een zeer onmenselijke schuldslavernij. Voor deze cabal waren we indringers, met bondgenoten op deze wereld, die moesten worden verslagen. De gebruikelijke misplaatste oorlogen en terreurdaden waren de manier om dat te doen. Deze tactieken hebben gefaald. Het duister heeft een punt bereikt waar de overgave die ze vreesde een realiteit wordt. Verwacht jullie welvaart en tevens de opkomst van nieuw bestuur dat werkelijk jullie input en jullie steun wenst. In dit nieuwe rijk kunnen we verschijnen en jullie Geascendeerde Meesters helpen bij hun taken om jullie te bevrijden en te informeren omtrent de echte waarheden die jullie lang geleden door de Hemel zijn gegeven. Jullie gaan eindelijk genieten van deze waarheden en de mate van jullie grootsheid!

Gezegend! We zijn jullie Geascendeerde Meesters! We komen met goed nieuws en zegeningen. Onze gewijde bondgenoten boeken opnieuw geweldige vooruitgang! De komst van de welvaartsfondsen is heel dichtbij. Deze fondsen zijn verbonden met de komst van NESARA, en daarmee de opkomst van nieuw bestuur. De huidige duistere cabal gebruikt wanhopig zijn oude oorlogs- en angstmethodes om zichzelf op een of andere manier te redden van vernietiging. Het bewustzijn van deze wereld is te zeer gestegen om aan deze nonsens ruimte te geven. Een planning voor de overgang naar nieuw bestuur en de opkomst van een nieuw economisch systeem werd onlangs gerealiseerd. Deze documenten worden door onze bondgenoten gezien als een vorm van overgave en dienen overeenkomstig te worden uitgevoerd. Dit is de reden waarom de welvaartsfondsen zo dichtbij zijn. Zodra dit alles volledig gerealiseerd is, kan bestuur jullie van millennia lang opgelegde schuld en slavernij bevrijden. Na een korte periode kan een schema worden vrijgegeven voor onze lessen.

We zijn opgewonden over de naderende gebeurtenissen. Voorspoed en vrijheid zijn inderdaad de belangrijkste items. Jullie moeten de tijd nemen je innerlijke plan voor succes nader te bekijken. Overleg met je geliefden over deze zaken en boven alles, houd rekening met elkaar in deze grenzeloze wereld, die door velen nog steeds “het mondiale dorp” wordt genoemd. Alle rijkdom en welzijn zal jullie verheffen boven een dagelijkse, zeer kwalijke strijd om te overleven. Jullie moeten een nieuw gezicht laten zien. Jullie moeten leren elkaar en in het bijzonder Gaia lief te hebben. Bedenk wat ze jullie dagelijks schenkt. Bedenk hoe haar bijzondere vrienden jullie begenadigd hebben met tijd om deze wereld te overdenken en te kennen. We zegenen jullie allen en verheugen ons in het feit dat deze wereldse gemeenschap op het punt staat bevrijd te worden van de sinistere wensen van het duister.

In dit nieuwe rijk zullen jullie ons ontmoeten en talloze waarheden omtrent jullie zelf en Gaia leren. Jullie gaan jullie Binnenaarde familie ontmoeten en samen vreugde scheppen in de dagelijkse beslommeringen. Het kostte ons ieder vele levens om onze gewijde doelen te bereiken. Kijk eens hoe groot de genade van de Schepper is. Jullie gaan ontvangen wat jullie voorouders in Atlantis lang geleden verloren. Deze restauratie is bedoeld om jullie te doen terugkeren naar de sterren en, het allerbelangrijkst, om Gaia en haar diverse levensvormen te verzorgen. Elk Wezen hier, of het nu een boom is, of simpelweg een roos, kan met je converseren, en jij met hen. Zelfs stenen hebben de vaardigheid om werkelijk verbazingwekkende verhalen aan je over te brengen. Dit is een rijk, gevuld met wonderen, die voor jullie zullen opengaan in jullie nieuwe bewustzijnsstaat. Wees verheugd en zegen dit waarlijk, want het is daadwerkelijk goddelijk. Hosanna! Hosanna!

We komen nu op een punt waar we jullie voor alles bedanken en aankondigen dat jullie aan de rand van een grote verandering staan. Kijk om je heen en zie werkelijk wat er gebeurt. Kijk naar binnen, en daar kun je geweldige dingen ontdekken. We laten jullie nu achter met onze grote zegen. Verheug jullie en wees klaar voor de wonderen van de Schepper! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl