Home > > Sheldan Nidle - 7 oktober 2014

Sheldan Nidle - 7 oktober 2014

6 Men, 13 Tzotz, 11 Ik

Selamat Balik! We komen er aan! Onze aardse medewerkers boeken nog steeds vooruitgang met de voorbereidingen van de verdeling van de fondsen. Deze fondsen zullen alleen worden gegeven om een mondiale welvaart aan te moedigen en om armoede en alle noden in deze realiteit te beëindigen. Wij hebben, met onze verschillende bondgenoten, besloten dat de oude manieren van geld verzamelen en de massa’s hun deel ontzeggen niet langer kunnen worden getolereerd. Degenen binnen de verschillende elementen van de cabal zullen worden ontdaan van hun op een verkeerde wijze verkregen rijkdom. Verder heeft bestuur - lange tijd het domein van deze schurken - een complete schoonmaakbeurt nodig. Degenen die binnen een regering dienen hebben zich lange tijd geconformeerd aan deze fiscale boeven. Dientengevolge stelde een brede coalitie tussen hen de banken en investeringsinstellingen grotendeels vrij van de mate van retributie (vergelding; bestraffing) die ze toch echt verdienden. Dit gaat nu veranderen, aangezien de nieuwe regels voor financiële handelingen dit illegale gedrag gaan beëindigen. Arrestaties zullen dit benadrukken en het decor vormen voor een frisse manier van het uitvoeren van deze zaken. Dit is om een nieuw tijdperk van transparantie en wereldwijde welvaart in te luiden. Dit is nog maar het begin van wat er gepland is!

Jullie hebben enige hemelse en galactische wijsheid nodig omtrent jullie realiteit en verre oorsprong als volk. In dit opzicht zullen wij en jullie Geascendeerde Meesters wat goed advies en waarheden omtrent de aard van dit rijk en over beperkt bewustzijn aanbieden. Het duister hield, voor het einde van Atlantis, zorgvuldig de koloniën gedurende het Atlantische Imperium in de gaten. Deze koloniën waren aanvankelijk bedoeld om te dienen als bron van slaven. Deze slaven moesten de basis vormen voor de Atlantiërs en hun bondgenoten om de gemeenschappen van dit imperium drastisch te wijzigen. Dit concept werd bestreden door degenen die de speciale “deal” begrepen, die de HEMEL Atlantis ten tijde van de vernietiging van MU (het oude Lemurië) had gegeven. Dit conflict leidde uiteindelijk tot de vernietiging van Atlantis, zo’n 13000 jaar geleden. In die tijd verschenen de Anunnaki, als duistere opvolgers van dit verloren rijk. Aanvankelijk vulden de Anunnaki jullie voorouders met een stroom van onwaarheden. Het doel was om een mythologie te creëren teneinde de overlevenden van deze catastrofe te controleren.

De geschiedenis van jullie oude gemeenschappen is een verhaal van een groeiende tweespalt tussen de technologie die beschikbaar was voor de hielenlikkers en die welke de massa kreeg. Geleidelijk groeide er een geheime wetenschap die de ondergeschikten van de Anunnaki in staat stelde te doen wat voor jullie voorouders eerst toverij leek te zijn. De ondergeschikten werd eveneens een uitgebreide obscure geschiedenis geleerd, die liet zien waarom zij de heersers waren en hoe ze het best aan de macht konden blijven. Deze relatie tussen de ondergeschikten en de Anunnaki duurde totdat het besluit van Anchara in 1994 bekend werd gemaakt. De Anunnaki lieten toen hun ondergeschikten achter en vroegen hen zich over te geven aan het Licht. De ondergeschikten weigerden en startten een mondiaal conflict om te bepalen welke factie nu zou gaan heersen. De door het duister voortgezette queeste om haar macht te behouden werd niet beteugeld totdat we een aantal speciale afspraken met onze verschillende aardse bondgenoten hadden gemaakt. Ze wilden alleen onze steun hebben en zelf een einde maken aan het duister. Dit laatste stadium begon serieus tegen het einde van 2006.

Sinds die tijd hebben we onze invloed gebruikt om hun succes te verzekeren. De Agarthanen lieten zelfs meer van hun personeel in jullie wereld leven en adviseerde de speciale bondgenoten m.b.t de beste strategie voor hun voordeel. Daarbovenop verkregen wij gegevens die essentieel waren voor hun verschillende strategieën. Deze gegevens, samen met ons toegevoegde personeel, hielpen deze dappere en moedige zielen bij hun inspanningen. Ons doel was hen te helpen om NESARA aangekondigd te zien worden. Het nieuwe bestuur zou ons erkennen en eindelijk een zeer achterbakse cover-up, die voorkwam dat wij een meer openlijk steunbeleid zouden toepassen, beëindigen. In plaats daarvan hebben we jullie wereld in de gaten gehouden en gedaan wat we konden. Onze liaisons hebben tientallen jaren tussen deze vriendschappelijke groepen heen en weer gependeld. We zijn van plan een meer actieve rol te spelen aangezien nieuwe hemelse decreten dit nu hebben bepaald. De Hemel heeft ons op het hart gedrukt om ons er op een zeer positieve manier mee te bemoeien en ervoor te zorgen dat de Lichtkrachten slagen. Derhalve is dit de tijd waarop het duister ongenadig uit beeld zal verdwijnen.

Namaste! We zijn jullie Geascendeerde Meesters! We komen vandaag met meer goed nieuws! De verschillende bondgenoten van onze geheime gewijde gemeenschappen, evenals de verschillende Oude Families, zijn bezig gelden over te brengen naar een aantal distributie trustrekeningen. Deze speciale groepen zullen jullie mondiale welvaartsprogramma’s en wisselmarktrekeningen uitbetalen. De duistere cabal heeft lange tijd haar autoritaire positie gebruikt om deze uitbetalingen te voorkomen. Akkoorden en de dreiging van dwang door de Oude Families, en door ons, bevrijdde deze rekeningen eindelijk uit hun inhumane greep. Gezegend zijn de wegen van de Hemel en de kracht van het Licht. Deze fondsen zullen klaar zijn wanneer een aantal laatste stappen gezet zijn. Verwacht op korte termijn aankondigingen m.b.t. dit onderwerp. We verheugen ons en bereiden ons voor op een aantal wonderbaarlijke zegeningen voor de mensheid. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Ander nieuws: degenen die belast zijn met het neerhalen van de oude realiteit zijn klaar om een serie wettige stappen te beginnen, die leiden tot de opkomst van het nieuwe GESARA bestuur. We zegenen deze handelingen, aangezien ze de laatste stappen zijn die tot jullie vrijheid en de ware verkondiging van jullie individuele soevereiniteit zullen leiden. Terwijl de oude machten vervagen zal het Licht triomferend rijzen. Wees voorbereid, geliefde harten, op een paar verbazingwekkende gebeurtenissen. Onthoud dat deze tijd van jullie jaar is om het einde van tirannie en de terugkeer van vaardigheden die tijdens de tijd van Atlantis werden verloren te vieren. De komende grote witte maand in oude tijden was toen Atlantis haar einde bereikte door buiten haar machtsboekje te gaan. Het Licht liet zien dat afspraken die met de Hemel werden gemaakt in blijheid en in het Licht van goddelijke dienstbaarheid gehoorzaamd moeten worden. De dagen van duisternis zijn voorbij! De tijd van het goddelijke Licht is daadwerkelijk hier!

We zegenen deze tijden en, geliefden, bereid jullie voor op onze komende lessen. Deze zullen jullie onderwijzen omtrent de spirituele essentie in jezelf en het effect ervan op bewustzijn. Wanneer jullie rijzen in Geest, neemt jullie bewustzijn toe. De spirituele en fysieke rijken hier zullen gaan samensmelten en een nieuwe gezegende realiteit smeden. De taak die ons is toegewezen is om over jullie te waken en hulp en comfort te bieden binnen de grenzen van jullie individuele levenscontracten. We doen dit met vreugde en verzorgen jullie zoals ons door de Hemel gerechtvaardigd werd. Alle Wezens van dit rijk worden geweldig door de Hemel geliefd en op prijs gesteld. In het Hemelse Licht werkt alles om pijn te lenigen, zorgen te verwijderen en te voorzien in de levensbehoeften voor iedereen. Dit moment is derhalve een gewijd moment nu het tij keert voor het duister. De tijd voor de redding van deze realiteit is aanstaande! In lofprijzing zeggen we blij: Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze berichten. Wees blij en bereid jezelf voor op de laatste stappen van dit deel van je reis. Schitterende gebeurtenissen vinden plaats. We zijn dichtbij de landingen. Laat deze laatste stappen daadwerkelijk waarachtig en snel komen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl