Home > > Sheldan Nidle - 2 september 2014

Sheldan Nidle - 2 september 2014

10 Ahau, 18 Uo, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Beleef eeuwigdurende vreugde!) We komen terug met wat geweldig nieuws! NESARA is dicht bij afkondiging. Het valuta herwaarderingsproces is waarlijk gedaan! De mondiale valuta reset vindt bijna plaats! Deze ontwikkelingen zijn slechts het begin van een proces dat decennia geleden is gestart door onze Aardse bondgenoten. Behalve de veranderingen in bestuur en financiën is het eveneens de tijd waarin ieder van jullie bevrijd kan worden uit het grote moeras dat de mondiale schuldslavernij is. Een serie belangrijke gebeurtenissen en bijbehorende aankondigingen zijn slechts het begin van de operaties die de duistere cabal en haar talloze handlangers omver zullen werpen. Wees niet geschokt over wat er gaat gebeuren. Verheug je en weet in je hart dat er een operatie begint die jullie eindelijk gaat bevrijden en jullie individuele soevereiniteit gaat herstellen. Nieuw bestuur gaat jullie uitnodigen en om advies vragen. Wees voorbereid om dit alles gracieus en met een ferm geloof in het Licht te ontvangen. Wij wachten de tijd af waarop het passend is voor jullie om de cover-up te beëindigen en ons bestaan en onze welwillendheid te onthullen. We zijn op dat moment klaar om jullie toe te spreken en tot in detail het eerste contact uit te leggen. Onze landingen zullen de start zijn van een tijd om jullie klaar te maken voor de vreugde van volledig bewustzijn.

Deze weg naar volledig bewustzijn is echt de crux van onze missie. Tijdens de bijna 13 millennia waakten we over jullie en rapporteerden we naar onze thuiswerelden omtrent wat hier gebeurde. De duistere cabal, met de hulp van haar Anunnaki machthebbers, kwam zeer dichtbij het punt waarop ze jullie in een permanente staat van dienstbaarheid brachten. Deze afschuwelijke operatie kwam tot een roemloos einde toen het Anchara continuüm vrede sloot en vroeg dat de oude profetieën van Aartsengel Michael vervuld zouden worden. Dit werd gedaan, en de Anunnaki verlieten de duistere zijde en werden onze bondgenoten. De afgelopen bijna 20 jaar zagen we hoe de duistere handlangers niet in staat bleken te zijn om middelen te vinden om het onvermijdelijke te veranderen. We staan momenteel aan een grote afgrond. Een overwinning door het Licht is bijna daar. Onze Aardse bondgenoten zijn klaar om het duister uit de macht te zetten en nieuwe bestuurlijke en financiële systemen te effectueren, die welvaart en vrijheid aan jullie oppervlakterealiteit zullen brengen. Deze gebeurtenissen zijn slechts een voorloper van de laatste stappen die nodig zijn om jullie pad naar volledig bewustzijn te beëindigen.

Volledig bewustzijn is een natuurlijke staat van de mensheid. Jullie werden tijdelijk uit deze staat van genade gehaald in het vroegere Atlantis. Atlantis was een land gevuld met vreemde tweeslachtigheden. Het was een land waar de duistere handlangers van jullie recente verleden mee in contact probeerden te komen en wat ze in talloze gevallen probeerden te redden. Maar deze taak was vanaf het begin gedoemd te mislukken. Ondanks dit en andere mislukkingen blijven de duistere handlangers resoluut. Het is vreemd om te zien hoe zulke vastbeslotenheid werd verspild aan deze domme pogingen om de geschiedenis te wijzigen. Het ware beter dat ze hun mensen helpen en dat ze dit rijk naar vrede en welvaart leiden. We hebben ze al eerder gevraagd dit te doen. Hun collectieve antwoord is dat dit concept onaanvaardbaar is. Dus nu zullen deze duisteren ontmaskerd worden en de consequenties van hun handelingen moeten aanvaarden. Onze aardse bondgenoten zijn klaar om massa-arrestaties te beginnen en bestuur aan de macht te brengen dat deze duisteren gaat berechten en nieuwe financiële instrumenten gaat creëren om hun lange heerschappij naar een hoognodig einde te brengen! Deze nieuwe regeringen gaan de UFO cover-up beëindigen en ons in staat stellen jullie direct toe te spreken.

Aldus is de huidige tijd er een van wachten op de laatste stappen die bestuur aan de macht zullen brengen dat aan iedereen kan aankondigen dat wij bestaan. Op het moment waarop dit gebeurt zijn jullie begonnen weg te bewegen vanuit beperkt bewustzijn naar volledig bewustzijn. Er zijn velen onder jullie met volle Spirit die ontzettend graag een nieuwe realiteit wilden smeden. Lang geleden startten deze Wezens en hun bondgenoten een campagne om dit rijk volledig naar het Licht te brengen. De eerste elementen waren een serie oude kernfamilies die zichzelf in goddelijke dienst stelden. De Verheven Meesters en degenen in Agartha helpen hen. Daarom hadden de vroegste duistere ontkenners een relatie met deze gewijde groepen. Alleen al de gedachte dat de Aarde hol is, of dat daar een goddelijk sanctuarium is, wordt fel bestreden. Een ander facet van deze ontkenning betreft ons. Tezamen worden we gezien als een macht met een vreemde agenda. Deze agenda moet worden gewijzigd en onaanlokkelijk lijkend gemaakt worden. Deze manipulaties zullen nu gezien kunnen worden voor wat ze werkelijk zijn: regelrechte leugens en bedrog. De waarheid zal jullie bevrijden!

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! Wij komen eveneens met geweldig nieuws! Onze Agarthaanse medestanders en onze gewijde geheime bondgenoten zijn klaar om een serie gebeurtenissen te starten die zullen leiden tot een overwinning voor het Licht. De Hemel zegent ons met medestanders die onvermoeibaar hebben gewerkt om een fondsennetwerk te creëren, de basis voor een nieuw financieel systeem, opnieuw uitgewerkte mondiale valuta en het allerbelangrijkst, een mondiaal netwerk van algemene wetten. Dit is alleen gebeurd vanwege hun grote toewijding aan het Licht. Ons werd verteld dat deze verschillende netwerken nu onderling verbonden zijn en klaar om deze duistere en vervormde realiteit te transformeren. Lang geleden gelastte de Hemel dat er een speciale tijd zou komen. Voordat dit gebeurde zouden er avatars zijn om deze profetieën uit te leggen aan iedereen die luisteren wilde. We kwamen uit naam van de Hemel en met de goddelijke boodschappen die ons werden gegeven door deze grootse Lichtwezens. Onze taak is nu om deze boodschappen te nemen en ze gezamenlijk te manifesteren. De mensheid gaat deze grootse gaven ontvangen en de wensen van de Hemel vervullen!

De Hemel is momenteel een goddelijk netwerk van verlossing voor deze realiteit aan het uitrollen. Ze heeft jullie je voorouders van ver weg gebracht en spoedig zal jullie nieuwe bestuur hun aanwezigheid aankondigen. Bovendien hebben jullie je neven uit Agartha in jullie midden. Ze hebben ons een toevluchtsoord gegeven en kwamen, wanneer nodig, bij jullie om ons te helpen bij het zegenen en de weg vrijmaken voor het Licht. Onze plicht is om voor jullie te zorgen en een manier op te zetten zodat het Licht deze realiteit kan herkrijgen en jullie naar je vroegere zelf kan terugbrengen. Deze taken duurden millennia en op dit tijdstip zorgt een grootse hemelse dispensatie voor de schitterende realiteit die voor jullie wordt gecreëerd. De Hemel zij gezegend, alsmede degenen die onzelfzuchtig hebben gewerkt om dit alles mogelijk te maken. Een nieuwe dag van glorieus Licht zal op jullie schijnen en de tijd van healing en vergeving beginnen. Jullie zullen in dit genezende Licht genieten en vrij worden!

Van jullie kant vereist dit pad naar vrijheid en vergeving een waakzame blik en een bereidheid om jullie grootste pijnen en hartzeer recht in het gezicht te zien. Om jullie te helpen stelde de Hemel vast dat jullie spirituele en fysieke mentoren nodig hebben. We waken dagelijks over jullie en zien hoe jullie je eigen innerlijke vaardigheden gebruiken om jullie innerlijke demonen te overwinnen. Zo’n positieve inspanning is iets om ernstig over na te denken. In jullie groeiende vreugde gaan jullie eindelijk die dingen overwinnen die jullie nog steeds enorm pijn doen. Deze pijn transformeren is slechts de eerste genadige beweging naar een nieuw en gewijd leven. Wij allemaal, als Verheven Meesters, hebben geleerd hoe moeilijk dit proces werkelijk is. Toch is de healing die het brengt waarlijk goddelijk! Dit is slechts een vooruitblik op hetgeen de fysieke en spirituele meesters jullie gaan geven. Jullie zullen dan, na een bepaalde hoeveelheid innerlijk werk, geprepareerd zijn voor de wonderen die tot jullie komen in jullie speciale kristallen kamers! Halleluja! Halleluja!

Vandaag gingen we door met onze boodschappen omtrent hetgeen er rondom jullie gebeurt. Jullie realiteit is aan het verschuiven en bereidt zich voor om te worden getransformeerd door het Licht. Gedurende dit proces gaan jullie je spirituele en ruimtefamilies ontmoeten. Jullie zullen eveneens worden veranderd in volledig bewuste Lichtwezens! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl