Home > > Sheldan Nidle - 23 september 2014

Sheldan Nidle - 23 september 2014

5 Imix, 19 Zip, 11 Ik

Dratzo! We komen vandaag met goed nieuws! De verschillende programma’s om jullie levens te veranderen en ‘s werelds valuta te resetten laten nog steeds vooruitgang zien. We zijn verheugd dat de laatste pogingen van de duistere cabal gefaald hebben. Het einde van september zal een tijd zijn om in de gaten te houden m.b.t. welvaart, vrijheid en de opkomst van een succesvolle wereldvredebeweging. Vele regeringen op jullie wereld naderen een punt waar plotselinge verandering onvermijdelijk is. Deze veranderingen worden veroorzaakt door de toenemende druk die op de duistere cabal wordt uitgeoefend om haar nederlaag te erkennen en een begin te maken met de samenwerking met onze aardse bondgenoten. We zien het resultaat van letterlijk twintig jaar druk. Het nieuwe monetaire systeem is onderdeel van een fris financieel systeem dat zich afstemt op de verspreiding van de welvaartsfondsen op jullie wereld. Tezamen veranderen deze twee bewegingen de manier waarop jullie arbeid werkt. Deze serie veranderingen is slechts het begin; NESARA in Amerika en een daarmee verbonden mondiale beweging gaan jullie realiteit voor altijd veranderen.

De komende veranderingen zijn onderdeel van een proces dat onvermijdelijk leidt tot ‘First Contact’ (eerste contact). Het initiële deel hiervan is momenteel bezig. De zich ontwikkelende welvaart en de toename van mondiale vrijheden bevorderen eveneens de voorwaarden voor een formele disclosure. We begrijpen hoe schokkend de berichten zijn die jullie dagelijks horen van jullie leiders. Deze berichten gaan de aard van de manier waarop jullie worden bestuurd veranderen en bereiden jullie voor op de uitzendingen die ons in staat stellen om later rechtstreeks tot jullie te spreken. Nadat we jullie eenmaal kunnen toespreken zijn we van plan een breed scala aan onderwerpen te behandelen. Er werd jullie slechts summiere informatie gegeven die jullie eerst op school leerden, die later moest worden uitgebreid door het lezen van boeken en het kijken naar een variëteit aan programma’s op jullie tv’s. Jullie moeten kennisnemen van jullie ware buitenwereldse afkomst en hoe jullie bewoners werden van de oppervlakte van Gaia. Dan zijn jullie klaar om jullie Agarthaanse buren te ontmoeten en natuurlijk ons.

De landingen zullen in omvang mondiaal zijn. We hebben voortdurend onderzocht en daarna gecontroleerd hoe de omstandigheden zijn op onze vastgestelde landingsplaatsen. Wanneer er een ongebruikelijke mate van verandering is op deze plaatsen selecteren we simpelweg nieuwe. Tot dusver hebben we slechts 11 % van onze van te voren uitgezochte landingsplaatsen gewijzigd. De meeste van deze veranderingen hebben te maken met uitbreiding van stedelijke gebieden. Nieuwe woonwijken of winkelcentra lijken overal op onze landingslocaties uit de grond te springen in enorm geürbaniseerde gebieden. Landelijke gebieden blijven tientallen jaren open. Ongeacht deze discrepanties blijft het aantal landingsvoertuigen bepaald. We zijn niet genoodzaakt het aantal te gebruiken verkenningsschepen te beperken. De volgorde en de te gebruiken methode zijn nu voor elke geselecteerde landingsplaats bepaald. Bovendien zijn we klaar om onze mentoren naar jullie te teleporteren. Elke mentor zal telepathisch contact opnemen voordat ze voor jullie verschijnen. Deze inleidende conversatie is om jullie met ons bekend te maken en een korte introductie te presenteren over onze verschillende protocollen.

De sleutel tot jullie transformatie is de ontkiemende relatie met jullie mentor. Deze relatie is zoals die tussen een therapeut en een patiënt. Vertrouwen is een belangrijk onderdeel van deze reis. Een aantal zeer onverbloemde interacties zullen plaatsvinden wanneer jullie naar je kindertijd, je Akasha-gegevens en je huidige levenscontract kijken. Een enorm aantal epigenetische incidenten in vorige en huidige levens moeten openlijk en vrijmoedig besproken worden. Jullie moeten deze dingen opruimen om jullie driedaagse reis in je kristallen Lichtkamer te regelen. Het is onze bedoeling dat jullie een aantal incident-opruimende sessies hebben gehad zodat jullie een beetje een idee kunnen hebben van de omvang van wat jullie driedaagse transformationele reis zal inhouden. Er is een uitgebreid netwerk van energetische en gedachtencontrolerende machines die jullie hebben volgestopt met overtuigingen die moeten worden opgeruimd uit jullie mentale, emotionele en fysieke lichamen. De taak van de mentor is om deze met jullie hulp op te ruimen. Zoals we zeiden, dit gaat vooraf aan wat jullie zullen tegenkomen in de Kristallen Kamers.

Gezegend! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen goede dingen rapporteren! Onze verschillende medewerkers gaan nog steeds vooruit. We zijn heel dicht bij de mondiale reset en de daarbij behorende revaluatie van de muntsoorten van de wereld. Deze gebeurtenissen zullen verbonden zijn aan de opkomst van een wereldwijde kostbare metalen standaard. De onbetamelijkheden van ’s werelds belangrijkste banken, evenals een uitgebreide corruptie van ’s werelds regeringen, betekenen dat er nu een grootse financiële revolutie nodig is om dit rijk van de duistere cabal te zuiveren. Dit proces is klaar om belangrijke arrestaties en nieuw bestuur voort te brengen. De komende welvaart en nieuwe internationale bankreglementen zullen deze weerzinwekkende rotzooi opruimen en dit rijk zegenen met een eindeloze voorspoed. Jullie vrijheid en soevereiniteit zullen boven alles dat momenteel gebeurt uitrijzen. We zijn door de Hemel gezegend om deze gewijde taak af te maken en daarna degenen die ons hielpen te slagen te verwelkomen!

Wat hier gebeurt is een grote zegen! We hebben voortvarend gewerkt om jullie succes te verzekeren. De Hemel heeft onze inspanningen glimlachend bekeken en ons de middelen gegeven om het duister en haar talloze trawanten te overwinnen. Iedere dag bidden we en spenderen we uren aan het healen van dit rijk. Velen van jullie zijn gefrustreerd door wat een eindeloze tijd lijkt te hebben geduurd om voor elkaar te krijgen. Verlies jullie vertrouwen niet! Er gebeuren wonderen! Het duister, dat ooit zo almachtig leek, vervaagt nu snel. Het Licht neemt elke dag in kracht toe. Wees trots op wat we gezamenlijk hebben bereikt. Al jullie gebeden en meditaties hebben deze goddelijke zaak geweldig geholpen. Dientengevolge hebben we tezamen de middelen om te triomferen bijeengebracht. Blijf positief en grondig gefocust op de victorie! Het duister, zoals gezegd, vervaagt. We staan aan de rand van iets grandioos!

Wij, jullie Verheven Meesters, wensen jullie het beste, en we werken aan het vervolledigen van deze zeer welverdiende victorie. Wees trots op wat jullie bereiken. Jullie brengen dit hele rijk naar de uiterste rand van haar ascentie. Dit is geen kleine taak. Wij allemaal eren jullie voor jullie prestatie. Nu de komende tijd nadert, wees gelukkig en zeer tevreden met hetgeen jullie volbrengen. We vragen jullie simpelweg om gefocust te blijven en diep in jullie hart te weten dat jullie er zijn. Deze tijd van victorie is om deze prachtige bol voor altijd te transformeren en jullie te herenigen met jullie voltallige spirituele en galactische familie. We danken jullie en zegenen jullie genadig. Jullie grootse gewijde tijd is gekomen! Het duister heeft verloren en nu kunnen we allemaal bijeenkomen en deze grootse overwinning vieren! Halleluja!

Vandaag jubelen we! We hebben jullie nog een overzicht gegeven van de huidige omstandigheden. Wees geduldig. Het beste gaat nu komen. We laten jullie deze week in vreugde achter. Spoedig gaan jullie je spirituele en galactische families ontmoeten. Wees gelukkig en blijf gefocust op de prijs! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl