Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - July 30, 2013

Sheldan Nidle - July 30, 2013

1 Imix, 4 Pop, 10 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer nieuws! Allereerst, een beetje laat: Gelukkig Nieuw Galactisch Jaar voor iedereen! Dit is het jaar 10 Caban, een galactisch jaar dat grotendeels is gereserveerd voor innerlijke en uiterlijke ontdekkingen. Het moedigt je aan meer te leren omtrent wie je werkelijk bent en om naar je aangeboren mogelijkheden te kijken in een nieuw licht, en het zijn deze energieën die nu heel erg aanwezig worden in jullie realiteit. Er breekt een periode aan van manifestatie en ontdekken wat je denkt waar het Leven over gaat en in wat voor wereld je dientengevolge wenst te leven. De komende welvaart en het nieuwe bestuur gaan dit proces van zelfontdekking kickstarten. Wat jullie omtrent je zelf ontdekken zal echter alleen maar een vluchtige blik geven op de luisterrijke waarheid van je ware Innerlijke Zelf. Wanneer de Geest dit aan jullie begint te onthullen, zul je ontdekken hoe de buitenwereld de groeiende expansie van je innerlijke ervaring reflecteert en stimuleert. Het nieuwe jaar 10 Caban zal waarlijk gevuld zijn met allerlei soorten nieuwe en stimulerende avonturen. Om mee te beginnen: persoonlijke schuld zal eindigen en je zult in een nieuwe wereld van welvaart worden geworpen. Je zult in staat zijn zinvol met het nieuwe bestuur, dat oprecht je input vraagt en je waarlijk wenst te dienen, samen te werken. Alleen dit al zal een grote aanpassing zijn!

Er wordt veel verwezenlijkt, over de hele wereld. Degenen die in het geheim hebben gewerkt aan het verwezenlijken van nieuwe besturen hebben veel wettige strijd geleverd, die de weg opende om jullie corrupte regimes te vervangen door nieuw bestuur met als opdracht het herstellen van mensgerichte werkwijzen. Verdwenen zal de overheersing door de machtswellustige elite en de onaantastbare heerschappij van de multinationals zijn, die de bedoeling hadden om jullie wereld te ruineren. Zoals jullie tot je schade weten, hebben deze duistere coalities onwettige hoeveelheden aan belastingen en schulden aan jullie opgedrongen om jullie te controleren en te onderdrukken, en het doel van het nieuwe bestuur is om deze onwettigheid te rectificeren en jullie te bevrijden van tientallen jaren schuldenslavernij. Er zal een nieuw harde valuta systeem komen dat de manipulatie en onderdrukking door een fiat-valuta systeem zal beëindigen. Deze fiscale ‘droogrot’ zal snel veranderen naar wereldwijde valuta die gesteund worden door kostbare metalen, en jullie nieuwe bestuur zal niet alleen het harde valuta systeem ondersteunen en promoten, maar ook de beneficiaire sociale programma’s die het vergezellen. Wanneer deze “bouten-en-moeren’ aspecten zich ontvouwen, zal jullie snelle innerlijke groei je in staat stellen om betekenisvol in partnerschap met de regeringen de veranderingen die jullie wensen te ervaren in jullie snel veranderende wereld te formuleren en daarna te overzien.

Jullie gaan een periode van een groot leerproces binnen. In galactische samenlevingen wordt iedereen individueel geëerd en gewaardeerd. Iedereen is een uniek en onvervangbaar deel van het geheel, en dit is een identiteit waaraan je zult moeten wennen. Regeringen staan niet boven de mensen, het is eerder een instrument om het welzijn van een ieder hoog te houden en te faciliteren. De Admiraliteitswet (de wet van de veroveraar), die momenteel prevaleert, zal wijken voor de Algemene Wet, die van de mensen komt. De Algemene Wet bestaat uit die praktijken en tradities die, over langere tijd, bewezen hebben goed te werken tussen de mensen, en dit is wat degenen die aangewezen zijn voor autoriteit een moreel kompas geeft om hun overwegingen en acties te begeleiden. Wanneer deze conceptuele verandering plaatsvindt, is jullie rol om het nieuwe bestuur in zijn handelingen te observeren en er voor te zorgen dat zij zich houdt aan de aanwijzingen die jullie haar geven. Jullie bezitten een goddelijke status als persoon van belang. Je bent een soevereine entiteit die deel uitmaakt van een zeer gemotiveerd collectief, en als zodanig heb je de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er oplossingen worden bereikt die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Jullie gezegde: “Regeren is geen sport voor toeschouwers” is heel passend hier.

Bemoeienis met deze veranderingen zal jullie groeiende bewustzijn voorzien van vele gebieden van “hands-on” educatie. Je zult een ware, mededogenmoraliteit ontdekken die compleet onoordeelkundig is. Je zult ontdekken hoe belangrijk het is om de vreugde en verbazing van jullie uniek evoluerende samenleving te handhaven; en tevens dat jullie zelf besturen een waarlijk goddelijke operatie is van grote complexiteit, die de welingelichte deelname van, of supervisie door, elk lid vereist. Het behoud van jullie soevereine rechten en het zeker stellen dat de Algemene Wet juist wordt uitgevoerd is een zeer gewijde taak, waar jullie veel meer tijd voor zullen hebben als welvaart eenmaal jullie levens stabiliteit geeft en je potentieel vrij geeft. Onthoud dat jullie bewustzijnsniveaus snel zullen toenemen en jullie beeldvorming en perceptie enorm zullen veranderen. Je zult ook de beschikking hebben over Wezens van diverse pluimage die gekomen zijn om te helpen gedurende deze enorme transitie, want velen van jullie zullen een beetje verward zijn of verontrust door hoeveel er verandert. Dit is waarom jullie individuele mentoren om dingen uit te leggen of je gerust te stellen aan je zijde zult hebben.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen om ons gezichtspunt van wat er over jullie hele wereld gebeurt te bespreken, aangezien deze gebeurtenissen jullie Ascentieproces diepgaand zullen beïnvloeden. En natuurlijk is dit ons expertisegebied. Nieuw bestuur zal het resultaat zijn van een nieuw monetair systeem, dat zichzelf zal resetten door om te schakelen naar harde valuta. Deze operatie zal eveneens een wereldwijde valuta herwaardering teweegbrengen. Deze twee ontwikkelingen zullen snel het huidige op schuld gebaseerde valuta systeem dat gesteund wordt door de huidige regeringen onderuit halen. Onze talloze medewerkers zijn klaar om het nieuwe Basel III financiële systeem, dat op zijn beurt nieuw bestuur initieert, in te stellen. Deze nieuwe regeringen zullen schuldslavernij beëindigen, alsmede rijkdom ongelijkheid, en economische strategieën om de grote welvaart die Gaia’s bevolking voorbereidt op ‘First Contact’ en het verlangen van de Geest om jullie naar volledig bewustzijn terug te brengen te ondersteunen. Het stelt ons eveneens in staat om openlijk naar jullie toe te komen en vrijelijk te spreken over de universele waarheden die lang werden verhuld door de belangrijkste filosofieën die aan de kern van de religies op deze gewijde bol liggen.

Onze taak is jullie te informeren over de spirituele veranderingen die jullie wereldwijde samenleving doormaakt. Terwijl de meesten van jullie hier enigszins bewust van zijn, beweegt jullie wereld zich weg van de zienswijzen en concepten waar jullie gewend aan zijn, naar houdingen en kennis die eerst behoorlijk vreemd kunnen lijken. Dit zich openen van jullie wereldbeeld is wat de Geest bedoelt. We zijn hier om jullie te helpen het geloof dat jullie werd geleerd toen jullie opgroeiden te herzien; dit betekent de concepten die jullie als ‘feiten’ accepteerden te wijzigen. Dit houdt in nieuwe spirituele terminologie bij jullie te introduceren die niet belast is door lagen van warrige gedachten en die lange tijd geleden door de Hemel aan ons werd gegeven. We hebben de stichtingsmythen van jullie samenlevingen slechts terloops genoemd, maar de tijd is gekomen om deze verhalen geheel en waarachtig opnieuw te vertellen zodat jullie hun betekenis zonder de mist van dubbelzinnigheden kunnen begrijpen. Lang geleden namen jullie duistere Overheren deze verhalen en wijzigden ze deze om jullie gevoelens in bepaalde ‘bruikbare’ richtingen te duwen, en we zijn van plan om jullie kompas weer naar het ware noorden te laten wijzen, waardoor jullie in staat gesteld worden je te richten naar de waarheid omtrent wie jullie waarlijk zijn.

Wij, de Opgestegen Meesters zullen jullie leid-ster zijn, duidelijk de weg wijzend uit jullie huidige rotzooi, naar een glorieuze nieuwe wereld, één die je al kunt voelen, op jullie wachtend. Als Wezens, letterlijk denderend naar volledig bewustzijn, hebben jullie gedetailleerde informatie nodig over wat volledig bewustzijn betekent. We hebben vele giften van wijsheid voor jullie, die jullie zullen voorzien van de criteria om in te schatten wat er gebeurt. De Hemel gebruikt haar goddelijke vaardigheden om jullie en de hele wereld om jullie heen te reconstrueren, en we zijn gekomen om jullie spirituele gidsen te zijn en jullie gerust te stellen over wat een hele serie vreemde gebeurtenissen kan lijken. Op dit moment ontstaan nieuwe monetaire systemen, en daarmee komen edicten die aangekondigd worden door nieuw bestuur, inclusief onthullingen over een cover-up van waarlijk verbijsterende proporties. Zoals je je kunt voorstellen zullen deze aankondigingen je realiteit danig veranderen, en we zijn hier om jullie liefhebbende gidsen te zijn gedurende deze zeer verbazingwekkende transitie.

Vandaag spraken we over wat er gaat gebeuren. De volgende periode is er één van plotselinge, enorme verandering. We zijn van plan om jullie in het kort te vertellen wat ‘First Contact’ te betekenen heeft. Jullie spirituele, ruimte en Binnen Aarde families staan klaar om tussen jullie te verschijnen en jullie realiteit voor altijd te veranderen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén en Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge