Home > > Sheldan Nidle - 6 augustus 2013

Sheldan Nidle - 6 augustus 2013

8 Lamat, 11 Pop, 10 Caban

Dratzo! We komen weer om veel met jullie te bespreken! Aan het einde van jullie Gregoriaanse jaar 2012 straalde er een grote dosis hemels Licht neer op jullie rijk, en daarna op 29 juli van dit jaar kwam er nog eens driemaal die hoeveelheid naar jullie wereld door middel van de speciale astrologische uitlijningen op die datum. Dit zet de energieën voor hetgeen bijna gaat gebeuren. De langdurige wurggreep van het duister op jullie geliefde planeet is ten einde en de tijd is gekomen om je te verheugen. Het is ook tijd voor die veranderingen die officieel jullie realiteit naar het Licht zullen verheffen. De eerste acte in deze stoet van gebeurtenissen is natuurlijk het vrijgeven van de verschillende fondsen, die jullie monetaire set-up van oneerlijke fiatvaluta’s, die zo vatbaar zijn voor tomeloze speculatie, naadloos omzetten naar valuta’s die ondersteund worden door edele metalen. Deze nieuwe, eerlijk gewaardeerde valuta’s zullen een wereldwijde re-evaluatie doen ontstaan en jawel, de eerste hiervan is klaar voor distributie. Verder staan de eerste rondes van de welvaartsuitbetalingen klaar om te worden uitgedeeld. Deze financiële aanpassingen zullen de oude garde effectief uit hun macht zetten en de instelling van wettig gefundeerde ‘de jure’ bestuur toestaan. Zoals jullie weten zijn dit slechts de openingszetten voor hetgeen gaat komen.

De opkomst van jullie nieuwe financiële en banken systeem zal universele schuldkwijtschelding brengen en kort daarna, de onthulling van onze welwillende aanwezigheid. Jullie nieuwe bestuur zal ons toestaan formeel aan jullie bekend gemaakt te worden. We zijn van plan om dan een serie aankondigingen te doen die jullie allemaal informeren over de aanstaande massalandingen. Tevens worden jullie geïntroduceerd bij jullie Opgestegen Meesters, die klaar staan om wereldwijd met hun gewijde onderricht te beginnen. Deze ontwikkelingen zullen een enorme verandering teweegbrengen in hoe jullie wereldwijde samenleving er uit ziet en de huidige agressieve competitie tussen jullie naties omzetten in vriendelijke samenwerking. Onvermijdelijk zal hetgeen de Opgestegen Meesters en wij te vertellen hebben jullie realiteit op zijn kop zetten! Het hoofdvoedsel van leugens en manipulatie door het duister gedurende eonen aan jullie opgedist zal compleet aan het licht komen en getransformeerd worden wanneer de Opgestegen Meesters de waarheid aan jullie voorleggen. Wanneer deze nieuwe wereld van Waarheid vorm krijgt, zullen de oude verwrongen manieren van bestaan en waarnemen overgaan in gezond en Liefdevol begrip en acceptatie van de volgende fase van jullie reis: het ontmoeten van jullie individuele galactische mentoren.

Wanneer de massalandingen eenmaal plaatsvinden zullen jullie mentoren aan jullie worden voorgesteld. Op dat moment kan een volle en openlijke dialoog tussen ons eindelijk beginnen. Zoals jullie je kunnen voorstellen zullen we elkaar een hoop te vertellen hebben. Het allerbelangrijkste onderwerp zal al spoedig jullie terugkeer naar volledig bewustzijn worden, aangezien dit de belangrijkste reden is voor onze aanwezigheid hier. Er zal zo veel zijn om in je op te nemen en er zal tijd nodig zijn om al deze nieuwe informatie te verwerken. Jullie zullen leren niet met je hoofd te denken maar met je hart, waar de waarheid gekend kan worden. Deze laatste fase van jullie reis naar volledig bewustzijn vereist dat jullie helemaal de manier waarop jullie denken en voelen transformeren, en volledig heroverwegen hoe jullie jezelf zien, zowel spiritueel als emotioneel. Het zal een grote uitdaging zijn, waarvan we weten dat jullie die aankunnen, als jullie diep in jezelf graven om de Liefde, die jullie essentie is, naar boven te halen. Wanneer jullie deze Liefdesbron in jezelf benutten, zal het jullie collectief naar vele komende triomfen voeren, en wanneer het moment komt zullen jullie meer dan klaar en bereid zijn om de metamorfose naar volledig bewustzijn te omhelzen, als jullie in je individuele Levende Lichtkamer stappen. Dan, als een Wezen van Licht, zullen jullie samen met ons je goddelijke diensten aan de fysicaliteit en met name de Schepper gelukkig gestemd aanvaarden.

Eenmaal begonnen zullen de dingen snel gaan. Jullie geforceerde quarantaine van volledig bewustzijn zal ophouden en een welkom thuis ceremonie zal plaatsvinden, waar jullie opnieuw de krachten zullen bundelen met jullie spirituele en ruimtefamilies. Deze grootse reünie zal jullie toegang tot Binnen- Aarde openen als jullie opnieuw samenkomen met degenen die waarachtig jullie voorouders vertegenwoordigen. Hun geschiedenis zal niet langer in ‘mythe’ verborgen zijn, maar een levende saga worden die jullie oorsprong vertelt en waarom jullie hier zijn. Wanneer jullie dit allemaal hebben verwerkt zullen jullie weer heel zijn en in staat om jullie levenscontracten uit te voeren. Het bouwen van jullie sterrennatie zal niet alleen de deuren openen naar andere waterwerelden in dit zonnestelsel maar ook naar de verten van deze Melkweg, als onderdeel van jullie goddelijke dienstbaarheid aan de fysicaliteit. Jullie zullen begroet worden door andere bewuste Wezens en hen helpen volledig bewustzijn te bereiken, net als jullie. Jullie zullen daadwerkelijk meewerken om een nieuwe thuisgalaxis te smeden voor ons allen! Het zal de mooiste tijd worden! Een tijd voor grootse avonturen en ontdekkingen wanneer we gezamenlijk het goddelijke plan van de Schepper manifesteren.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met nieuwe berichten! De energieën die door het Licht naar dit gezegende rijk worden gezonden naderen hun piek, en de talloze effecten van deze uitgebreide toename van Licht worden duidelijk. Het duister heeft haar strijd om te overleven verloren en we bereiden de vele lessen die we jullie zullen geven voor. Ieder van ons zal jullie de wijsheid tonen die je nodig hebt om door te gaan met het verhogen van jullie bewustzijnsniveaus. Deze morele kompassen zullen je gidsen wanneer je steeds dichter de dag nadert dat je eindelijk klaar bent voor je individuele Levende Lichtkamer. We zullen elke stap van de weg naast je staan terwijl je deze wonderbaarlijke transformatie doormaakt, en na je volledig bewustzijnsetiquette training, zal het onze voortdurende missie zijn jullie te superviseren en te begeleiden mbt de aard van jullie goddelijke dienstbaarheid aan de Hemel. In feite zijn deze aspecten die we hier beschrijven slechts een deel van onze dienstbaarheid aan Gaia en ieder van jullie, want een compleet nieuw tijdperk voor de mensheid wordt dan werkelijkheid. Halleluja! Halleluja!

Onze rol in deze missie is: waken over de mensheid en morele begeleiding geven. We beantwoorden de roep om hulp die het menselijk collectief gedaan heeft. We verlichten jullie pijnlijke wonden en zenden boodschappen uit voor de redding van de mensheid. Nu behoort eveneens tot onze taken het jullie allemaal succesvol brengen naar een rijk van toenemend bewustzijn, waar jullie je bewust kunnen worden van je spirituele hartcentrum. We kijken verheugd naar de totstandkoming van de voordelen van deze activiteiten, en terwijl de Hemel nu haar immense energieën inzet om jullie realiteit naar het Licht te transformeren, geeft het onze boodschappen en hulp aan jullie meer geloofwaardigheid. Dit is een tijd van toenemende spiritualiteit en het moment waarop we lang hebben geanticipeerd. Nu zijn we bezig met het beëindigen van de langdurige tirannie van het duister zodat het nieuwe financiële systeem en het nieuwe bestuur groots kan worden ingeluid door onze welvaartsplannen tezamen met een algemene wereldwijde viering. Een nieuw tijdperk is aangebroken!

Het nieuwe tijdperk voor de mensheid zal tevens een reünie inhouden met jullie broeders in de ruimte, Binnen Aarde en in de geestenwereld. Het zal meer dan duidelijk worden dat jullie nooit alleen waren! Jullie maken deel uit van één van de uitgebreide menselijke levensketens door middel waarvan de Schepper leven verspreidt door deze bijna oneindige ruimte die bekend is als fysicaliteit. Hier worden tevens miljarden niet-stoffelijke wezens gevonden. In deze uitgebreidheid van hoog bewust leven zijn en wonen we in Liefde en Licht. Nu komen we als volledig bewuste Wezens om in vreugde het goddelijke plan voor fysicaliteit uit te voeren. We zijn vrijwillig deze plichten aangegaan, welke ons grote vreugde brengen aangezien we de diepste verlangens van ons hart daarmee vervullen. Allen voelen onze grote Liefde terwijl we genadig met elkaar omgaan; onze levens vervuld van hemelse zegen, en elke dag ontvangen we eer voor hetgeen we bereiken. Dit is waarlijk een zeer wonderbaarlijke manier om te leven, en één die we graag met jullie delen!

Vandaag bespraken we een paar recente ontwikkelingen en wat onze toekomst inhoudt. We komen naar jullie wereld om jullie de grote gift van volledig bewustzijn te brengen en de vreugde die dat het geheel van de fysicaliteit brengt. Jullie zullen worden verwelkomd in deze gezegende staat niet alleen door ons, maar door iedereen in de Schepping! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl