Home > > Sheldan Nidle - July 2, 2013

Sheldan Nidle - July 2, 2013

12 Ben, 1 Kumku, 9 Eb

Selamat Balik! We hebben jullie veel te vertellen. Op dit moment is een uitwisseling van wettige documenten onderweg die de weg plaveit voor de laatste uitwisselingen die de verschillende welvaartsprogramma’s goedkeurt die volledig worden gefinancierd door de Dragon families. Het autoriseert tevens Quan Yin en St. Germain om de uitbetalingspapieren van hun wereldtrustfondsen te tekenen. De personen die deel uitmaken van deze internationale raad van beheer zijn eveneens betrokken bij deze complexe ondertekeningsprocedures. Op dit moment waarschuwen de vele organisaties die opgericht zijn om deze fondsen te verdelen hun regionale beheerders dat de langverwachte tijd snel nadert. Deze laatste vlaag activiteiten dankt zijn legitimiteit aan een speciaal aantal wettige protocollen, en de uitvoering er van op dit moment is deels mogelijk gemaakt door het scherpzinnige gebruik door de First Contact Raad van wat wij noemen de galactische optie. Dit is eenvoudig de macht achter het Licht om dingen gedaan te krijgen. Het heeft het mogelijk gemaakt om gunstige wettige beslissingen in het geheim te overhandigen en deze zijn nu klaar om onze lange reis naar een meest wonderbaarlijk moment van manifestatie te volbrengen!

Terwijl dit alles onverbiddelijk voortgaat, monitoren we de vele intriges van de duistere Cabal. Tot dusverre hebben we de schadelijke effecten van de wereldwijde chemtrails die het duister gedurende ongeveer een decennium de atmosfeer in heeft gesproeid geneutraliseerd. Deze doorgaande vergiftiging heeft de natuurlijke balans van jullie atmosfeer ernstig ontregeld en epidemieën en ziekten over de wereld verspreid. Het dreigt een grote uitstervingscyclus in gang te zetten, die de mensheid en tevens de hele ecosfeer van de planeet decimeert. Onze tegenmaatregelen op dit gebied bereiden de tijd na disclosure voor, wanneer onze technologie Gaia’s atmosfeer, oceanen en landmassa’s veilig kunnen terugbrengen naar de staat van balans zoals die was net na het eind van de Tweede Wereldoorlog, laat in 1945. Dit punt van aardse balans kan aangepast worden; het is maar een beginpunt dat uiteindelijk verder teruggezet kan worden naar een nog meer ongerepte tijd, meer dan 2500 jaar geleden. Naar dit punt werken we toe nadat we eenmaal begonnen zijn iets van onze technologie onder jullie te verspreiden.

Nadat jullie interim-regeringen eenmaal hun aanvankelijke aankondigingen hebben gedaan, gaan we toezien op de verspreiding van deze technologie en doen wat nodig is om er voor te zorgen dat de vele regeringsprogramma’s succesvol worden gestart. Dit zal ons belangrijkste focus zijn vóór disclosure. Onze gewijde missie is alles te doen dat als essentieel wordt beschouwd om jullie naar volledig bewustzijn te verheffen aangezien dat is waarom we hier zijn. Onze Agarthaanse verbindingsteams en aanverwant personeel werken voortvarend om het duister uit hun macht te zetten. Jullie kunnen zien dat er nog veel machtsmisbruik in alle hoeken van de wereld werkzaam is, en terwijl deze dingen ons bedroeven blijven we ons volledig aan de edicten houden zoals die voor ons werden opgesteld in het goddelijke plan van de Hemel. Wees gerust, de uitingen van de Cabal’s arrogantie worden heel spoedig getransformeerd. We hebben de wettige maatregelen die jullie nieuwe bestuur gaan gebruiken om deze onrechtmatigheden te veranderen gezien. En spoedig daarna zullen verdere grote koerswijzigingen plaatsvinden wanneer de Opgestegen Meesters hun nieuwe leringen over de hele wereld beginnen, en dit zal een grote verandering in houding in al jullie maatschappelijke structuren tot stand brengen. Inderdaad, de waarheid van zo veel zaken die aan het licht komen zal een grote hoeveelheid gezichtspunten bij een heleboel mensen veranderen.

Het moment waarop jullie allemaal hebben gewacht is hier: het einde van de wurggreep van het duister op jullie wereld en jullie levens! Ieder van jullie weet in zijn hoger bewustzijn dat deze grootse, voorspelde verschuiving op het punt staat zich te voltrekken. Onze vloot mocht een hele lange tijd alleen maar toezien en op een langzame maar weloverwogen manier datgene doen wat jullie maar bij je zaak zou helpen. We zijn zeer verheugd dat er een periode van meer directe actie aankomt! Onze verbindingsteams zien duidelijk dat de greep van het duister verslapt en de middelen die het eens ter beschikking had snel aan het slinken zijn. Deze omkering van het lot wordt door onze eigen acties geholpen en het is onze stellige bedoeling om de verandering in bestuur succesvol afgerond te zien. Het is tijd dat het Licht dit rijk terugneemt en jullie snelle en makkelijke terugkeer naar jullie natuurlijke, volledig bewuste toestand verzekert. Deze fase van de operatie begint nu, en we hopen dat we het proces in iets meer dan een jaar kunnen afronden. Hiertoe verkondigen we onze volle en niet aflatende focus!

Zegeningen aan allen! We zijn jullie Verlichte Meesters! We zijn er weer om een speciale boodschap af te geven! Jullie wereld is in de laatste fase van een transitie van duister naar Licht. Bijna 13 millennia geleden zonk Atlantis door haar eigen arrogante misrekening in de golven. Haar burgers werd naar een planeet geëvacueerd die rond een ster draait in de constellatie van Centaurus, Hagar genoemd, oftewel Beta Centauri door onze astronomen. De Centaurianen kennen het als Agena. Deze Atlantische evacués wisten dat de weinige overlevenden van deze waterramp onze voorouders zouden worden. Deze ‘gevallen’ mensen begonnen een lange, moeizame reis die uiteindelijk hun nakroost ten langen leste naar volledig bewustzijn ziet terugkeren. We hebben over deze generaties van zwervenden gewaakt en waren getuige van hoe de Anunnaki het tijdelijke beheer over de oppervlakte van de Aarde werd gegeven. Dit resulteerde er in dat onze thuiswereld in twee aparte rijken werd gesplitst. Onze gewijde taak door de eeuwen heen was om jullie te begeleiden en er op toe te zien dat de edicten van de Hemel op de juiste wijze werden gevolgd.

Een paar eeuwen geleden stond het duister toe dat er een kleine hoeveelheid primitieve technologie op jullie oppervlaktewereld het daglicht aanschouwde. De Anunnaki zorgden er behoedzaam voor dat de er uit voortvloeiende vooruitgang door het gebruik van deze verderfelijke technologie langzaam ging en vergezeld werd door veel pijn en lijden voor Gaia en onze voorouders. We deden wat we konden om te helpen, te genezen en moreel advies te geven aan alle betrokkenen. We zagen hoe de Hemel langzaam aan Zielen bij Gaia introduceerde die opgroeiden om hun talenten en bronnen te gebruiken voor degenen wiens armoede en pijn het meest acuut waren. We zegenen onze compagnons en vragen dat allen spoedig dit goede werk eer bewijzen. Nu komt de tijd dat we jullie openlijk kunnen vertellen wat we zich gedurende de afgelopen 13 millennia zagen ontvouwen.

We zagen hoe de Anunnaki een wereld schiepen van onwetendheid, eindeloze strijd en armoede. Rijkdom werd gebruikt om bitterheid en afgescheidenheid te veroorzaken en was merendeels voorbehouden aan een speciale groep gunstelingen die absoluut regeerden en ongelooflijke wreedheden en endemische immoraliteit tentoonspreidden. Zulke wetteloosheid gaat ophouden en dit zal er voor zorgen dat de grote verheffing zoals die door de Hemel werd verordonneerd zoals gepland plaatsvindt. Dan kunnen we openlijk uitleg geven over de eerdere duistere tijden en jullie voorbereiden op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Als Opgestegen Meesters hebben we een gewijd netwerk gecreëerd dat jullie zal voorzien van een universele welvaart die met jullie soevereiniteit verbonden is. De keerzijde van die munt is vrijheid, en dit verenigt jullie met jullie lang verloren families van Binnenaarde, de Hemel en uit de ruimte. Hosanna voor de Hemel en voor jullie Bevrijding! Halleluja! Halleluja!

Vandaag spraken we over de vooruitgang die plaatsvindt op jullie oppervlakterijk. De tijd voor de grote verheffing naar het Licht zoals verkondigd door de Hemel komt eraan en we komen alleen maar om deze decreten te vervullen en jullie thuis te brengen naar volledig bewustzijn. Jullie vrijheid en volledige erkenning door allen van jullie gewijde, persoonlijke soevereiniteit is ophanden! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl