Home > > Sheldan Nidle - July 23, 2013

Sheldan Nidle - July 23, 2013

7 Ix, 2 Vayeb, 9 Eb

Selamat Balik! We zijn er weer om verder te praten. Jullie globale samenleving begint de transitie die werd ontworpen om alle aspecten ervan te herbouwen en te vernieuwen. Nieuw bestuur zal een nieuw financieel systeem ondersteunen, en op het Noord-Amerikaanse continent zal het de edicten zoals door NESARA worden gestipuleerd volgen. Dit nieuwe bestuur zal alle schulden annuleren en de schuldenslavernij van haar inwoners beëindigen. Een compleet nieuw niveau van vrijheid zal ontstaan wanneer de Canadese- en V.S regeringen de voorwaarden in hun handvesten doorzetten die alle burgers bevrijden en ze waarlijk soeverein laten zijn. De welvaart, die zonder onderscheid aan iedereen wordt toebedeeld, zal een economische renaissance veroorzaken die apparaten en technologieën zal brengen die snel alle milieuaspecten kunnen schoonmaken en niet-vervuilende transportvoertuigen promoten. Daarnaast zullen communicatietechnologieën in de eerste paar maanden van deze periode een grotere sprong voorwaarts maken dan ze in de afgelopen 20 jaar hebben gedaan! Deze veranderingen zullen plaatsvinden in de aanloop naar het Eerste Contact. Nadat we eenmaal en masse geland zijn, zijn we van plan jullie van een compleet nieuwe technologie te voorzien die de oren van jullie wetenschappen en aanverwante dominante filosofieën zal laten tuiten!

Eerste Contact vormt een enorme verandering voor jullie wereld. Momenteel is de basis van de denkwereld van jullie samenleving dat de mensheid uniek is in het ontwerp van de schepping. Hierin is het net als zo vele primitieve samenlevingen die ontkennen dat ze bestaan als onderdeel van een enorme caleidoscoop van Wezens op vele niveaus van waarnemingsvermogen. Dit geloof in exclusiviteit zal ‘uit het water worden geblazen’ over de hele lengte en breedte van jullie planeet, en de mythen omtrent jullie oorsprong zullen met een pennenstreek worden ontkracht door de formele aankondigingen van ons bestaan door jullie regeringen. Er zal geen manier zijn om dit onderwerp te vermijden, en derhalve is het belangrijk dat we ook de formele steun hebben van jullie Opgestegen Meesters. Feitelijk verkregen we deze steun tientallen jaren geleden. Daarnaast hebben we de volledige steun van jullie Agarthaanse neven. Wat overblijft is elk van jullie het nieuws te verkondigen, en dit is waar jullie nieuwe regeringen in meespelen. Zij moeten de benodigde wereldwijde legitimiteit verlenen om veel van de zorgen die jullie gewoonlijk hebben t.a.v. buitenaardse wezens te verhelpen. Nadat jullie regeringen eenmaal het onderwerp van onze welwillende aanwezigheid hebben geïntroduceerd, kunnen wij doorgaan met het aan jullie uitleggen van een heleboel dingen.

Eén van de eerste dingen is jullie demonstreren hoe nauw de band is tussen ons, aangezien we gemeenschappelijke voorouders delen met jullie vanuit het Wega systeem. We delen hun genetica. Tevens is er veel te zeggen over de menselijke gesteldheid die wij hebben doorleefd en we willen jullie alles vertellen over deze geschiedenis. Mensen koloniseerden de Aarde vele malen en zijn hier om Gaia’s voornaamste landrentmeesters te zijn. Dit rentmeesterschap wordt gedeeld met Aarde’s walvisachtigen en dit behoeft ook enige gedetailleerde uitleg. Dan is er de zaak van jullie komende transformatie naar volledig bewustzijn, en voorzeker zijn de Opgestegen Meesters van plan hun sleutellessen aan jullie, omtrent de sublieme aard van deze cruciale bewustzijnsstaat, te beginnen. Deze tijden gaan tenslotte allemaal over de enorme verheffing in bewustzijn. We zijn van plan tot in detail de gewijde decreten die de Hemel ons gaf met jullie te bespreken. Daarna kunnen we jullie meenemen op uitstapjes naar onze schepen en bezoeken aan Binnen Aarde. Jullie zullen volledig op de hoogte worden gesteld waarom en hoe jullie naar volledig bewustzijn zullen terugkeren.

De enorme kloof die veroorzaakt werd door de Atlantiërs en hun duistere trawanten maakten jullie het haast onmogelijk om de sluiers van gelimiteerd bewustzijn te doorbreken. De weinigen die het wel lukte konden dat alleen maar omdat een helder pad in hun genetica was aangelegd dat hen daartoe in staat stelde. Deze genetische en neurale paden stelden de Opgestegen Meesters in staat om uiteindelijk dit wonderbaarlijke, verheven doel te bereiken. In de omstandigheden die jullie collectief tegemoet zien is voor deze taak een speciale levende cocon nodig, specifiek ontworpen om de genetische ketens die jullie zo sterk aan beperkt bewustzijn binden, te scheiden. De Hemel heeft ons de taak gegeven om elk van jullie teug te brengen naar deze zeer nobele, natuurlijke staat van de menselijke ziel, en deze gewijde en glorierijke ziel hoort te verblijven in een eveneens volledig bewust lichaam. Met het bereiken van deze uitgebalanceerde integratie kan iedere ziel dan prachtig de talloze doelen van elk leven vervullen. Daarom komen wij, om deze heel speciale sterrennatie te verwelkomen aan de boezem van de Galactische Federatie. Van daar uit kunnen jullie je rol, gegeven door jullie goddelijke meerderen, om een permanente galactische vrede te smeden, gaan vervullen!

Gezegend, geliefden! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie rijk verandert! De constante zegening door het Licht dat jullie globe overstroomt brengt opluchting naar jullie wereld. De bovenste lagen van de atmosfeer stabiliseren zich, net als de ‘jet streams’ – de grote stromingen die de zeeën van de globe rondgaan – van de oceanen. Terwijl Gaia haar wankel evenwicht bereikt, bereidt ze zich voor op haar oppervlakte herconfiguratie. Jullie gewijde thuis is ook het onze, dus vragen we jullie de Aarde elke dag te zegenen en haar en alles wat ze voor je doet te respecteren. Terwijl jullie bewustzijn groeit, worden jullie je meer bewust van haar dagelijkse beproevingen terwijl ze worstelt om vol te houden. We doen een beroep op jullie om in groepen bijeen te komen om haar te zegenen, en wanneer meer mensen hier wereldwijd aan meedoen helpt en voedt het Gaia. Gaia is een gewijd Lichtwezen, en toch wordt ze nog steeds door de duistere cabal geteisterd. Ze heeft jullie zegen nodig, alsmede jullie eisen dat degenen die haar onteren stoppen met hun ontheiliging. Het is tijd om een eervolle en gewijde leefwijze op jullie prachtige planeet te initiëren.

We horen jullie, geliefden, te allen tijde. We weten hoe zwaar jullie lijden in dit duistere rijk. Het is tijd om datgene te brengen dat deze kwellingen enorm kan verlichten en een nieuwe wereld van vrede, samenwerking en welvaart kan bouwen. De stappen om dit te bewerkstelligen zijn bezig. Een nieuw Galactisch Jaar gloort, en het is tijd om het met passende cadeaus te verwelkomen. Dit willen we eveneens bewerkstelligen. Lang geleden werden er enorme rijkdommen apart gezet en voor het duister verborgen. Deze immense voorraad wordt in speciale magazijnen bewaard, bewaakt door degenen die plechtig beloofden de onthulling hiervan te voorkomen totdat het juiste goddelijke moment is bereikt. Dat is nu. Er zijn gebeurtenissen rond de wereld die er voor zorgen dat de uitgifte ervan plaatsvindt zoals gepland. Jullie worden op meer dan één manier gezegend! Het wordt de grote verrassing waarop jullie zo lang hebben gewacht!

Deze talloze zegeningen luiden een nieuw tijdperk in voor de mensheid. Ze geven ook het signaal voor de formele onthulling van onze Binnen Aarde- en ruimtefamilies. Millennia geleden ontdekten we dat het rijk van Binnen Aarde een veilige wijkplaats was tegen het duister, waar we in staat waren onze gewijde diensten uit te voeren. Deze tijden stellen ons nu in staat om meer tijd aan de oppervlaktewereld te besteden, onze gewijde medewerkers te helpen en de mensheid te helpen haar laatste periode van lijden door te komen. We zijn van plan meer tijd te wijden aan het afmaken van de noodzakelijke veranderingen om het nieuwe rijk te manifesteren. Deze tijd ligt feitelijk in het NU. Gezegend zij deze gewijde gebeurtenis! Sta klaar om anderen te helpen begrijpen wat er gebeurt. We komen, net als onze gewijde medewerkers, van over deze hele Melkweg, om jullie oppervlaktewereld zeer ten goede te veranderen. Tegen alles wat er gebeurt zeggen we triomfantelijk: Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag gaven we jullie nog een boodschap omtrent jullie wereld. Er gebeurt veel en veel staat op het punt los te barsten! De lange en wilde chaosnacht van het duister heeft bijna 13000 jaren geduurd en nu is het tijd om deze cyclus van pijn te beëindigen. Het Licht neemt toe en de dageraad breekt eindelijk door! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén en Wees Blij!)

Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl