Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - April 30, 2013

Sheldan Nidle - April 30, 2013

1 Oc, 18 Kank'in, 9 Eb

Selamat Balik! Hier zijn we weer! Jullie wereld verandert overal rustig richting haar goddelijke transformatie. De hemel gaat door met de voorbereiding voor het gewijde moment waarop een nieuwe werkelijkheid officieel zal worden uitgeroepen. Agartha bereidt zich eveneens voor op dit moment, door hun talloze uitvoerders aan de oppervlakte eraan te herinneren zich klaar te maken om publiekelijk te onthullen wie ze daadwerkelijk zijn. Onze vele liaisonteams bereiden zich eveneens voor om te onthullen wat voor werk ze doen om jullie nieuwe werkelijkheid tot stand te brengen. We werken tevens met de vele opgestegen Meesters om al hun geheime gewijde organisaties in de openbaarheid te brengen. Een uniek moment nadert wanneer jullie in staat zullen zijn om te vernemen hoe het kan dat jullie hele wereld in staat was om zo snel om te schakelen naar een nieuwe manier van lokaal, regionaal en nationaal bewind. Deze verandering zal snel worden gevolgd door een serie speciale, officiële aankondigingen, en spoedig daarna door het opstarten van verscheidene nooit eerder voorgekomen sociale diensten, geleid door dezelfde personen van deze gewijde gemeenschappen. Deze programma’s zullen jullie eerste officiële voorbodes zijn van wat er nog gaat komen. Een nieuwe werkelijkheid staat op het punt geboren te worden, hetgeen tevens formele aankondigingen zal inhouden omtrent ‘eerste contact’ en onze welwillende aanwezigheid.

Momenteel plaatsen we meer liaisonmedewerkers op jullie wereld en ze zullen nauw samenwerken met de Agarthanen. Het is belangrijk om het feit dat de geofysische toestand van jullie wereld feitelijk heel anders is dan de meesten van jullie geloven, naar buiten te brengen. Terwijl jullie deze nieuwe feiten en de bijbehorende nieuwe relaties die ze met zich meebrengen absorberen, zal de relevantie van de activiteiten van de gewijde genootschappen mbt jullie levens veel duidelijker worden. Het beginnen te begrijpen van de opmaak van jullie werkelijkheid en de aanwezigheid van de Agarthanen kan jullie voorbereiden op wat gaat volgen. Wij, van de Galactische Federatie zijn hier vooral om jullie te prepareren op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn, en derhalve is het belangrijk dat onze introductie in jullie wereld niet alleen officieel is maar ook conform de leefregels van de goddelijke wetten. Jullie vertrouwen in ons is van het grootste belang! Nadat we eenmaal jullie vertrouwen hebben, zullen we in staat zijn alles klaar te zetten om jullie op alle niveaus voor te bereiden op jullie drie dagen van metamorfose in jullie individuele Lichtkamers. We beschikken over vele leermethoden die jullie in staat zullen stellen om alle aspecten van wat er bij jullie terugkeer naar volledig bewustzijn hoort te begrijpen, en we zijn er klaar voor om alles, stap voor stap, met jullie door te nemen en al jullie vragen en twijfels te beantwoorden.

Jullie terugkeer tot volledig bewustzijn is iets dat de Hemel voor jullie allen heeft bevolen. De oppervlaktebevolking van Gaia was altijd voorbestemd om tot deze gezegende staat van Zijn terug te keren zodra jullie realiteit het groene licht is gegeven om uit de huidige duisternis op te rijzen. Jullie ongebruikelijke staat van beperking werd alleen toegestaan op een tijdelijke basis, nadat Atlantis gezonken was en diens volledig bewuste bewoners naar de sterren vluchtten. De resulterende snelle verandering in de energieopmaak van de oppervlakte dwong Moeder Aarde haar dagelijkse realiteit te veranderen. Bovendien besloten de Anunnaki in jullie zonnestelsel hun woonplaats te kiezen en met de Hemel te onderhandelen over een goddelijke dispensatie. Dit werd toegestaan, en een tijdrooster en voorwaarden voor de duur werden opgesteld. Toen werd door jullie Hemelse Administratoren bepaald dat jullie prototypes zouden zijn met beperkt bewustzijn, met het vooruitzicht om dan in staat te zijn Anchara’s kinderen op een later tijdstip te helpen eveneens dezelfde goddelijke staat van zijn te bereiken. Dit is hoe jullie aan een lang verblijf in de schaduwlanden begonnen, en nu komt het tot zijn voorbestemde einde.

Jullie herverschijning als volledig bewuste Wezens geeft ons een manier om dit immense sterrenstelsel in het Licht te brengen. Jullie eerste taak in deze onderneming zal zijn, een voortgaande liaison met de voormalige sterrennaties van de Anchara-alliantie te arrangeren, alsmede jullie goede diensten te gebruiken om de vele volledig bewuste Wezens, die nu Galactische Federatieleden zijn, te helpen om harmonieus met elkaar om te gaan. Het doel hier is uiteindelijk een volledig bewust rijk te voort te brengen, dat een voortreffelijk Licht uitzendt.

Terwijl dit nieuwe rijk vorm krijgt, zullen jullie schitteren en bijzonder geëerd worden door het volbrengen van jullie grootse en gewijde taak! Jullie thuiswereld zal een centrum worden voor de beweging die inmiddels al over 50000 zonnestelsels is verspreid, en dit is nog maar het begin. Jullie zullen worden gefêteerd en jullie verwezenlijkingen zullen door de Hemel en in de fysieke werkelijkheid worden gevierd. Jullie naam zal door de hele fysieke werkelijkheid worden verkondigd en jullie glorieuze geschiedenis zal aan elk Wezen in dienst van het Licht worden bekendgemaakt. Waarlijk, jullie staan op het punt in het Licht te worden gekatapulteerd om een zeer opmerkelijke tijd voor jullie nieuwe sterrennatie te creëren.

Namaste! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen met een gezegende boodschap van Liefde, Licht en Waarheid! Jullie rijk beweegt zich nu weg uit de duisternis die het gedurende de laatste dertien millennia in haar greep had. Gedurende deze tijd ging elk van ons succesvol door de verschillende beproevingen die ons tot aan de poort van Ascentie brachten. Nadat we eenmaal deze drempel gepasseerd waren stegen we op in het rijk van de Hemel en in de absolute vreugde die de goddelijke dienst is. Wat zo uitzonderlijk is, is dat de Hemel elk van jullie goddelijke dispensatie heeft gegeven om snel en gemakkelijk te bereiken wat ons zo lang heeft gekost: namelijk jullie speciaal gemaakte Lichtkamers. Dit werk van de Meest Goddelijke is om jullie te voorzien van een unieke weg tot onsterfelijkheid. Op deze manier kunnen jullie tot fysiek Engel-zijn terugkeren en tot jullie essentiële dienstbaarheid aan het goddelijke plan. We zegenen jullie en roepen Hosanna’s naar de Hoogste voor de Gunst en Genade die jullie is getoond.

Het moment is gekomen waarop de Hemel jullie kan leiden naar een gewijd, fysiek leven vol vreugde, wonderen en zegeningen voor elk van jullie. Wij bereiden ons ook voor op onze goddelijke dienst, welke bestaat uit het uitleggen van de verkeerde beoordelingen die het duister jullie heeft aangesmeerd, zoveel millennia geleden. De dispensatie voor jullie terugkeer naar volledig bewustzijn is nog een indicatie van waartoe jullie waarlijk geschapen waren. Binnenin ieder van jullie zit een goddelijke meester, aangewezen door de Opperste Schepper, om jullie moreel te begeleiden in de heilige waarheden van Hemel en Aarde. Deze innerlijke begeleiding werd geëxternaliseerd door jullie behoefte aan een leider buiten jullie, toen jullie tot beperkt bewustzijn terugvielen en zodoende jullie verbinding met het Goddelijke verloren. Nu komt de tijd voor de wederopstanding van deze heilige mentor binnenin jullie. Sommigen noemen het het Hogere Zelf, terwijl anderen eraan refereren als de Ik Ben Aanwezigheid. Hoe dan ook, kijk naar binnen, gezegende Geliefden. Hetgeen jullie zullen vinden is een meester van Waarheid en Integriteit, die jullie elke dag kan voorzien van nimmer falende begeleiding in elke situatie.

De komende dagen zullen worden gemarkeerd door een serie ongewone gebeurtenissen die jullie nieuwe rijk laten manifesteren. In deze boodschappen hebben we jullie voorzien van de context om jullie in staat te stellen om te begrijpen dat wat er gaat gebeuren niet een of ander soort redding is, maar een natuurlijke voortgang van voorspelde gebeurtenissen, om jullie te leiden naar een nieuw land, gevuld met welvaart en Liefde! Te lang verbleven jullie in een wereld van onwaarheden, verdenkingen en vervreemding. Nu gaat zich een geheel nieuwe, tegenovergestelde realiteit aan jullie ontvouwen! Wees niet ongelovig of wantrouwend bij het ontvangen van de basisbehoeften van een natuurlijk leven. Jullie vrijheid en persoonlijke soevereiniteit zijn goddelijke giften aan jullie toen jullie de eerste keer werden gemaakt. Wees opnieuw de gezegende kinderen die open staan om hun goddelijke gaven te ontvangen, en wees bereidwillig om jullie medemensen te helpen wanneer deze welvaart zich over de wereld verspreidt. Gebruik jullie talenten en jullie Liefde om een nieuw rijk te creëren, door de Hemelse Gastheren aan jullie geschonken. En tijd van grote vreugde is aangebroken!

Vandaag spraken we over wat er op jullie wereld gebeurt. We herinnerden jullie er ook aan dat het ‘eerste contact’ bijna daar is. Elke dag vliegen we missies rond jullie planeet die ons voorbereiden op het moment van onze landing. Terwijl jullie innerlijke Geest jullie adviseert omtrent volledig bewustzijn, zo ook herinneren wij jullie eraan wat ons mentorschap jullie verschaft. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge