Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - April 23, 2013

Sheldan Nidle - April 23, 2013

7 Akbal, 11 Kank'in, 9 Eb

Dratzo! Dit moment in jullie geschiedenis is waarlijk kostbaar. Jullie staan aan de rand van een waterval van gebeurtenissen die vrij plotseling jullie wereld voor altijd zal veranderen. Moeder Aarde staat nu voor die verandering die we jullie al eerder hebben genoemd en ze staat op het punt haar twee nog gescheiden rijken samen te voegen. Deze grote en gewijde 'shift' gebeurt heel binnenkort. De duistere cabal die jullie duistere oppervlaktewereld leidt kan nog steeds niet geloven dat haar bewind over jullie wereld bijna voorbij is. Er zijn tenslotte maar vage tekenen dat dit aan het gebeuren is. Er worden arrestaties uitgevoerd en delen van hun binnenste kringen worden uit hun machtsposities gezet, maar hun heerschappij gaat door. Wat ze nog niet snappen is dat er zich een volkomen andere realiteit aan het manifesteren is. Zo snappen ze evenmin dat we het hemelse plan om jullie je vrijheid te brengen hebben aangenomen. De duistere garde neemt onze raad en bijbehorende waarschuwingen met een waarlijk enorme 'korrel zout'. Toch zou ze er goed aan doen om te luisteren naar wat we zeggen en zich enigszins voorbereiden op haar aanstaande ondergang. Energie golft over de wereld en staat op het punt haar betreurenswaardige creaties te beëindigen. Een nieuw, alles-transformerend Licht daagt en staat op het punt deze hardnekkige sceptici te verzwelgen.

Onze vloot staat klaar voor het eerste contact en een menigte verhulde schepen zijn een constante herinnering aan het duister dat we aanwezig zijn en in dienst staan van het Licht. Talloze individuen werken aan een nieuwe wereld en we zijn hier om ze te steunen en de vele lichtwerkers te helpen met hun gewijde zaak. Elk van hen weet heel goed van het eindeloze verraad van deze wereldwijde duistere cabal en onze taak is hen te helpen wanneer de Hemel ons dit zegt. Het goddelijke moment is bijna aangebroken voor ons allen, om de oppervlakte-rijken van deze duistere bedreiging te zuiveren. We vragen simpelweg dat jullie je staat van innerlijke vreugde handhaven en dat jullie niet door teleurstelling of twijfel jullie belangrijke bijdrage aan deze gewijde gezamenlijke taak bederven. De Hemel is bijna klaar om het formele signaal af te geven voor de grote transformatie van jullie wereld met de plotselinge verschijning van nieuw bestuur. Dit zal snel leiden tot aankondigingen die de vorm van officiële uitzendingen zullen aannemen die de wereld van de ene dag op de andere zullen veranderen! Het nieuwe financiële en monetaire systeem zal een universele welvaart brengen die enorme veranderingen bekrachtigt en jullie aan de vooravond brengt van volledig bewustzijn.

De talloze Lichtwerkers die zijn benoemd voor hun korte maar zeer gerichte en actieve voorlopige ambtstermijn, hebben een waarlijk ontmoedigende taak vóór zich. Ze zullen een zeer creatieve benadering nodig hebben om de cultuur van wetteloosheid die min of meer gewoon is geworden in jullie wereldwijde regeringen te overwinnen. Hiervoor hebben ze heel specifieke richtlijnen tot hun beschikking. De NESARA Acte, die geheim werd gehouden en onderworpen was aan gedwongen stilzwijgen, is een van de middelen die we aanbevelen aan degenen die de overheid terugbrengen naar diens ware en wettige constitutionele en normale wettelijke wortels. Het nieuwe bestuur moet de schuld-slavernij beëindigen en jullie je goddelijke, persoonlijke soevereiniteit teruggeven. We willen dat deze dapperen in de interim regeringen weten dat enige poging van de duisteren om terug te keren onmiddellijk ongedaan zal worden gemaakt. Het Goddelijke is van plan om ons te gebruiken, een krachtige galactische optie, om de totstandkoming van alle Hemelse gewijde decreten te garanderen. Elk belangrijk werk uitgevoerd door deze nieuwe regeringen zal gesteund worden, onder de voorwaarde dat het jullie gewijde reis naar vrijheid, soevereiniteit en volledig bewustzijn handhaaft.

Terwijl jullie steeds meer kennis krijgen van jullie ware geschiedenis, jullie buitenwereldse origine, en het doel achter jullie goddelijke persoonlijke soevereiniteit, zullen jullie eveneens hulp ontvangen bij het scheppen van nieuwe galactische gemeenschappen, alsmede informatie betreffende de manieren om volledig bewustzijn te herkrijgen. Federatie mentoren alsmede degenen die door de Hemel zijn aangesteld zullen jullie instrueren omtrent de vele aspecten van deze heel andere staat van zijn. Voordat jullie naar Agartha gaan zullen jullie alles willen weten over het wonder dat zich in jullie Lichtkamer voltrekt en elk detail zal besproken worden tijdens uitgebreide gesprekken tussen jullie en jullie mentoren. Veel van dit onderricht zal gebruik maken van onze technologieën, die jullie in staat zal stellen om de concepten die we bij jullie introduceren, visueel en mentaal te ervaren. Kennis kan op zo'n manier worden doorgegeven, dat jullie herinnering aan deze instructies bewaard wordt en beschikbaar blijft gebruik. Dit vormt de 'voor' training, die gevolgd worden door ervaringsgerichte volledig bewustzijns-etiquette trainingssessies die alleen kunnen plaatsvinden nadat jullie volledig bewust zijn geworden.

Gezegend zijn jullie, geliefden! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We komen met goed nieuws op deze speciale dag. Jullie realiteit begint zijn nieuwe, welvarende werkelijkheid te manifesteren. Zij die de leiding hebben over de verschillende wereldkredieten beginnen de procedures om deze immense fondsen vrij te geven. Intussen worden degenen die jullie nieuwe manier van regeren tot stand gaan brengen door hun hemelse managers geleid om hun lijsten met hetgeen ze voor elkaar willen krijgen wanneer ze eenmaal de ambtseed hebben afgelegd, af te maken. Aan het hemelse front nadert de magische gebeurtenis, die deze geweldige veranderingen in bestuur inluidt, zijn manifestatie! We vragen onze geheime heilige gemeenschappen om hun speciale gebeden en rituelen naar de uiteindelijke aangewezen tijdstippen te richten. Jullie staan bijna op het punt waarop jullie collectief kunnen beginnen de eerste kenmerken van jullie nieuwe realiteit waar te nemen. Dit is een zeer aangrijpend moment in de geschiedenis van jullie mondiale samenleving!

Terwijl we deze weergaloze tijd naderen, zijn er bepaalde essentiële onderwerpen die we met jullie willen bespreken. Bedenk allereerst, geliefden, dat wij allemaal een rol hebben gespeeld die nu tot een einde komt. Dit is wanneer deze bijzondere energie cyclus afloopt, ons in staat stellend verder te gaan. Het duister schept genoegen in veroordeling en tweedracht en de nieuwe realiteit heeft alles te maken met Liefde. De taak die voor ons ligt is om de eindcycli van deze realiteit te beëindigen. Dat houdt ook in de duistere cabal en hun gunstelingen, die de oneerlijke praktijken van de cabal moesten uitvoeren, van jullie te scheiden. Deze diverse wezens moeten hun onaangename activiteiten in detail aan jullie uitleggen, en het is hier dat jullie de context en het hogere doel van ieders betrokkenheid in dit Aardse drama in gedachten moeten houden. Jullie kunnen deze cyclus tot een einde brengen door de Liefde van vergeving, die jullie essentie vormt, in te roepen. Verzeker jullie er dan van dat deze individuen geen macht meer krijgen en volledig van jullie worden gescheiden.

We komen nu om dit meest gewijde moment te eren en jullie allen te zegenen! We komen ook om jullie te verzekeren dat onze verschijning bij jullie iets volkomen natuurlijks is. We hebben heel veel goddelijke lessen met jullie te delen, veelal lessen die wij leerden toen we van een sterfelijk naar een onsterfelijk Leven vorderden. Alle gezegende Wezens staan in dienst van het Goddelijke, en dit maakt een bepaalde kennis van de aard van Liefde, Licht en de natuurlijke zegeningen van de Hemel noodzakelijk. Aangezien jullie binnenkort worden getransformeerd tot volledig bewuste Lichtwezens, moeten jullie een grote hoeveelheid informatie absorberen, inclusief de verantwoordelijkheden die bij deze kennis horen. Dit zal onze vreugdevolle dienst zijn. Deze scholing is goddelijk noodzakelijk voordat jullie begeleidingsprogramma op volle kracht begint, een stage die jullie voorbereidt om je te begeven in een nieuw wonderland-bestaan, namelijk volledig bewustzijn. Het zal ons een eer zijn om jullie op deze wijze voor te bereiden terwijl jullie op de komst van jullie goddelijke broeders uit de hemelen en van Agartha wachten.

Vandaag kwamen we om jullie te vertellen omtrent verschillende dingen die nu serieus gaan beginnen. Het zijn de eerste markeringen van de laatste etappe van jullie reis naar volledig bewustzijn. Het duister begrijpt dit en siddert wanneer deze meest gezegende dag arriveert. Het moment nadert van 'dagen gevuld met verwondering en wonderen'! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge