Home > > Sheldan Nidle - April 2, 2013

Sheldan Nidle - April 2, 2013

12 Ik, 10 Mac, 9 Eb

Dratzo! Wij komen! Jullie wereld staat aan het begin van een nieuw tijdperk voor de gehele mensheid die op de oppervlakte van Gaia wonen. De specifieke goede werken van de Hemel luiden deze positieve beweging in! We komen hier om dit bewijzen en jullie een beter inzicht te geven in wat er gebeurt. Het duister geniet intens van haar laatste momenten van de macht. Hun arrogantie is zo groot dat zij gezamenlijk hebben besloten de gevolgen van hun laatste acties te negeren. Het belangrijkste doel blijft elke situatie aan te dikken die tot een wereldwijd conflict kan leiden. Onze Agarthaanse familie vormt de voorhoede van onze verbindingen die onophoudelijk werken om dit te voorkomen. Deze inspanning moet succesvol worden omdat het donker niet beseft hoe wij steeds opnieuw kunnen voorkomen dat ze hun zeer afschuwelijke doel bereiken. Wij begrijpen de aard van wat het duister doet en weten de beste manieren om dit te verhinderen. Naast deze serieuze inspanningen stellen wij ook het scenario in voor de wijze waarop jullie mondiaal bestuur verandert in een overheid die we voor jullie hebben beschreven. Dit is iets wat nu jullie aandacht vereist.

Veranderen van het soort bestuur is iets dat indruist tegen alles wat op jullie wereld gebeurt. Normaliter wordt jullie wereldwijd bestuur beïnvloed door de acties van jullie afdeling van de duistere kliek. Deze groep volgt de overeenkomst die zij onderling wereldwijd hebben gemaakt inzake hoe jullie komende geschiedenis zich moet ontvouwen. Er is geen voorziening voor enige inmenging in dit lopende systeem van onverdraagzaamheid, extreme rijkdom en een voortdurende gevoel dat ze almachtig blijven. Wat wij doen is dat wij niet alleen dit proces gaan verstoren, maar nog belangrijker is dat we dit gaan transformeren. We hebben groepen gesteund die dit systeem uitdagen en vele gerechtelijke procedures gebruiken om het neer te halen. Dus, een netwerk van subtiele overwinningen bewees het feit dat dit bestuur haar grenzen heeft overschreden en schaamteloos illegaal werd. Onze vrienden hebben ons dus de wapens gegeven om dit bestuur de macht te ontnemen en het te vervangen door een tijdelijk bestuur die het decor kan plaatsen voor wat inderdaad eerlijke verkiezingen zijn, en een overheid die jullie reële behoeften respecteert!

Hieraan wordt toegevoegd een systeem van speciale mondiale ‘trusts’ onder auspiciën van Quan Yin in het Oosten en graaf Saint Germain in het Westen. Deze enorme financiële organisaties zijn van plan om fondsen vrij te geven voor het opzetten van een nieuw financieel stelsel. Dit systeem is in het geheim uitgewerkt door een groep individuen die gekoppeld zijn aan een beleid om een eind te maken aan het huidige illegale bankstelsel en te zorgen voor een permanente welvaart die overal op jullie wereld wordt gemanifesteerd. Deze nieuwe werkelijkheid zal afgedwongen worden door een wereldwijde publieke bekendmaking (disclosure) die moet leiden tot de arrestatie en detentie van de leiders en volgelingen van deze duistere kliek. De processen die volgen zijn hoofdzakelijk gedaan om te benadrukken dat deze nieuwe werkelijkheid hier is en dat die niet zo gemakkelijk door het duister aan de kant kan worden geschoven. Ons punt hier is in alle eenvoud dat, zodra de Hemel ons dit opdraagt, de werkelijkheid waaronder jullie hebben geleefd op een zeer dramatische wijze verdwijnt. Een andere geschiedenis, dat gebaseerd is op de manieren en decreten van het Licht, moet op deze wereld gevestigd worden.

Dit nieuwe rijk zal de liefdevolle omgeving worden die het decor vormt voor jullie laatste terugreis naar volledig bewustzijn. Deze weg zal door jullie worden afgelegd met mentoren die jullie zullen instrueren in de wonderen van volledig bewustzijn. Deze operatie zal slechts een paar maanden in beslag nemen en vervolgens zullen jullie door de grote metamorfose gaan waardoor je een ‘fysieke Engel’ wordt. Dan worden jullie getraind in de dagelijkse ‘etiquette die sociaal dit zeer Hemelse Rijk bestuurt. De Hemel heeft een reeks speciale taken voor jullie gereserveerd als jullie eerste goddelijke dienst. Het Licht zal deze galaxy omhullen en een grote reeks van heilige allianties smeden die de voorloper zal worden van het uitbreiden van het Licht in het gehele fysieke universum. Jullie moeten je herinneren waarom jullie in dit zonnestelsel zijn en hoe deze nieuwe sterrennatie een permanente vrede gaat vestigen en deel gaat uitmaken van jullie nieuwe werkelijkheid. Dit is iets wat je voelt en gaat realiseren. Wij allen zijn een deel van het goddelijk plan van de Schepper! Als ‘fysieke Engelen’ zijn wij hier om deze nieuwe wonderbaarlijke wereld te co-creëren!

Wij zegenen jullie! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We komen bij jullie met enkele tekenen in de Hemelen en die de voorbodes zijn van jullie nieuwe rijk. De Zon heeft onlangs zijn hyperactiviteit doen toenemen. Deze grote uitstoot van zonne-plasma is een teken van het Licht dat binnenkort iets buitengewoons gaat gebeuren! De sterren in jullie nachtelijke hemel bewegen zich op manieren die naar de rand van jullie galaxy wijzen. Deze richting is waar een verbazingwekkende gebeurtenis gaat plaatsvinden. Jullie observeerders van sterren (astronomen) en anderen die de paden van deze talloze sterren volgen weten dat een nieuwe reeks sterren zich voorbereiden om zich te onthullen en aan te sluiten bij de collectie van heilige wezens die elke avond de hemelen bevolken. Binnen deze veranderingen zijn anderen die we nog niet kunnen onthullen. Ze zijn het symbool van een grootse voorbode die belooft de heerschappij van het duister op jullie wereld te beëindigen. Deze vreemde dingen zijn grotendeels onbekend voor jullie. Ze zijn een manier waarop de Hemel ons in de fysieke werelden toont dat inderdaad een nieuw tijdperk is aan de horizon voor de mensheid van de aarde. Dit nieuwe tijdperk is door de Hemel gezonden en begint zich nu al in de stoffelijke werelden te manifesteren! De grote verschuiving is nabij!

De zegeningen waarnaar we verwijzen zijn degenen die beloven dit rijk voor eeuwig te wijzigen. Binnen In je voel je dagelijks de pijnen en de tekens van een nieuw lichaam. Deze veranderingen zijn gewoon een andere indicatie van de talrijke veranderingen die de voorlopers zijn van jullie nieuwe werkelijkheid. We zitten hier in vreugde en kijken toe terwijl je, als de een of andere onbekende vlinder, verandert in iets dat echt prachtig is! Er komt binnenkort een tijd waarop onze hemelse en ruimtefamilie zich zullen manifesteren en de mogelijkheid er is dat de goddelijke Wil bij jullie bekend wordt. Toen wij allen ervoor kozen te ascenderen en jullie welzijn in onze harten plaatsten, hebben we ons op een pad gezet om de gehele mensheid op zijn bestemming te brengen. Jullie gezegende harten hebben gedurende generaties enorme ongemakken, samen met grote teleurstellingen doorstaan. Dit moet nu stoppen! De Hemel heeft een plan en dit plan is om het duister te verdrijven uit zijn heerschappij door middel van belediging, arrogantie en straf. Hun positie is uitgedaagd te worden door degenen die groter zijn dan hen. Deze tijd is nu!

Jullie bevinden je op een heilig pad dat we dagelijks gebruiken om onze gebeden en energie in stand te houden. Dit pad kan niet langer vertraagd worden of respectloze hinderpalen tegenkomen die door het duister zijn geplaatst. Ze hebben een laatste groot moment die hen gewoon in staat stelt de totale minachting te tonen die ze innerlijk voor ieder van jullie bezitten. Deze laatste show van kracht is geschreven op het ‘schoolbord’ van de Schepper en toont aan waarom ze massaal worden geworpen in de vuilnisbakken van de geschiedenis. Deze laatste handelingen plaatsen in werkelijkheid de spreekwoordelijke strop rond hun respectievelijke nek! Ze zijn dus schuldig bevonden aan deze verschillende gruwelijke daden en moeten worden opgesloten in een speciale reeks van energieën die hen moeten tonen wat ze hebben gedaan en bieden hen een manier om een benodigde vergeving voor allen te krijgen. We zijn allen EEN en er is een noodzaak een bevestiging te verzekeren van degenen die zo snel hun voordelen gebruiken op een dergelijke meedogenloze en ruwe manier. De mensheid moet spoedig samenkomen en de wonderen delen die het volledig bewustzijn zijn!

Vandaag toonden we jullie wat er in de Hemelen en op deze wereld gebeurt om ons allen uit der tirannie van het duistere rijk te verplaatsen naar de vreugden van een rijk dat door het Licht is gecreëerd! Wij verheugen ons en wachten op het Licht die zijn wonderen op dit rijk zal manifesteren. Als Meesters van het Licht wachten we in vreugde op deze nieuwe dag! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl