Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - 7 Mei, 2013

Sheldan Nidle - 7 Mei, 2013

5 Moan, 8 Caban, 9 Eb

Dratzo! Hier zijn we weer! Vandaag komen we om te spreken over de veranderingen die nodig zijn om jullie nieuwe realiteit te manifesteren. Er zijn overal tekenen dat er een nieuw bewustzijn daagt op jullie wereld. Organisaties die toegewijd zijn aan de verandering horen over elkaar en over manieren om internationale sociale netwerken te creëren om zo’n verandering te realiseren. Een item te midden van de diverse veranderingen is het herdefiniëren van geld als mechanisme van uitwisseling; bijvoorbeeld de regels van micro-bankieren en microkrediet in de derde wereld, en de georganiseerde verspreiding van kleinschalige ondernemingen en ‘dorpsbanken’ in deze landen. Deze sociale en culturele netwerken zijn, om zo te zeggen, het onderstel dat alles ondersteunt wat er gaat gebeuren op de hoogste niveaus van handel en bankwezen. Lang geleden, toen het tijdperk van de Ontdekkingsreizen begon in het Westen, verborgen de landen, die het meest te lijden hadden van de inmenging van de westerse soldaten, schepen en geweren, hun symbolen van rijkdom (goud en zilver) in geheime bergplaatsen, waar ze eeuwenlang hebben gelegen. Intussen veroverde en plunderde het Westen voort. In die tijden wisten de oude heersende families dat deze gesel voorbestemd was eens te verdwijnen.

Deze oude families heersten niet alleen door erfrecht, maar eveneens vanwege de natuurlijke autoriteit, afkomstig van speciale wijsheid die hen was geleerd door verscheidene profeten en vanuit de enorme archieven die aan hen ter bewaring waren gegeven. Het Westen werkte velen van hen uit hun macht, en toch verdroegen ze dat allemaal. Recentelijk begonnen deze families een betekenisvolle relatie met de Opgestegen Meesters van Moeder Aarde en met de verbindingsteams van onze vloot. Deze verbindingen leidden natuurlijk tot hun introductie bij hun Agarthaanse verwanten. Deze groepen verbonden zich en vormden wettige entiteiten, gegrond op de oude manieren waarbij macht werd erkend en geëerd door elke groep. Deze inheemse en oorspronkelijke bases van macht en wijsheid verbonden zich daarna met degenen die de Hemel vertegenwoordigen, tezamen met een nieuw element: de Galactische optie. Daarna, twee decennia geleden, kwam deze congruente verzameling groepen met een nieuwe visie die nu functioneel is en op het punt is aanbeland waarop jullie oppervlaktewereld en de manier waarop deze opereert kan worden getransformeerd. Deze verzameling van wijzen staat op het punt jullie nieuwe realiteit te manifesteren.

Deze nieuwe realiteit is nogal een verschil met de oude duistere manieren waaraan jullie gewend zijn geraakt. Een nieuwe visie zal jullie wereld voor het Licht openen en de duistere, hinderlijke volgelingen van de cabal in een tijdelijke quarantaine plaatsen, waarmee het nieuwe systeem zich kan vestigen en een anker worden voor de nieuwe wereld die bedoeld is om jullie naar volledig bewustzijn te leiden. Nadat jullie eenmaal opnieuw volledig bewust zijn kunnen jullie het pad dat lang geleden begonnen was in Lemurië vervolgen. Daar zullen jullie je herenigen met jullie verwanten van Binnen-Aarde en een prachtige galactische samenleving creëren. Eén van de eerste ondernemingen van deze nieuwe samenleving zal het reizen naar elke waterwereld zijn en samen met jullie planetaire broeders een nieuwe sterrennatie vormen. Dit is jullie doel en we zijn hier om jullie te garanderen dat met het Hemelse Licht deze Goddelijke Wil uitgevoerd zal worden. Jullie huidige wereldleiders geloven dat ze almachtig zijn, hetgeen een erg domme veronderstelling is. De tijd voor grote veranderingen nadert, alsmede het moment waarop de grote bewustzijnstoename voor iedereen duidelijk wordt. Derhalve: de Hemel nadert en bereidt het moment voor een zeer buitengewone verrassing voor!

Deze verrassing, zoals we al eerder hebben gezegd, is de verschuiving vanuit het duister naar het licht. Moeder Aarde doet haar best om iedereen te waarschuwen voor de grote rampspoed die haar wordt gebracht door het duister. Haar atmosfeer is in beroering; haar oceanen en rivieren sterven; haar biodiversiteit is eveneens aan het uitsterven; echt, de pure overleving van jullie oppervlaktewereld hangt aan een zijden draadje. Toch gaat het duister door met dit te negeren en stelt zelfs dat deze mogelijke ramp niet kan plaatsvinden. We zijn hier om jullie er van te verzekeren dat jullie stervende wereld een feit is. Echter, we verzekeren jullie er ook van dat er gebeurtenissen onderweg zijn die er voor zorgen dat de duistere kliek verwijderd wordt en de macht geven aan degenen die we hierboven genoemd hebben en die toegewijd zijn aan vrede, welvaart en onthulling. Het is tijd om de grote hoeveelheid ‘cover-ups’ en meedogenloze plannen die jullie verheffing naar volledig bewustzijn tegenhouden, te beëindigen. Bovendien, alles dat jullie natuurlijke rechten en persoonlijke soevereiniteit massaal ontkent, gekoppeld aan de vele geheime activiteiten tegen jullie die te verwerpelijk zijn om te benoemen, zal nu gestopt worden. Het zal worden vervangen door genezing en wijsheidslessen die jullie naar volledig bewustzijn zullen terugbrengen.

Namaste! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen om veel te delen. Momenteel zitten jullie in een verlengde overgangssituatie, die een groeiend gevoel van frustratie en ongeduld in jullie oproept. Jullie wereld verheft zich naar een hogere trilling en de Hemel zorgt voor eenzelfde frequentieverhoging in jullie. Dit betekent dat jullie meer in staat zijn om de irrationele activiteiten van het duister te onderscheiden en minder in staat om hun leven-ontkennende wereldvisie te tolereren. Kortom, jullie voelen een groeiende ontevredenheid over de manier waarop jullie wereld opereert en jullie willen weten waarom dit beangstigende en destructieve rijk nog steeds bestaat! Jullie vragen waarom de vele grote veranderingen waarop het Licht zinspeelt nog niet bekrachtigd zijn en hoe het kan dat we steeds zeggen dat de overwinning ‘nabij’ is, terwijl het duister duidelijk in controle blijft. De vraag is inderdaad wat je zou noemen ‘een taaie’. Alles wat we jullie kunnen verzekeren, zolang het duurt, is dat we een grootse opstand van Hart en Geest leiden, en dat deze opstand snel alles waarover we met jullie praatten voor elkaar brengt. Deze stille revolutie heeft vele sociale, politieke en economische netwerken gesmeed die toegewijd zijn om nieuwe spirituele manieren van het herscheppen van jullie mondiale samenleving te installeren.

We zegenen alles dat op het punt staat te gebeuren en gebruiken onze goede diensten elke dag om deze zeer noodzakelijke serie maatschappelijke transformaties te bemoedigen en te begeleiden. Deze gebeurtenissen zullen de mondiale samenleving op een nieuw fundament en een nieuwe weg plaatsen. Deze bewustzijnsrevolutie heeft reeds belangrijke legale en spirituele netwerken gevormd, die een nieuwe wereld bouwen, welke in staat is om in de uitgebreide rijkdom en nieuwe concepten te voorzien, die jullie naar een permanente welvaart leiden. Dit zal in belangrijke mate veranderen hoe jullie naar jezelf kijken en deze innerlijke transformatie verandert alles. Bovendien bereiden we een serie nieuwe lessen voor die concepten zullen behandelen die veel verder gaan dan wat jullie geloven over de relatie tussen de fysieke en spirituele rijken. Terwijl jullie voortgaan op de weg naar volledig bewustzijn, zullen vele kernopvattingen opnieuw onderzocht worden, en ofwel enorm veranderen ofwel compleet worden verworpen. Veel van wat jullie leren zal de manier, waarop jullie je realiteit en alles wat daarbij hoort zien, veranderen.

Deze vele veranderingen in begrip zullen een verdere boost geven door de ontdekking van het feit van Binnen-Aarde en de aankomst van onze spirituele en ruimte families. Jullie zijn door de Hemel gezegend en verblijven nu op een wereld die zich elke dag in steeds hogere niveaus van bewustzijn beweegt. Deze verheffing versnelt dagelijks en het verheugt ons terwijl we jullie zien groeien. Jullie zijn als knoppen die eindelijk gaan bloeien, en spoedig zullen jullie de wonderen van de prachtige ‘innerlijke’ bloem die jullie daadwerkelijk zijn, omarmen. Onze gewijde taak is, om jullie de noodzakelijke begeleiding te geven en jullie Volledige Zelf toe te staan een veel belangrijker deel van jullie leven te worden. Spoedig kunnen we ons meer direct met jullie bezighouden en verbinden. Jullie prachtige Ik Ben Aanwezigheid is er altijd, klaar om jullie volledig te omhelzen en jullie naar volledig bewustzijn te leiden. Dit is jullie goddelijke bestemming en deze komt nu om jullie de manieren en middelen te brengen om jullie wereld te veranderen en deze meest gewijde bestemming te bereiken.

Vandaag brachten we weer een boodschap om jullie naar jullie nieuwe realiteit te leiden. Dit zich nu manifesterende rijk brengt grote waarheden en vele onthullingen met zich mee, en een welkom einde aan vele afgezaagde cover-ups. Het Eerste Contact komt al bijna en daarmee een nieuwe dag voor de oppervlakte-mensheid. Denk aan alle boeiende dingen die voor jullie liggen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge