Home > > Sheldan Nidle - 29 september 2015

Sheldan Nidle - 29 september 2015

2 Eb, 5 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Deze wereld gaat nog steeds voorwaarts. Onze aardse bondgenoten zetten de elementen van een nieuw bankensysteem in positie. De duistere cabal kan niet langer het onvermijdelijke tegenhouden. De oude families in zowel Europa als Amerika, en natuurlijk China leggen de laatste hand aan de laatste voorraden van waaruit een grote zee aan gelden zal stromen. Degenen die aangesteld zijn als geldmeesters en tevens als veiligheidsmensen kennen de juiste goddelijke tijd om hun speciale taken te completeren. Op dit moment wordt de cabal geconfronteerd met een aantal crises, die simpelweg het teken zijn dat deze stroom bijna gaat beginnen. De tijd voor het einde van deze kwaadaardige oligarchen heeft echt te lang op zich laten wachten. We naderen de Gregoriaanse maand Oktober. Dit is in het Westen traditioneel gezien de tijd voor bangmakerij, kobolds en geesten. In feite is het een representatie van de tijd toen het machtige Atlantis, jullie oude thuis, in zee verdween. Deze gebeurtenis vond plaats bij het begin van Zac (de witte maand). Deze tijd wordt Halloween (geheiligde avond) genoemd, waarin de Lichten (Atlantische Wezens) vertrokken naar hun nieuwe thuis in Centaurus. Het is slechts een wonderlijk toeval dat deze periode een moment zou worden waarop jullie je zegeningen ontvangen!

Wat er op jullie wereld plaats vindt is een enorme shift in de manier waarop deze realiteit werkt. In voorgaande tijden was de oligarchie in staat om vast te stellen wat er ging gebeuren en te verzekeren dat het volgens plan uitgevoerd zou worden. Deze macht is hen nu ontzegd. Een omwenteling in de regulering van de migratie van mensen, macht en geld startte een transitie die binnenkort zal culmineren in een hele nieuwe manier om de dingen te doen. Dit heeft eveneens effect op de manier waarop enorme hoeveelheden geld zullen worden herverdeeld op jullie wereld. Deze herverdeling zal er uiteindelijk voor zorgen dat de machtsbasis van de cabal zal verpulveren en hun regeringen zullen falen. De uitkomst van deze snelle mondiale transitie is een zich verspreidende welvaart, gekoppeld aan de opkomst van een enorme mondiale reset van jullie huidige mondiale valuta. De laatste stappen betreffen de goud-ondersteuning van deze valuta en een nieuwe manier van functioneren van jullie banken. Deze enorme veranderingen zullen jullie bestuur brengen dat is toegewijd aan een terugkeer naar ware democratie en de opkomst van een veel breder concept van “people power” (macht van de mensen). Dit is een terugkeer naar het ware constitutionele bestuur.

Op dit moment worden jullie gebombardeerd door een geweldige hoeveelheid energieën. Deze energieën helpen de Hemel verder bij subtiele aanpassingen aan jullie fysieke, mentale en emotionele aspecten. Het doel van deze specifieke aanpassingen is om het jullie makkelijker te maken de nieuwe energieën die langzaam jullie lichaamsbasisfrequenties verhogen te absorberen. Deze energieën moeten omhoog gaan aangezien diverse nieuwe componenten door onze medische teams zullen worden toegevoegd. Dit is om het jullie mogelijk te maken je beter te stabiliseren wanneer jullie nu en dan geraakt gaan worden door de grote hoeveelheden energie die vanuit de galactische kern komen. Deze komende veranderingen gaan jullie verder verheffen naar een serie nieuwere kernopvattingen. Onze mentors willen dat jullie open staan voor een aantal realiteiten met betrekking tot jullie aanvankelijke “val” uit volledig bewustzijn. De Hemel verlangt dat jullie leren waarom deze enorme wijzigingen in bewustzijn verschenen. In die tijd wilden de Atlantiers wanhopig graag hulp van hun duistere bondgenoten. Ze zagen dat een aantal andere ‘dochter’ kolonies heel erg weerstreefden wat Mu (Lemurie) was aangedaan, en een rebellie gloorde.

De veranderingen die jullie ondergaan verhogen jullie basisfrequenties en maken jullie meer bewust van hoe jullie levenslange percepties geleidelijk veranderen. Jullie worden meer welwillend m.b.t. de goedgunstige aard van deze eerste contact-vloot. Ook zal Amerika in een heel ander licht gezien gaan worden. Na de overwinning op de As-mogendheden in 1945 nam het grootste deel van de wereld een pro-Amerika houding aan. Dit is grotendeels veranderd en de meesten hebben nu een negatievere kijk. Ondanks de vele tragedies die Amerika meemaakte, bleef dit zo. Wat er gaat gebeuren zal deze nog steeds groeiende overtuiging veranderen. Amerika’s ware aard staat op het punt te worden gered van de oligarchie. De belangrijkste oorzaak van deze verandering zal NESARA en haar verspreiding over de wereld zijn. Een andere is dat de UFO cover-up officieel zal ophouden. Het imperium van de Amerikaanse oligarchen is voorbij. Klaar met zinloze oorlog! Alles dat over zal blijven is Liefde en Eenheid met de hele mensheid. Een tijd van vrede en grote welvaart ligt in het verschiet. Gebruik deze momenten om Gaia te helpen en jezelf klaar te maken voor volledig bewustzijn!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De positieve energieën van het Licht blijven in steeds grotere hoeveelheden stromen! De energieën van de Hemel worden naar ons toe gepompt door de kern van deze Melkweg. Deze energieën maken jullie allemaal sterker. Gebruik deze wonderbaarlijke en gezegende krachten om een collectieve visie voor vrijheid en welvaart te creëren. Wees positief en vrolijk aangezien deze energieën in staat zijn een glorieuze transformatie aan deze realiteit te brengen. Halleluja! Elke dag verhogen deze energieën jullie bewustzijn. De duistere cabal kan voelen hoe hun voormalige krachtige energieën om de overwinning door het Licht te voorkomen, wegglippen. Verheug jullie en kom tezamen in een grote visie, die jullie kracht voegt bij die van het Licht. Wees dankbaar voor de werkwijze van de Almachtige! Aan jullie wordt een pad van Licht naar jullie dromen gegeven. Onze medewerkers blijven ons alleen maar positieve berichten geven. Jullie zijn op een reis naar wonderen die jullie niet eerder gezien hebben.

Elk onderdeel van jullie fysieke, emotionele en spirituele lichaam wordt beïnvloed door deze grote instroom van spirituele energie. Dit is waarom we jullie vragen positief te blijven. Sluit je aan bij het collectief van de mensheid en bid en/of mediteer dagelijks. Visualiseer het rijk dat je wenst. Deze spirituele oefeningen stellen dit nieuwe rijk in staat zich sneller in dit rijk te manifesteren. Welvaart en vrede beginnen op te doemen. Voel deze wonderbaarlijke en toch subtiele visie en gebruik je vaardigheden om Gaia en ons te helpen bij het creëren van dit nieuwe rijk. In de komende weken zullen gebeurtenissen langzaam gaan verschijnen. Deze zullen een nieuwe realiteit toestaan diens transformatie te handhaven en jullie in deze nieuwe goddelijke plek duwen. Terwijl jullie deze magische tijd naderen gaan jullie gebeurtenissen zien die het duister lange tijd heeft vertraagd. Dit zal een tijd van opwinding en wonderen zijn! Wees geduldig en laat wat voor frustratie dan ook los. Een nieuwe wereld nadert!

Gezegend! Wees één met wat er nu op deze groen/blauwe bol gebeurt! Een stille revolutie van epische proporties verschijnt. De goddelijke wortels ervan begonnen in de kleine financiële bankzaken die over Afrika, Europa en de Amerika’s verspreid zijn. Deze gezegende handelingen vonden plaats tijdens de laatste paar decennia en creëerden een zelfregulerend sociaal – en medianetwerk. We keken toe hoe deze behoefte om vrij te zijn groeide en wachtten op een donor om deze kleine netwerken te ontwikkelen tot een middel om snel het aanzicht van dit vaak verguisde aspect van de mensheid te veranderen. We zegenen jullie en werken aan onze gezamenlijke visie om jullie tot bloei te zien komen. We verheugen ons in wat er gebeurt om deze goddelijke visie te zien slagen. Het zal worden samengevoegd met een speciale welvaart en heilige magie zal verschijnen. Uit deze kleine maar zeer gemotiveerde instituten zal een machtige eik groeien. Geloof in wonderen, wees sterk en kom tot bloei, uit naam van de Almachtige! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag brachten we jullie meer nieuws over hetgeen er stilletjes plaatsvindt op deze wereldbol. Gaia wacht op jullie en weet dat jullie zullen doen wat juist is met deze gewijde bronnen. Het is tijd deze serie mondiale gemeenschappen te herordenen en te vernieuwen. Wees geduldig en weet dat een grote golf van welvaart voor jullie zal zijn! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!