Home > > Sheldan Nidle - 8 september 2015

Sheldan Nidle - 8 september 2015

4 Batz, 4 Zip, 12 Manik

Selamat Jarin! De wereld blijft langzaam veranderen. Deze transformatie is voorbestemd om de laatste overblijfselen van de duistere cabal uit jullie leven te verbannen. Gedurende dit millennium bereikte het duister door het opvoeren van 9/11 haar dieptepunt en is vanaf die dag doorlopend langzaamaan zwakker geworden. Onze bondgenoten treden deze geraffineerde slijmballen moedig tegemoet en dwingen hen tot een aftocht. We zijn uiterst dankbaar voor hun toewijding aan het doel van vrijheid en voor hun ijver voor het legaal creëren van de middelen voor ons gezamenlijk succes. De oude families juichen eveneens hun geduchte pogingen toe. Een aantal overeenkomsten zijn getekend en vervolgens door onze moedige vennoten gebruikt om deze onmenselijke onverlaten terug te dwingen in de vergetelheid die ze zeer verdienen! Deze ondankbaren hebben zichzelf onlogisch afgestoten van de hoeveelheid edele metalen die nodig is om ons te verdrijven en hebben zich in hun strategieën gericht op het een of andere manier beginnen van een wereldwijd inferno. Hetzelfde kan worden gezegd over hoe ze op een serie onwettelijke financiële acties rekenden om zo onze pogingen op de een of andere manier te omzeilen. Al deze waardeloze capriolen hebben ons op de rand van succes gebracht. Hun voortdurende missers zijn de reden voor hun onvermijdelijke ondergang.

Jullie wereld is zich snel aan het transformeren. Het afgelopen decennium is er een waarin de Hemel en haar vele medische helpers van verre kwamen om jullie naar een nieuwe werkelijkheid te assisteren. Terwijl deze transformatie zich voltrekt, heeft Gaia zich eveneens voorbereid op een groot aantal wijzigingen aan haar oppervlakterijk. Oorspronkelijk had Gaia drie grote continenten boven haar oceanen. Elk was koningin van één van haar oceanen. Er was Mu in de Stille Oceaan, Atlantis in de Atlantische Oceaan en Groot Sri Lanka in de Indische Oceaan. Alle drie deze continenten zijn naar beneden gezonken tussen de start van het laatste grote Aardejaar en ongeveer 13 millennia geleden. Deze grote tragedies zijn een verborgen herinnering. Ze kunnen gevonden worden in de mythen en legenden die jullie geschiedenis aanstipt. Elk is een belangrijke gedachte die iedereen op jullie wereld zich vaag herinnert. Degenen die nu de oceanen van de wereld bestuderen geven enkel aan dat de resten hiervan omhoog komen. Velen kunnen daarom stellen dat deze oude landen op het punt staan weer boven te komen. Omdat we jullie geschiedenis bestuderen en verslagen ontvangen van de Agarthanen, lijkt het erop dat deze serie gebeurtenissen een belangrijk onderdeel is van wat Gaia op het moment aan het plannen is.

We neigen ernaar om naar dit gehele proces te kijken in termen van wanneer onze landingen mogelijk zijn. Op dit moment zijn een aantal gebeurtenissen aan het ontstaan die de mogelijkheid in zich dragen om een mogelijke datum hiervoor vast te stellen. Eerst dienen jullie in een situatie te komen waarin jullie bewustzijn dermate is verhoogd dat jullie onze komst zullen accepteren. Dit scenario is uiteraard gebonden aan de formele aankondiging van nieuw bestuur, in het bijzonder van de V.S. Het huidige de facto regime is zeer gekant tegen onze komst en tegen de opening van een decennialange UFO doofpot. De toekomstige teloorgang van dit onwettelijke regime kan ruimte geven aan een aantal diepe waarheden om eindelijk in te dalen. Deze waarheden zijn: we zijn goedhartig, we zijn echt en we zijn volledig van plan jullie te helpen terug te keren naar volledig bewustzijn. Totdat deze mate van vijandigheid is verwijderd kan de huidige status niet veranderen. We hebben met onze Aardse bondgenoten een aantal overeenkomsten gesloten die deze waarheden bevatten en die van harte de wens dragen een nieuwe en zeer humanitaire werkelijkheid voort te brengen. Deze op het Licht georiënteerde Wezens hebben het vermogen en de middelen om jullie oppervlaktewereld op een prachtige manier te herscheppen!

Zoals jullie kunnen zien zijn de Hemel en haar bondgenoten druk bezig deze werkelijkheid gereed te maken voor een gigantische verandering. We houden iedere dag toezicht op hoe jullie prachtige aardbol aan het veranderen is. Terwijl jullie kunnen zien hoe de natuur reageert op de sinistere plannen van het duister, kunnen jullie eveneens zien dat velen op jullie wereld een plan smeden om het duister te overmeesteren en haar doelen bij te sturen. Jullie toekomst is bedoeld om er een te zijn waarin dit rijk snel overgaat van haar huidige ongezonde vorm in een geheel andere vorm. Dit rijk is een waarin de de facto regering van de V.S. aftreedt en NESARA wordt afgekondigd. We hebben onderhandelingen gevoerd met velen die richting dit nobele streven werken. Al deze gesprekken hadden maar één fundamenteel doel. Op deze manier kunnen we samen een welvarende, vrije en bloeiende nieuwe wereld creëren. Dan zullen jullie natuurlijke rechten domineren en is bestuur gemaakt om “van, voor en door” het volk te zijn. In dit licht kunnen jullie met onze hulp en hulp van de Hemel, eenvoudig overgaan naar een wereld die gevuld is met volledig bewuste Wezens. Dit gouden rijk zal jullie herenigen met de gehele galactische mensheid.

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze wereld is zich aan het transformeren volgens de wens van onze Moeder, Gaia. Ze begeleidt een transformatie die jullie spirituele inhoud naar nieuwe hoogten zal doen stijgen. Omdat jullie in bewustzijn groeien, worden jullie je meer bewust van hoe de energieën van de aardbol steeds dichter worden. Hiermee bedoelen we dat jullie steeds beter in staat zijn om in gedachten te zien hoe deze werkelijkheid aan het veranderen is. Deze groei weerspiegelt jullie ecologisch bewustzijn en de behoefte om te voorzien in elementen van schone lucht, water en land. Lang onderdrukte technologieën kunnen snel richting succes bewegen. Het belangrijkste element is de grootse spirituele kracht die jullie bezitten. Terwijl we leren op een collectieve wijze positief te denken en de middelen verkrijgen om oude aangeleerde vooroordelen terzijde te schuiven, bereiden we onszelf voor op een tijd waarin onze vaardigheden voor positieve sociale acties ons in harmonie samen kunnen brengen. Dat is ons doel, zodat we Gaia waarachtig kunnen helpen bij haar komende veranderingen.

Deze behoefte tot verandering zit in de lucht. Lang geleden vroeg de Hemel ons allen om de oppervlakte mensheid klaar te stomen voor wat er momenteel gebeurt. Jullie voelen de aanpassingen aan je lichaam en geest, die het begin zijn van jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Over dit grootse proces is de laatste paar decennia geschreven. Nu zitten jullie te midden van deze talloze goddelijke veranderingen. Een van de dingen die we dagelijks doen is helpen sommige van die veranderingen, die de dagelijkse ritmes die jullie in balans houden, te kalmeren. Dit wordt gedaan om de medische teams van de Galactische Federatie te assisteren en jullie voor te bereiden op hetgeen er vervolgens nodig is om jullie naar je goddelijke doelen van gezondheid, rijkdom en vrijheid voort te stuwen. We geven noodzakelijke begeleiding en stellen jullie in staat de overblijfselen van vrijheid en Wil die jullie tijdens de val van het oude Atlantis verloren te herkrijgen.

Hoe we jullie spiritueel adviseren verandert met jullie veranderende niveau van mondiaal bewustzijn. Dit maakt allemaal onderdeel uit van een pakket van een belangrijke serie visies die de manier waarop jullie deze wereld bezien verandert. Kortom, deze mondiale gemeenschap moet de manier waarop zij handelt en wat zij gelooft, herzien, en boven alles, hoe we naar elkaar kijken. Deze belangrijkste verschuivingen zijn het resultaat van alle fysieke en mentale veranderingen waar jullie momenteel doorheen gaan. Onze positie is om aan jullie over te brengen hoe de Geestenwereld, in haar breedste essentie, dit ziet. Oude manieren sterven en nieuwe worden geboren. In dit milieu is het nodig dat jullie beter begrijpen wat dit alles betekent en dat jullie een nieuwe, meer inclusieve manier opstarten om de ware “stroom” van deze steeds veranderende wereld te zien. Wij Meesters zien onze rol op een nieuwe manier en willen dit graag met jullie delen. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag gaven we jullie, zoals altijd, onze boodschap. Het is er een over hoe deze wereld verandert en hoe ze ten goede verandert! Jullie staan op het punt je Spirituele, Binnenaardse en Galactische families te ontmoeten. Dit is een tijd waarin jullie een evolutionaire essentie gaan versnellen die jullie vele millennia lang niet hebben gevoeld! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!