Home > > Sheldan Nidle - 22 september 2015

Sheldan Nidle - 22 september 2015

5 Chicchan, 18 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! Gedurende de laatste paar maanden is de wereld vooruit gegaan van een wereld waarin de duistere cabal nog steeds aan de macht was naar een wereld waarin deze vulgaire oplichters moeten hangen. De verschillende groepen van onze Aardse bondgenoten realiseren zich eindelijk wat deze wereld nodig heeft. Terwijl het bewustzijn in dit rijk aan het stijgen is, verandert het financiële systeem en moet de nieuwe welvaart zich ontpoppen. We hadden graag gezien dat deze set van nauwkeurige procedures veel sneller zou plaatsvinden. Dit advies werd, zoals eerder gezegd, grotendeels genegeerd. De tijd is nu rijp dat deze veranderingen zich manifesteren en aan jullie uitgelegd worden. De toekomstige welvaart is eenvoudigweg een instrument via welke jullie je dromen kunnen realiseren. Gebruik deze symbolen van macht om jullie wereld om te vormen in één die vredig en harmonieus is. Wees ervan bewust wat jullie doen. Laat het alles stromen en gebruik jullie synchronistische krachten om de dingen esthetisch en goddelijk te veranderen. Deze wereld dient te veranderen evenals de manier waarop ze naar zichzelf kijkt. Er dient een einde te komen aan de oude gewelddadige manieren. De verscheidenheid aan culturen verdient een eerbewijs. Jullie dienen te verblijven in een wonderbaarlijk land met de technologieën om honger en armoede te bestrijden. De wereld dient zichzelf te zien als één grote, schitterende familie!

Vergeet nooit, terwijl jullie wereld zich naar een nieuwe werkelijkheid begeeft, wie jullie zijn en dat jullie één gaan worden. Nooit eerder heeft de oppervlaktemensheid van de Aarde de mogelijkheid gehad zichzelf te bevrijden van alle plagen die ze sinds de Zondvloed van bijna 10 millennia geleden te verduren heeft gekregen. Al die tijd hebben de Anunnaki, die zich gedroegen als jullie duistere opperheren, een systeem gehanteerd dat ervoor gezorgd heeft dat iedereen heeft geleden. Jullie zijn nu op het punt beland waar dit enorme lijden omgevormd gaat worden. Jullie zullen een periode binnentreden waarin welvaart en nieuw bestuur het jullie mogelijk zullen maken om Gaia te veranderen in een paradijs. De mensheid zal niet langer landbouw, mijnbouw en andere zaken nodig hebben, die jullie kostbare planeet schade berokkenen. Jullie zullen snel een nieuwe visie ontwikkelen die het mogelijk maakt jullie groter wordend bewustzijn te gebruiken om iedere cultuur op het oppervlak van Gaia aan te passen. Deze nieuwe mondiale mix van de mensheid zal het decor vormen voor onze komst. Jullie kunnen eindelijk stoppen de regelrechte leugens van de cabal te geloven. Bestuur kan formeel een einde maken aan de UFO-doofpot en jullie voorbereiden op onze komst. Dit zal ons in staat stellen een serie uitzendingen te doen over onze initiële doelen.

De eerste doelstellingen hebben betrekking op onze mentoren. Een ieder van jullie heeft sinds zijn/haar geboorte in een gigantische onwetendheid geleefd. Jullie hebben een hoop onzin moeten slikken, eonen geleden voor het eerst bedacht door de Anunnaki. Deze waargenomen werkelijkheden dienen te worden verworpen en nieuwe inzichten, gebaseerd op een nieuw en meer bewust aantal werkelijkheden, moeten worden verworven. Deze oude Anunnaki matrix heeft jullie plooibaarder gemaakt en heeft het jullie bestuurlijke en andere heersers mogelijk gemaakt jullie te manipuleren en te controleren. Deze “controle-elementen” dienen te worden vervangen door vrijheid in denken en een nieuw verworven vermogen om opnieuw signalen te kunnen onderscheiden die gebruikt kunnen worden om te herkennen wanneer je gemanipuleerd wordt. Het is de grootse taak van jullie mentor om dit aan jullie over te brengen. Dit dient op een subtiele manier te worden gedaan en moet worden vergezeld van een hernieuwde inzage in jullie oude en moderne geschiedenis. Deze geschiedenis zal een heel belangrijke wijziging van de waarheid inhouden. Sommige waarheden achter jullie oorlogen en de manier waarop jullie economie wordt gebruikt als onderpand voor de oligarchie zal uiterst verhelderend zijn. Jullie bereiden je voor om galactische mensen te worden. Er dient te worden gekeken naar de tijd van de laatste 13 millennia en de logica achter de decreten van de Hemel moet volledig uiteen worden gezet.

Een andere doelstelling is jullie uit te leggen wat het inhoudt om een galactisch mens te zijn. Jullie hebben vermogens terug gekregen die het jullie mogelijk maken de goddelijke instructies van de Hemel uit te voeren. Jullie zijn, in wezen, fysieke Engelen. Dat betekent dat jullie tot veel in staat zijn. De taak van de mentor is niet alleen jullie leven door te spreken maar ook jullie toekomstige leven in volledig bewustzijn duidelijk uit te leggen. Jullie wetenschap vraagt zich af wat “volledig potentieel” inhoudt. Dit alles zal samen met jullie mentor onderzocht worden. We hebben een lange geschiedenis met jullie. We staan jullie Opgestegen Meesters bij om ervoor te zorgen dat jullie in een staat verkeren waarin jullie om hemelse begeleiding kunnen vragen. Dit proces wordt op het moment ietwat scheefgetrokken door de matrix die de huidige werkelijkheid creëert. Deze matrix wordt op het moment enorm verzwakt door de enorme energiegolven die uit jullie galactische kern komen. Deze energiegolven helpen de uitkomsten van de te bereiken doelen van onze Aardse bondgenoten aanzienlijk. De gezamenlijke inspanning staat aan de rand van een schitterend succes. Het zal de nieuwe werkelijkheid brengen waarin jullie herenigd zullen worden met jullie Binnenaarde-, Spirituele- en Ruimtefamilies! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met grootse tijdingen en geweldig nieuws! De duistere cabal is vol van zichzelf. Het trotseert alles dat onze aardse medewerkers doen en zodoende wordt het tijd dat haar macht zal bezwijken. Gaia is slechts hun pion en ze gebruiken vreselijke apparaten om een zinloos punt te maken naar onze verschillende bondgenoten. Het duister staat nu aan de rand van haar ondergang en onze talloze bondgenoten zullen heel binnenkort hun eigen “coup de grace” (genadeslag) toepassen om deze kwaadaardige blunderaars te verslaan. Voor jullie, mijn Kinderen, ligt een zeer prachtige realiteit, gevuld met vreugde, vrijheid, welvaart en nieuw bestuur dat is toegewijd aan jullie wederzijds geluk. Het oude zal terzijde worden geschoven en een nieuw tijdperk van zorg voor Gaia zal het begin zijn van jullie groeiende toewijding aan goddelijke dienstbaarheid. Tezamen gaan we een grootse unie van hulp aan iedereen op Gaia’s oppervlak vormen. Er zal alleen vrede, samenwerking en een groeiend bewustzijn van dienstbaarheid zijn, aan elkaar en aan Gaia. Jullie gaan een zeer prachtig rijk bouwen. De Hemel zal neerdalen op Aarde! Halleluja! Halleluja!

Deze realiteit is in transitie. Hij is gezegend en klaar om te doen wat de Hemel wil. Grote golven van goddelijke Liefde worden krachtiger, zelfs terwijl we met jullie spreken. Heb de wil om te luisteren en te worden geraakt door de passie van deze wonderbaarlijke serie gebeurtenissen. Dit rijk brengt elk van jullie naar een steeds hogere staat van bewustzijn. Jullie nemen deel aan een beweging die alle volkeren en naties omvat. Onze gezegende taak is om jullie naar het centrum van dit zeer genadige en goddelijke Licht te begeleiden. Terwijl jullie eraan worden blootgesteld worden jullie fysiek anders. Dit verschil is miniem. Desalniettemin is het een onderdeel van een proces dat deze realiteit verheft. Wij Meesters zijn opgewonden over de betekenis van deze grootse spirituele verheffing. Het zorgt ervoor dat velen meer spiritueel georiënteerd raken. Elke dag ontdekken we Wezens die onze hulp willen vragen en we vragen onze talloze bondgenoten te voorzien in die gezegende hulp. Julie zijn zeer dichtbij een zeer gezegende nieuwe dag!

Dit rijk is nu in transitie vanuit de verschrikkingen van het duister. Betekent dit dat alles in een flits zal veranderen? Niet echt. Wat jullie moeten doen is positief blijven. Wees klaar om te ontvangen. Wees eveneens klaar om deze positieve energie te gebruiken om dit te helpen zich te manifesteren. Doe dit, wetend hoe machtig jullie zijn en hoeveel positiever jullie zullen worden. Jullie, lieve Kinderen, zijn het Licht van deze wereld. Jullie zijn de Lichtkaars die niemand kan doven. Gebruik dit om de wonderen van deze tijd tot snelle bloei te brengen. Onthoud bij dit alles wie jullie werkelijk zijn. Wees sterk en vastbesloten. Laat het duister weten dat hun dag waarachtig opeens teneinde komt. Jullie zijn een stel geweldige Wezens die het privilege hebben om wonderen te aanschouwen die heel gauw voor jullie zullen verschijnen. Blijf derhalve sterk en positief. We staan zowel achter als voor jullie. We gaan jullie duwen en begeleiden naar een zeer verdiende finishlijn!!

Vandaag gaven we jullie een wekelijks rapport over wat er op deze wereldbol gebeurt. De Geest beweegt zich voortdurend over de wateren van dit rijk en bereid deze bol voor op diens zeer grootse verheffing naar een nieuwe realiteit. Dit land leeft en is klaar om te worden gevuld met wonderen en goddelijke acties van de Hemel. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!