Home > > Sheldan Nidle - 5 oktober 2015

Sheldan Nidle - 5 oktober 2015

6 Cauac, 12 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Verschillende positieve factoren komen tezamen om er voor te zorgen dat jullie zegeningen binnenkort door jullie zullen worden ontvangen. Onze aardse bondgenoten hebben ingestemd met een tijdschema dat nu loopt. Zoals we vorige keer stelden, is een enorme verplaatsing van fondsen naar zwaar beveiligde magazijnen nu gecompleteerd. De volgende stap is er op toe te zien dat deze fondsen veilig in hun distributiecentra kunnen worden geplaatst. Onze liaisons rapporteren dat deze maatregelen bijna klaar zijn. Het is de bedoeling van onze bondgenoten dat jullie zo spoedig mogelijk bezit nemen van deze gelden. Dientengevolge komt de tijd van de verschillende illegale regimes tot een einde. Derhalve zijn de meesten van degenen die lange tijd het vuile werk voor hun bazen hebben gedaan onder huisarrest. Belangrijke arrestaties zullen openbaar worden gemaakt zodra deze boeven veilig naar speciale detentiegebieden kunnen worden overgebracht. De hoofden van deze kwaadaardige bureaucratie van bankiers en vuige zakenmensen zullen worden opgepakt wanneer nieuw bestuur klaar is om te verschijnen. Tot dat moment hebben we hun eerder ongelimiteerde macht beperkt. De dagen van het duister en haar vreselijke manipulatie van jullie zijn in principe voorbij! Voor jullie liggen dagen met voornamelijk wonderbaarlijk nieuws!

Er wordt verwacht dat door deze serie maatregelen eveneens een mondiaal psychisch netwerk van speciaal getrainde jonge mensen met sterke psychische vaardigheden, dat in de 50-er en 60-er jaren geëffectueerd werd, wordt opgedoekt. Degenen die voor hen verantwoordelijk waren hebben gedurende decennia speciale condities gecreëerd waarbij degenen met de juiste mentale profielen een enorm aantal vreselijke en verachtelijke misdaden mogelijk maakten. Dit netwerk zond tevens speciale suggesties uit om iedereen subtiel te controleren en te manipuleren. Dit verschrikkelijke netwerk zal worden opgedoekt wanneer deze oligarchie-gecontroleerde regimes niet langer bestaan. Zoals jullie zullen begrijpen, zette de duistere cabal veel van de ideeën die hen door hun voormalige meesters, de Anunnaki werden gegeven, voort. Op dit moment hebben we de effecten van dit programma en een aantal andere, die door het duister worden gebruikt om zich met jullie dagelijkse leven te bemoeien en dit te verstoren, beperkt. We kunnen ze nog niet volledig elimineren, aangezien de levens van degenen die deze afschuwelijke daden uitvoeren in voortdurend gevaar zijn. Ons voornemen is om een aantal van die programma’s weg te werken zodra de juiste tijd zich voor ons aandient.

Jullie bevinden je op een pad dat jullie snel naar een steeds hoger bewustzijn zal leiden. Onderweg zullen jullie gewoonten en visies achterlaten die niet langer van toepassing zijn op jullie of jullie samenleving. Het zijn deze veranderingen die jullie zullen laten zien waar jullie heengaan. Toen de Atlantische experimenten jullie bewustzijnsniveau verlaagden, namen jullie bepaalde gewoonten aan ten gevolge van de suggesties die jullie van de Anunnaki kregen. Deze vele gewoonten zullen worden losgelaten en nieuwe gewoonten zullen de norm worden. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zal bijvoorbeeld verdwijnen. Jullie samenlevingen zullen gewoonten aannemen die de onze op vele manieren weerspiegelen. Andere zullen het begin zijn van methodes die nauw op die van galactische samenlevingen lijken. Wanneer we landen zijn onze mentoren van plan jullie te laten zien hoe jullie nieuwe overtuigingen zich ontwikkelden terwijl jullie bewustzijn evolueerde. Deze vooruitgang is iets dat we over het algemeen verwachtten. Jullie oude gewoonten zijn gebaseerd op jullie angsten en bepaalde gecontroleerde overtuigingen. Nu kunnen jullie dit achter je laten. Jullie mentoren verlangen ernaar met jullie te converseren en dit natuurlijke proces uit te leggen terwijl jullie teruggaan naar wie jullie ooit waren.

Dit transformatieproces zal jullie voorbereiden op het tot je nemen van een heleboel gegevens, die jullie mentoren je gaan uitleggen. Dit proces kan vaak verwarrend zijn. Een aantal menselijke samenlevingen op andere werelden hebben dit transformatieproces meegemaakt. Wat die van jullie zo uniek maakt, is dat jullie vanuit een volledig bewustzijn naar een beperkt bewustzijn werden gedropt. We hielpen een aantal samenlevingen hun volledige potentieel te bereiken. We gebruiken deze gelegenheden als een leercurve om te meten wat er nu met jullie gebeurt. Geen enkele groep mensen heeft ooit gedaan wat jullie doen. Door deze hele Melkweg heen zitten samenlevingen in verschillende stadia van het vervullen van hun bewustzijnspotentieel. Normaal duurt dit proces honderdduizenden jaren van voortdurende vooruitgang. Jullie waren tot nu toe nog niet in staat om samenlevingen te smeden die de zeer noodzakelijke serie pre-condities hadden. Derhalve zullen jullie door ons vooruit worden geholpen door een bepaalde variant van de Kristallen Lichtkamers te gebruiken, die jullie vanuit deze verminderde staat van bewustzijn naar volledig bewustzijn kunnen brengen. Deze operatie wordt door gewijde decreten van de Hemel toegestaan. De tijd van jullie hergeboorte is aanstaande!

Gezegend, geliefde Harten! We zijn jullie Opgestegen Meesters! De decreten van de Hemel sorteren effect omdat de vele energiegolven en het werk van onze bondgenoten werkelijk gecompleteerd zijn! Er is een tijdsinvloed die de manier waarop verschillende fondsen en nieuwe regels bij elkaar komen en een nieuw welvarend financieel systeem doen ontstaan, vertraagt. In dit licht hebben we een aantal suggesties. Leer om te beginnen lief voor jezelf te zijn. Jullie zijn daadwerkelijk een nieuwe versie van jezelf aan het scheppen. Deze spiritueel bewuste versie is in staat om intuïtiever te zijn en beter in staat de spirituele rijken bewust waar te nemen. Gebruik je vrije tijd om te rusten, te mediteren en om in het algemeen meer in contact met je innerlijk te komen. Ten tweede, leer om op een eenvoudiger en bewuster manier te spelen. Jullie worden je op een nieuwe manier meer bewust van dit rijk. Ontspan je en leer je ontdekkingen te gebruiken om een positieve uitkomst te bewerkstelligen. Kom tezamen en word beter in staat je ware wensen te visualiseren. Deze korte oefeningen kunnen de Schepper helpen bevestigen dat jullie zijn gegroeid!

Het is verstandig om jullie uiterst positieve nieuwe bewustzijn met elkaar te delen. Spirituele kennis draait volledig om het delen van jullie vreugden met elkaar. Wij mensen verblijven graag in gemeenschappelijkheid. Wij Meesters komen vaak samen om enkel dat te doen. We bidden en zingen samen om onze mondiale menselijke eenheid te ondersteunen. Dit proces is voor ons heel natuurlijk. Terwijl jullie in bewustzijn groeien, beginnen jullie tegelijkertijd de kracht van positieve en goddelijke gemeenschapstaken te zien. Wat dit kan bewerkstelligen is waarlijk verbazingwekkend! Als jullie dit een tijd lang beoefenen, kunnen jullie eveneens haar schitterende kracht ontdekken. Het bezorgt jullie vreugde om elkaar te helpen en zorgt voor een voedingsbodem waarin men kan groeien. Deze goddelijke daden van vriendelijkheid zijn uiterst bevredigend. Terwijl jullie hier een ware gewoonte van maken ervaren jullie hoe deze daden daadwerkelijk het Goddelijke evenaren! Wees iemand die zijn/haar hart volgt en die het pad van de Liefde praktiseert!

De werkwijze van het Hart is de werkwijze van het Goddelijke en het heilige! Het is de energie van de Hemel die diep in jullie stroomt! Wanneer je voor het eerst voorbij je magische ritueel gaat, dan ga je naar een speciale Meester wiens liefdevolle taak het is om je te onderwijzen over wat de Hemel je zo vurig wenst te doen. Als je je dit eenmaal hebt eigen gemaakt raak je snel gewend aan je gewijde taken. Deze worden al snel je tweede natuur, dus ben je met succes op je pad gezet. Wij Meesters komen vaak samen en vertellen elkaar onze wonderbaarlijke verhalen van hoe, na vele levens op deze Aarde, aan ons een prachtige bevoegdheid werd gegeven. Dit werd verdiend via een aantal voorbeeldige levens. De toelatingsceremonie was werkelijk fantastisch. Dit zal, volgens ons, wat jullie in de Kristallen Lichtkamers zullen ervaren, weerspiegelen. Wees daarom verstandig en volg je hart naar een waarlijk positieve en uiterst wonderlijke ervaring!

Vandaag hebben we meer van wat er rondom jullie aan het ontstaan is, besproken. Dit rijk nadert met rasse schreden het punt waarop het de eerste van vele gradaties in bewustzijn zal doorlopen. Verheug je, iedere keer als je een fase met succes hebt doorlopen! Weet dat jullie dichter dan ooit bij volledig bewustzijn en bij jullie eigen galactische samenleving zijn. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!