Home > > Sheldan Nidle - 29 juli 2014

Sheldan Nidle - 29 juli 2014

1 Chicchan, 3 Pop, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Beleef eeuwigdurende vreugde!) We komen –iets te laat- om jullie een Gelukkig Galactisch Nieuwjaar te wensen! Er is veel beweging op jullie wereld. Deze acties bereiden de gebeurtenissen voor die jullie wereld voor altijd zal veranderen. We verwachten dat deze gebeurtenissen zich heel binnenkort zullen manifesteren. De duistere cabal runde zelf deze realiteit de afgelopen 20 jaar. Deze samenwerkende groep machtige mannen en vrouwen beslist over het lot van naties en of bepaalde economische condities de ene of de andere grote corporatie bijna geheel ruineren. Hun dagelijkse manier van handelen brengt hen grote rijkdom en schijnbaar groot respect. Desalniettemin brengen deze beslissingen hen eveneens groot disrespect! Gedurende de laatste 20 jaar hebben we voortvarend gewerkt met een groep ingenieuze advocaten, investeerders en wetenschappers om een middel te creëren om dit grote machtsblok neer te halen. Het begon aanvankelijk als een unie van verschillende individuen die hun rijkdom, scherpzinnigheid en overtuigingen wensten te gebruiken om een netwerk te maken teneinde een mondiale algemene wet en een mensenrechtenorganisatie te creëren. Het was de bedoeling om samen te werken, informatie te delen en voorbeelden te lekken van hetgeen via internetblogs werd ontdekt.

Nu zijn er binnen deze onderling verbonden groepen individuen die volledig bevatten wat ze nodig hebben om te slagen. Om hun rechtvaardige zaak te bevorderen hebben we hen in verbinding gebracht met de Agarthanen die dit rijk observeren en hen voorzien van verbindingsmensen op de hoogste niveaus van business, regeringen en degenen die bezig zijn met het werk van de Geest. Verlies nooit uit het oog dat deze onderneming een spirituele en transcendentale ervaring is. Het gaat om het voorbereiden van het pad voor nieuwe netwerken die de wet, het bestuur en speciaal de werkwijze van de Geest beïnvloeden. Het doel is een middel te smeden om een algemene wet te installeren die een is met de oorspronkelijke intentie van de grondwet van de VS en dit over de wereld te verspreiden. Amerika werd een blauwdruk gegeven door Graaf Saint Germain om een vrije republiek te creëren, gevuld met het recht om de individuele soevereiniteit van elke Amerikaan te garanderen. Dit concept moest uiteindelijk over de hele wereld worden herhaald. Wat er gebeurde was de duivelse interventie van een cabal met de bedoeling om dit nobele experiment in vrijheid te laten ontsporen. Het slaagde een paar eeuwen en nu is het tijd om te completeren wat deze republiek begon.

De legale remedie hiervoor is NESARA. NESARA is het speciale instrument dat dit mondiale algemene wetnetwerk in staat stelt zich te verweven met een nieuwe vorm van bestuur. Dit is om een middel te smeden om jullie rijk te bevrijden van een zeer flagrante schuldslavernij. Het zal een einde markeren van een systeem dat corruptie en andere vormen van criminele handelingen, die de kern vormden van hoe bestuur op jullie wereld opereerde, tolereerde. Jullie gaan een tijd van gedeelde rijkdom en niet eerder geziene welvaart binnen, met regeringen en degenen die ze runnen die goed vertrouwen tonen. Deze wonderbaarlijke tijd stelt ons in staat onszelf te onthullen en jullie te laten weten hoe deze handelingen de voorlopers zijn van een nieuwe realiteit. Dit zal een realiteit worden die jullie groei in bewustzijn aanmoedigt alsmede een terugkeer naar een spiritueel gebaseerde rechtvaardigheid. Wij komen deze mengelmoes binnen en zullen jullie de middelen geven om jullie transformatie naar het Licht en naar het vervullen van de grootse decreten van de Hemel te completeren. Deze terugkeer naar volledig bewustzijn is slechts het begin van hetgeen jullie waarlijk gaan volbrengen. We zijn verheugd en klaar om uit te voeren wat de Hemel ons te doen gaf.

Deze handelingen zijn het begin van wat we samen gaan volbrengen. De Aardse mensheid is in werkelijkheid de beste en slimste van ons allemaal. Door jullie terugbrengen naar volledig bewustzijn komt er een extra potentieel bij onze vaardigheden om creatief op te lossen wat er ook voor ons wordt neergelegd. We verheugen ons in hetgeen waar we gezamenlijk toe in staat zijn. Vaak wanneer een gevorderde gemeenschap een veel primitievere bereikt, lijdt de primitievere enorm. Dit is niet het geval; we komen specifiek om jullie te transformeren in hetgeen de Atlantiërs jullie afnamen. Jullie combineren in jullie nu gemengde origine de handelswijze van bijna 50 menselijke sterrennaties. Deze samengevoegde origine heeft veel voordelen. Het geeft jullie een nieuwe manier om te kijken naar wat jullie dagelijks gaan tegenkomen op jullie missie om Licht te brengen naar deze hele Melkweg. Hieraan toegevoegd is wijsheid, generatie na generatie gegroeid door alle misère die jullie tegenkwamen op jullie talloze levensreizen door de duisternis.

Gezegend! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We zeggen een dankgebed voor allen die voortvarend werken om een nieuwe realiteit te manifesteren. De eerste stappen op dit pad zijn klaar en we zien hoe de volgende stappen zich zullen manifesteren. Een nieuw bank- en financieel systeem vormt zich, hetgeen ervoor zorgt dat de oude handelswijzen van de cabal uitgeband worden. De klinkklare corruptie in het bankensysteem van de wereld wordt snel gecorrigeerd. In dit groeiende milieu vindt een wereldwijde valuta her-evaluatie plaats, gevolgd door een omvangrijke valuta-reset. Dit zal eindigen wanneer deze nieuwe valuta door kostbare metalen worden gesteund. Deze gebeurtenissen zullen deel uitmaken van een algemene welvaart die wordt gelanceerd door broeder St. Germain en de oude families van Europa, China, India en de Amerika’s. In het kielzog van deze rijkdom zal nieuw bestuur ontstaan, alsmede een serie grote gelegenheden voor elk van ons om jullie toe te spreken. De grote Aardse Engel van Genade, Quan Yin, zal deze besprekingen inleiden met een zeer belangrijke boodschap.

De basis van alle liefde is goddelijke genade. Uit deze hemelse genade groeit gratie, de basis voor fysicaliteit en alles wat jullie kennen als de wonderen van de Hemel. Welvaart, omgeven door een grote spirituele Liefde, roept goddelijk Licht op om nieuwe patronen en roosters in de realiteit te smeden. Jullie, mijn Geliefden, gaan volledig bewustzijn terugkrijgen door goddelijke gift. Jullie gaan herontdekken waarom jullie hier zijn en hoe wij jullie, als jullie goddelijke toezichthouders, kunnen begeleiden naar jullie levensdoelen. Samen gaan we een nieuwe sterrennatie produceren wiens principes zijn deze Melkweg te bevrijden van duisternis en een Licht van buitengewone helderheid te manifesteren. Dit Licht zal een proces afmaken dat eonen geleden begon door AEON. Deze gewijde operatie produceert decreten die zich zullen manifesteren en deze Melkweg een grote bron van vreugde maken voor allen in deze sector van de fysicaliteit. De verschillende hemelse administraties die toezicht houden op ons zenden de opperste zegen voor deze goddelijke handelingen!

De huidige situatie is derhalve een voortdurende en zeer indrukwekkende mars naar de finish. De goddelijke Elohim wijzigen de rasters van deze realiteit dagelijks. We zitten dagelijks in meditatief gebed om te zegenen wat er gebeurt. Dit rijk maakt zichzelf klaar om zich te herenigen met dat in Binnenaarde. Deze grootse samensmelting is deel van een proces dat ervoor zorgt dat het duister en haar domme cabal makkelijk de immense greep die ze lange tijd had op jullie, los zal laten. Deze nieuw verenigde realiteit zal het rijk zijn van de Agarthanen en jullie zelf. Onze missie is simpelweg toezicht te houden en te begeleiden wat de Hemel bepaalt. Jullie transformeren en wij kijken toe en helpen waar nodig. De laatste stappen op jullie lange reis zijn binnen handbereik. We verwelkomen dit ook en doen ons deel om jullie snelle en onvermijdelijke victorie te verzekeren. De hemel heeft evenzo velen aangewezen om bij jullie te komen en hun geweldige vaardigheden te gebruiken om hetgeen jullie begonnen zijn te verhaasten! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag ging onze boodschap verder en we rapporteerden aan jullie wat er gebeurt. Wees verheugd en wees klaar om jullie deel te doen in het verspreiden van deze geweldige welvaart aan iedereen. Degenen zowel in de Aarde als daarboven juichen jullie toe vanwege jullie moed en wijsheid. Een grote verheffing in bewustzijn zal spoedig haar vruchten gemanifesteerd zien! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl